Kontwòl Lwaye: AHF defi Vil LA pou l swiv Konte—ak Dirijan AHF—

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

LOS ANGELES (10 septanm 2019) AIDS Healthcare Foundation (AHF), ki pou plizyè ane ki sot pase yo te pouswiv agresif solisyon kreyatif pou lojman abòdab ak kriz sanzabri yo nan Los Angeles ak nan tout eta a nan Kalifòni atravè defans li yo, pa pwopoze lejislasyon sou kontwòl lwaye ak tou dirèkteman bay lojman ki trè ba revni, jodi a te bat bravo Konsèy Sipèvizè Konte Los Angeles pou vòt inanim li pou reetabli yon òdonans pèmanan kontwòl lwaye nan zòn ki pa enkòpore nan Konte LA.

 

Mezi a pral mare ogmantasyon maksimòm lwaye anyèl ak to enflasyon (men pa pi wo pase 8% nan nenpòt ane) e li espere aplike a apeprè 100,000 lokatè nan apeprè 3 milyon rezidan ki te panse yo te viv nan zòn ki pa enkòpore nan Los. Konte Angeles.

 

“Nou rekonesan epi nou ankouraje nou wè Konsèy Sipèvizè a pran etap enpòtan sa a pou vòt pou retabli kontwòl lwaye pou tout tan nan zòn ki pa enkòpore nan konte a; sepandan, bay gwo kantite lojman abòdab ak kriz sanzabri yo, genyen yon kantite lajan fòmidab plis pou fè toutotou,” te di. Michael Weinstein, Prezidan AHF.

 

Pandan de ane ki sot pase yo, AHF te travay avèk dilijans pou adrese kriz jimo sa yo:

  • Atravè Fondasyon Lojman Sante AHF (HHF), li te pote prèske 600 inite lojman sou Entènèt nan Los Angeles pou moun ki pa gen anpil revni ak moun ki te ansyen sanzabri yo nan renove ak reutilize otèl SRO ki pa okipe ak/oswa ki pa okipe yo ak yon motèl.
  • Atravè lojman li se yon dwa moun (HHR) òganizasyon defansè, li te ede nan deraye oswa sispann kout lejislasyon egare nan tout eta a (SB 50, SB 827) pou fè rapid devlopman lojman toupre estasyon transpò piblik yo—lwa ki depase limit ki mal te konte sou teyori ekonomik 'gouvelman' pou yon jan kanmenm aplike nan lojman. mache yo.
  • An 2018, AHF te patwone Pwopozisyon 10, yon mezi bilten vòt nan tout eta a pou anilasyon totalman Lwa Costa-Hawkins la, ki pa t manke nan biwo vòt yo apre enterè byen fon yo te depanse plis pase 70 milyon dola pou mal karakterize ak defèt mezi a, epi
  • AHF ap patwone kounye a Lwa sou Abòdab pou lokasyon, yon mezi bilten vòt nan tout eta Kalifòni te planifye pou eleksyon prezidansyèl 2020 ki ta amande—men pa anile totalman—Costa-Hawkins, sa ki pèmèt vil lokal yo, vil ak minisipalite yo deside ak detèmine poukont yo si kontwòl lwaye a apwopriye nan pwòp kominote yo.

 

Weinstein te ajoute: “Nou defye lidè Meri yo pou yo suiv byen vit konsekans Konte a—ak AHF—nan kontwòl pri lwaye ak lòt pwoblèm enpòtan lojman abòdab. “Jentrifikasyon katye klas mwayèn ak travayè yo dwe sispann, ak yon kanpe imedyat nan destriksyon apatman lwaye kontwole oswa estabilize lwaye yo nan fason pou fè plas pou nouvo devlopman liks. Lidè Konte yo te fè sa ki dwat isit la epi nou remèsye yo. Li se kounye a tan pou Vil LA ogmante—esans ak nanm kominote a nan Los Angeles an danje.”

# # #

Tèt sou pinga'w pou kapòt LOVE nan peyi Zend
Panno Afichaj Plak Lisans 'GNTRIFIED' Frape Inaksyon sou Kriz Lojman