AHF bay KI MOUN KI: Repons Ebola, Twò Ti, Twò Ta!

In Global En pa Ged Kenslea

AHF bay KI MOUN KI: Repons Ebola, Twò Ti, Twò Ta!

 

KAMPALA, UGANDA (17 jiyè 2019) Òganizasyon Mondyal Lasante (KI MOUN KI) te finalman te deklare yon Ijans Sante Piblik nan Enkyetid Entènasyonal (PHEIC) nan Repiblik Demokratik Kongo a sou Jiyè 17 kòm yon rekonesans tan anreta ke epidemi aktyèl Ebola a rete san rete epi li toujou poze yon menas enpòtan nan sekirite mondyal la sante.

 

Yon deklarasyon PHEIC gen obligasyon legal ki egzije eta ki afekte yo pou yo kolabore ak OMS nan kowòdone yon plan repons epidemi epi tou li mete kominote sante piblik mondyal la sou avi sa ki vle di yon risk sekirite sibstansyèl nan mond lan.

 

"Deklarasyon PHEIC a se yon etap nan bon direksyon an, men li ta dwe te deklare mwa de sa," te di Prezidan AHF. Michael Weinstein. “Kounye a, Doktè Tedros dwe aji byen vit pou mobilize resous ki soti nan peyi donatè yo epi monte yon repons solid. Tout vaksen ki disponib yo dwe swiv rapid pou apwobasyon pou yon kanpay vaksinasyon gwo echèl ka kòmanse imedyatman – yon deklarasyon ijans efikas sèlman si li swiv yon aksyon rapid.”

 

Deklarasyon an vini de jou anvan ekspirasyon yon peryòd trant jou pandan Fondasyon SIDA SIDA (AHF) te mande Direktè Jeneral Òganizasyon Mondyal Lasante Doktè Tedros Adhanom Ghebreyesus pou l demontre lidèchip rezolusyon sou Ebola oswa demisyone.

 

Dapre yon rapò nouvèl pa BBC la, OMS la ap fè fas kounye a yon defisi nan $ 54 milyon dola ki nesesè pou adrese epidemi an.

 

AHF opere pwogram swen sante nan de peyi ki aktyèlman afekte oswa menase pa epidemi an—Uganda ak Rwanda. Malgre leson yo aprann nan epidemi Ebola 2014 la nan Afrik Lwès, ekipman medikal debaz ak founiti yo toujou nan yon ti kantite. Dènyèman, AHF te bay Uganda yon valè de trant mil dola nan founiti medikal pou ede pwoteje anplwaye medikal nan Lwès Uganda toupre fwontyè DRC a.

 

Apati 12 jiyè, te gen 2,477 ka Ebola nan Repiblik Demokratik Kongo (DRC) ki te lakòz 1,655 lanmò. Anplis de sa, viris la gaye nan vwazen Uganda, kote apati 24 jen, te gen yon total de twa ka konfime nan Ebola. Tout twa moun te fèk vwayaje nan DRC, e yo tout te mouri anba maladi a.

 

AHF ankouraje w pou w fè eksperyans verite ki bay soufrans dèyè epidemi Ebola 2014 la nan kout sa a. dokimantè epi wè dega ki rive lè preparasyon pou epidemi pa yon pi gwo priyorite sante mondyal.

 

AHF Sonnen Alam sou Dènye Done ONUSIDA
AHF mande Gilead pou l kreye yon Fon $10 milya pou moun ki viktim Dwòg ki baze sou TDF li yo andomaje.