Patenarya AHF Malawi a Sparks Joy

In malawi pa Fiona Ip

Nan yon selebrasyon doub le 12 septanm, AHF Malawi—an patenarya ak Ministè Sante ak Popilasyon—ofisyèlman te lanse pwogram peyi li a epi li te komisyone Lopital Ngabu Riral renove.

Operasyon AHF te kòmanse nan peyi a an 2016, apre yo te siyen yon akò ak gouvènman an. Pwogram nan te grandi depi lè sipòte plis pase 21,000 pasyan ki gen sèvis swen ak tretman VIH.

"Patenarya sa a ak lopital renove trè enpòtan pou moun k ap viv ak VIH nan Malawi," te di Chèf Adjwen Biwo AHF. Dr Wamae Maranga. “Nou ap travay nan lòt peyi Afriken pou plis pase yon dekad—epi sa a pral tou pou Malawi pandan n ap sipòte gouvènman an nan batay VIH/SIDA. Nou dwe kontinye jiskaske batay kont VIH genyen!

Gwo renovasyon lopital la te rezilta yon envestisman plis pase $100,000 e li te gen ladan renovasyon laboratwa a, achte ekipman, enstale sipò kouran ak dlo, ak ajou Sèvis Tès VIH ak Depatman Terapi Antiretwoviral yo. Amelyorasyon jeneral nan tout etablisman an te fèt tou, ak amelyorasyon menm jan an te konplete nan lòt etablisman atravè kat distri, kote 30 anplwaye sante bay sèvis VIH.

Minis Sante ak Popilasyon Malawi, Onorab Jappie Chancy Mtuwa Mhango, Deputy remèsye AHF pou sipòte gouvènman Malawi a nan batay kont VIH/SIDA ak pou renovasyon yo, ansanm ak ankouraje sitwayen yo itilize ak pran swen enstalasyon yo.

AHF mande Lachin pou monte kontribisyon nan Fon Global
AHF ak Sosyete Sivil Ini devan ASEAN Summit