Silans Asourdisman Pale Byen Pou Viktim yo

In Defans mondyal la, Global En, Lafrik di sid pa Fiona Ip

SIDA rete yon kriz atravè lemond, men nan yon peyi ki gen 7.7 milyon moun k ap viv ak VIH, Epidemi Lafrik di sid la vin pi mal toujou pa vyolans seksyèl ak sèks (SGBV)—yon eleman malere ki alimante apeprè 1,500 nouvo enfeksyon VIH chak semèn pami tifi adolesan ak jèn fanm ki gen laj 15-24.

Klike pi wo a pou gade kout men ki gen enpak videyo nan Manifestasyon an silans

 

Pou bay sivivan agresyon seksyèl yon vwa, AIDS Healthcare Foundation (AHF) Lafrik di sid ak patnè yo te òganize aksyon Pwotestasyon Silans nan kote ki rive jiska 60% fanm gen VIH pozitif nan kèk kominote. De inivèsite (Cape Town ak KwaZulu-Natal) te òganize evènman ki te dire senk jou e ki enkli yon mach, rasanbleman kanpis ak plizyè santèn patisipan ak enfòmasyon sou fason pou jwenn aksè nan sèvis swen sante.

"Si nou vle diminye nouvo enfeksyon VIH, nou dwe adrese vyolans seksyèl ak vyolans ki baze sou sèks," te di Larisa Klazinga, Politik Rejyonal ak Manadjè Advocacy pou AHF Lafrik di sid. “Evènman sa yo ke nou menm ak patnè nou yo kenbe yo enpòtan anpil pou pote konsyantizasyon. Kit soti nan relasyon seksyèl yon patnè entim fòse san kapòt oswa nan vyòl, prèv yo montre yon korelasyon klè ant vyolans seksyèl ak yon risk ogmante pou transmisyon VIH."

AHF envite w gade epi pataje kout men ki gen enpak sa a videyo Silent Protest 2019. Lè w konsyan epi patisipe, ou ka jwe yon wòl nan mete fen nan vyolans seksyèl ak vyolans ki baze sou sèks, kit se nan Lafrik di sid oswa nan pwòp kominote w.

Klike sou kolaj ki anlè a pou w wè plis foto!

Panno Afichaj Plak Lisans 'GNTRIFIED' Frape Inaksyon sou Kriz Lojman
Vizit Chèf Nasyonzini an nan Zòn Kriz Ebola vize ak apèl pou aksyon