AHF mande Lachin pou monte kontribisyon nan Fon Global

In Lachin, Defans mondyal la pa Fiona Ip

Atravè li yo Finansman Fon an kanpay, AIDS Healthcare Foundation (AHF) te defann pandan plizyè ane pou asire yon Fon Global ki finanse konplètman pou konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya. Pandan Sizyèm Renouvèlman an ap pwoche, AHF yon lòt fwa ankò ap mande Lachin – youn nan ekonomi ki pi rich nan mond lan – pou l pwomèt yon pati ki jis.

Pou ankouraje Lachin bay Fon Global la, ekip peyi AHF atravè mond lan pral delivre lèt bay anbasad Chinwa yo nan peyi respektif yo. Nou envite w vin patisipe nan batay la lè w li yon transkripsyon lèt ki anba a, pataje l sou rezo sosyal yo epi klike sou lyen ki anba a pou voye kopi pa w bay Anbasad Chinwa a nan Washington DC. Ede asire nou tout fè pati pa nou pou Finansman Fon an!

27 septanm 2019 Anbasadè Cui Tiankai
Anbasad Repiblik Pèp la Lachin nan Etazini
3505 International Pl NW, Washington, DC 20008Re: Pwomès Lachin nan sizyèm ranplasman Fon Global la

Chè Ekselans ou,

Ak sizyèm renouvèlman fon mondyal pou konbat sida, tibèkiloz ak malarya apwoche rapid, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ankouraje Lachin, dezyèm pi gwo ekonomi nan mond lan, pou l pran devan ann Azi lè li pwomèt omwen 1 milya dola nan pi bon mekanis la. mond lan gen pou konbat twa maladi enfektye ki ka touye moun.

AHF se pi gwo òganizasyon SIDA nan mond lan e li pran swen plis pase 1.2 milyon pasyan atravè 43 peyi—ki gen ladan plis pase 140,000 pasyan nan peyi Lachin.

Peyi Azyatik yo te resevwa gwo sipò Global Fund nan tan lontan an—plis pase $ 9.6 milya dola—ki gen ladan plis pase $ 802 milyon dola pou Lachin pou kont li. Malgre sa, sèlman uit peyi Azyatik te kontribye nan Fon an, ak vas majorite soti nan Japon. Bon nouvèl la se sa a ka chanje si Lachin pran devan epi li vin pi gwo donatè Fon Global nan rejyon an.

Fon Global la te san parèy nan kapasite li pou bay sipò. Depi kreyasyon li an 2002, Fon an te sove plis pase 27 milyon lavi atravè mond lan, epi nan 2017 sèlman, li te asire ke 17.5 milyon moun te resevwa medikaman antiretwoviral pou VIH, trete 5 milyon moun pou TB epi distribye 197 milyon moustik glòb.

Malerezman, pwomès yo bay Fon an rete plat pandan plizyè ane ki sot pase yo, sa ki mete mond lan nan yon pwen kritik nan repons li kont twa maladi yo. San yo pa jwenn plis sipò, nou kanpe yon danje reyèl pou nou pèdi pwogrè presye ki te fèt nan defèt VIH, TB ak malarya.

Antanke yon ekonomi mondyal dirijan, Lachin nan yon pozisyon inik pou ede Fon Global reyalize oswa depase objektif finansman minimòm li a ki se $14 milya dola. Kounye a, kòm konferans Sizyèm Renouvèlman an ap sou nou, nou mande pou Lachin pran latèt nan angaje omwen $ 1 milya dola nan Fon an Oktòb sa a.

Egzanp ou ak lidèchip ou pral siman pouse lòt moun yo swiv, epi lè w fè sa, pral asire ke dè milyon de moun pral gen opòtinite pou yo viv an sante ak siksè. Mond lan konte sou ou—pran angajman vital sa a nan Fon Global la epi montre rès Lazi ak mond lan ke fen SIDA, TB ak malarya posib si tout moun rantre nan batay la!

Sensèman,

Defansè Fon Global

Atlanta: Atis ki genyen prim yo rantre nan AHF ak ASO lokal yo 29 septanm pou sipòte batay kont SIDA.
Patenarya AHF Malawi a Sparks Joy