Anbasad Lafrans Lage Defansè pou Renouvèlman Fon Global

In Kenya, Nijerya pa Fiona Ip

Top foto: Anbasadè Aline Kuster-Ménager (katriyèm apati goch) ak Lafwa Ndungu, AHF Kenya (twazyèm apati goch) poze pou yon foto ak lòt delege nan anbasad fransè a nan Nairobi.

Avèk sizyèm renouvèlman fon mondyal pou konbat sida, tibèkiloz ak malarya ki te planifye pou mwa oktòb sa a nan Lyon an Frans, manm sosyete sivil la te rejwenn donatè yo, reprezantan gouvènman yo, medya yo ak lòt moun nan anbasad fransè a nan Nairobi le 25 jiyè pou mete aksan sou fason Fon an te sove lavi. travay ak peze pou yon renouvèlman siksè pita ane sa a.

Global Fund Advocates Network (GFAN) Lafrik ak manm GFAN AHF Kenya te kolabore ak reprezantan ki nan Pwogram Joint Nasyonzini sou VIH/SIDA (ONUSIDA) ak Anbasadè Aline Kuster-Ménager, animatè evènman an ak anbasadè franse a nan Kenya ak Somali, yo òganize reyinyon an ki prezante yon panèl entèaktif pou diskisyon.

"Inisyativ sa a se te premye nan kalite li yo ak kritik pou montre enpak vital Fon an te fè," te di AHF Kenya Pwogram Devlopman ak Defans Manadjè. Lafwa Ndungu. “Gras a Fon Global la, pasyan VIH nan Kenya te pase nan pa gen aksè a tretman pou plis pase 1 milyon moun k ap resevwa terapi antiretwoviral. Malerezman, repons VIH/SIDA a kounye a nan yon etap kritik akòz gwo twou vid ki genyen nan finansman—Kenya ap konte sou yon Sizyèm Renouvèlman siksè pou kenbe pwogrè nou te fè ak ogmante entèvansyon yo.”

Fon Global la pwouve tèt li kòm pi bon mekanis nan mond lan pou konbat maladi enfeksyon ki pi mòtèl nou yo. Gras a sipò Fon an te sove plis pase 27 milyon lavi depi 2002. Plis pase 17.5 milyon moun te resevwa tretman pou sove lavi pou VIH, e nan 2017 sèlman, 5 milyon moun te trete pou TB epi 197 milyon moustikè te distribye pou konbat malarya.

Ndungu te ajoute: “Si mond lan pa monte kounye a epi asire ke Fon Global la gen lajan li bezwen pou kontinye travay li, dè milyon de moun ap kontinye mouri nan kondisyon ki ka trete. “Fon an deja fè fas ak yon defisi nan $1 milya dola, kidonk senaryo ki pi move a se peyi donatè rich yo pa louvri pòch yo ak don jenere. Jenerasyon kap vini yo pa ta dwe chaje ak epidemi sa yo, e kounye a, nou gen pouvwa pou asire sa pa rive.”

AHF te defann pou plizyè ane atravè li Finansman Fon an kanpay pou ranfòse kontribisyon Global Fund. Nou envite w aprann plis sou pwoblèm kritik sa a lè w gade yon ti videyo isit la, epi swiv nou sou Facebook, Twitter ak Instagram pou nou rete okouran de efò defans nou pou finanse Fon an!

AHF Lajistis Vil LA, Plizyè Devlopè sou Vyolasyon Lojman Ekitab nan Hollywood
AHF bay KI MOUN KI: Vaksen Ebola la pwouve tèt li - Apwouve li kounye a!