AHF mande aksyon imedyat sou Ebola pandan chèf Nasyonzini ap vizite DRC

In Defans mondyal la, Global En pa Fiona Ip

LOS ANGELES (30 out 2019) Ak yon lòt ka Ebola parèt ankò an Uganda, li klè menas viris mòtèl la gaye nan peyi vwazen yo ak pi lwen se sèlman yon kesyon de tan. AIDS Healthcare Foundation (AHF) mande Sekretè Jeneral Nasyonzini an António Guterres—ki rive nan episant epidemi an nan Repiblik Demokratik Kongo a (DRC) demen—pou pran mezi ki nesesè pou asire yon fen rapid nan kriz devastatè ki dire tout ane a.

 

Pwopagasyon kontinyèl Ebola nan DRC a, nan vil ki gen anpil moun (Goma) ak nan peyi vwazen yo se yon senaryo ki pi move lè w ap fè fas ak epidemi maladi enfektye yo. Pou soulaje a mank disponiblite vaksen an, Òganizasyon Mondyal Lasante ta dwe apwouve vaksen Merck ki trè efikas (plis pase 97%) pi vit posib epi asire yo gen ase kantite pou tout moun ki bezwen li.

 

Ensekirite toupatou se yon gwo enkyetid tou. Plizyè douzèn travayè sante premye liy yo te blese oswa mouri akòz atak sou pèsonèl repons epidemi, byen ak enstalasyon yo. Fòs sekirite Nasyonzini yo nan peyi a dwe gen totalman pouvwa pou ranfòse ak ranfòse misyon Òganizasyon Nasyonzini pou Estabilizasyon DRC (MONCUSO) ki deja egziste Konsèy Sekirite a pou asire sekirite moun ki riske lavi yo pou yo bay vaksen ak tretman bay sitwayen DRC ak pasyan Ebola yo, respektivman.

Inyon Afriken an dwe ogmante tou kontribisyon li nan ranfòse wòl li nan repons lan. Nou mande plis transparans lè nou enfòme kontinan an sou aksyon k ap pran ak sou sitiyasyon reyèl la sou teren an. Pa gen tan oswa kote pou manèv dèyè sèn lè gen anpil lavi ki an danje, ni anndan DRC ni nan peyi ak rejyon vwazen yo.

 

"Nou espere ke Mesye Guterres wè devastasyon Ebola te lakòz an pèsòn pral finalman deklanche yon pi gwo sans de ijans nan tout òganizasyon ki responsab pou ranfòse efò nan tout aspè nan repons lan," te di Prezidan AHF. Michael Weinstein. "Malerezman, se sèlman yon kesyon de tan anvan li gaye pi lwen pase DRC ak peyi vwazen yo. Ebola se yon menas mondyal—nou pa ka tann jiskaske li sou papòt lòt peyi yo anvan yo pran plis aksyon.”

2019 sonnen nan 50 ane fyète atravè mond lan
KI MOUN - Konbyen moun ki dwe mouri ak Ebola?