AHF bay KI MOUN KI: Vaksen Ebola la pwouve tèt li - Apwouve li kounye a!

In Global En pa Ged Kenslea

LOS ANGELES (5 Out 2019) Ak epidemi Ebola a nan Repiblik Demokratik Kongo (DRC) dènyèman frape mak yon ane li yo nan dat 1ye Out, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) yon lòt fwa ankò mande Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) pou fè jèn. -swiv apwobasyon vaksen ki gen anpil siksè Merck pou asire li disponib pou tout moun ki bezwen li.

 

Nimewo Ebola yo te toujou ap monte pandan dènye ane a, ak 2,671 ka ak 1,790 lanmò rapòte depi 28 jiyè. Anplis viris la gaye nan vwazen Uganda nan mwa jen, kounye a gen kat ka yo. konfime nan Goma—yon vil ki gen anpil moun ki gen plis pase 1 milyon moun ki sitiye tou pre fwontyè DRC/Rwanda.

 

"Nou soulaje ke OMS te finalman te deklare epidemi an yon ijans entènasyonal, men kounye a li bezwen sèvi ak deklarasyon sa a pou akselere apwobasyon vaksen Merck a," te di Prezidan AHF. Michael Weinstein. “Vaksen sa a pwouve ke li gen yon to siksè plis pase 97% – epi nou nan yon moman kritik nan repons lan, kote yon fo mouvman ka vle di ogmante ekspoze tou de nan DRC a ak pi lwen. Tan pou vaksen an itilize sèlman kòm itilizasyon konpasyon an pase—pwosesis apwobasyon an dwe akselere.”

 

Merck pran apeprè yon ane pou l fè yon nouvo pakèt vaksen pou sove lavi li yo, e pwochen an pa prevwa pou livrezon jiska janvye. Menmsi KI MOUN KI te kapab ogmante kantite vaksen ki disponib yo lè li redwi rezèv aktyèl la a mwatye, toujou gen yon danje pou diminye rezèv la si kriz la vin pi deteryore, oswa menm pi mal, si yon lòt epidemi parèt yon lòt kote.

 

"Vaksen sa a te itilize avèk siksè nan Gine an 2015 pandan epidemi Ebola nan Afrik Lwès ki te touye plis pase onz mil moun, ki gen ladan de doktè AHF," Weinstein te ajoute. "Li te pwouve tan ak tan ankò efikas, kidonk tou sa yo dwe fè pou jwenn li apwouve, yo ta dwe fè imedyatman."

 

AHF te bay Siera Leòn sipò an 2014 lè li te bay $1 milyon nan ekipman pwoteksyon pèsonèl. Li kontinye rantre nan batay la nan epidemi Ebola aktyèl la lè li fèk bay $30,000 nan ekipman medikal ak founiti pwoteje travayè sante nan Uganda - kote AHF opere yon pwogram VIH/SIDA. Don sa a se te pou pwoteje anplwaye li yo ak operasyon yo, men tou pou mete aksan sou fason travayè swen sante ki mal prepare sou kontinan an rete, menm apre leson yo te aprann pandan katastwòf Ebola Afrik Lwès la.

 

AHF mande KI MOUN KI pou apwouve imedyatman vaksen Merck a epi abòde twou vid ki genyen nan preparasyon sa yo—ansanm pou ranfòse planifikasyon lojistik—ki gen ladan chèn frèt, depo ak rezèv pou ogmante vaksen yo. Abòde obstak kritik sa yo pral etap efikas nan asire preparasyon pou epidemi se epi rete yon pi gwo priyorite nan Lafrik.

 

Anbasad Lafrans Lage Defansè pou Renouvèlman Fon Global
AHF bat bravo pou Gouvènè Newsom paske li siyen Pwojè lwa ki entèdi kapòt kòm prèv (SB 233)