Tèt sou pinga'w pou kapòt LOVE nan peyi Zend

In Defans mondyal la, peyi Zend pa Fiona Ip

Anplwaye AHF ak Anbasadè AHF Crown Prince Manvendra Singh Gohil (agòch) delivre kapòt ak dispansè nan Mizoram pandan WAD 2018

 

Sosyete Kontwòl SIDA Mizoram State AIDS te mande yon lòt fwa ankò pou AHF peyi Zend kapòt LOVE ak dispansè kapòt popilè yo. Ekip la nan Delhi akeyi demann lan kòm yon siksè defans, paske kapòt yo rete lajman tabou nan Mizoram akòz kwayans relijye yo.

"Mizoram se tèt pami eta yo ki gen anpil VIH nan peyi Zend e li vin menm plis vilnerab a nouvo enfeksyon VIH akòz sanksyon relijye sou pwomosyon itilizasyon kapòt," te di Direktè Pwogram Peyi AHF peyi Zend. Doktè V. Sam Prasad. "Gen aksè limite pou kapòt gratis—epi gwoup relijye yo dekouraje pwogram kapòt gratis gouvènman an."

Mizoram se te sit la pou obsèvans Jounen Mondyal SIDA 2018 nan peyi Zend ki te lanse pouse pou ogmante aksè nan kapòt. Kounye a, sèlman uit mwa apre, gouvènman Mizoram la ap mande yon lòt 500,000 kapòt LOVE, ansanm ak 300 kyòs LOVE (dispansè) pou bay piblik kapòt gratis.

Premye manm ouvètman masisi peyi Zend (ak mond lan) nan yon fanmi wayal ak Anbasadè AHF, Crown Prince Manvendra Singh Gohil nan Rajpipla nan eta Gujarat te tou nan men pou WAD 2018 nan Mizoram.

"Aksè a pwoteksyon kont VIH ak IST nan fòm kapòt se yon bagay ki enpòtan si nou vle defèt VIH/SIDA tou de nan peyi Zend ak globalman," te di Prince Manvendra. "Viktwa ki gen enpak - tankou responsablite gouvènman an ak aksyon - nan batay kont epidemi an se esansyèl pou wè chanjman reyèl ak diminye kantite nouvo enfeksyon. Mwen bat bravo pou otorite yo nan Mizoram paske yo asire piblik la gen aksè a kapòt epi mwen espere ke lòt eta yo fè sa!”

"AHF peyi Zend kanpe ak Mizoram epi li pral bay kapòt ak dispansè yo mande yo pou ede kanpe epi ranvèse epidemi VIH la," te ajoute Dr Prasad. "Nou pral kontinye angaje tou ak gwoup relijye yo pou ede montre efikasite ak bezwen enpòtan pou kapòt pou ede moun rete an sante."

Apati 2017, peyi Zend te gen 2.1 milyon moun k ap viv ak VIH-se dezyèm pi wo nan mond lan nan nenpòt peyi, dapre UNAIDS. AHF India Cares ap travay pou lite kont VIH/SIDA nan peyi Zend depi 2004 e kounye a bay 2,429 pasyan gratis swen ak tretman VIH.

AHF bay UNSG: "Vizit pa sove lavi, aksyon fè!"
Kontwòl Lwaye: AHF defi Vil LA pou l swiv Konte—ak Dirijan AHF—