AHF Sonnen Alam sou Dènye Done ONUSIDA

In Mondyal, Global En pa Ged Kenslea

AHF Sonnen Alam sou Dènye Done ONUSIDA

 

WASHINGTON (21 Jiyè 2019) Nan limyè de yon aktyalizasyon finansman enkyetan ak dènye piblikasyon estatistik mondyal 2018 sou VIH/SIDA pa Pwogram Konjwen Nasyonzini sou VIH/SIDA (ONUSIDA), Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ap sonnen alam sou kriz la lè li mande pou ogmante mezi presizyon done yo ak yon re-angajman ijan pou finanse totalman an. Fon mondyal pou konbat SIDA, tibèkiloz ak malarya.

 

De nan byen ki pi enpòtan nan yon repons solid pou VIH/SIDA se done ak finansman—san yo pa youn, repons lan pral pa rive mete fen nan epidemi an epi plizyè milyon moun ap kontinye mouri akòz yon maladi ki ka trete epi ki ka evite. Malerezman, UNAIDS te fèk parèt sou yon defisi 1 milya dola nan finansman mondyal SIDA a montre frajilite pwogrè ki te reyalize jiska prezan.

 

“ONUSIDA fè konnen 79% moun k ap viv ak VIH konnen sitiyasyon yo. AHF te teste prèske 5 milyon moun ane pase e nou gen dout serye sou presizyon sif sa a. Sa n ap wè sou tè a pa koresponn ak sa UNAIDS ap enprime nan rapò yo,” te di. Denys Nazarov, Direktè Politik ak Kominikasyon Global AHF. "Mond lan pa pran angajman pou diminye nouvo enfeksyon ak lanmò ki gen rapò ak SIDA, finansman ap desann, prevansyon debaz VIH yo te neglije - diskou tro optimis sou fen SIDA, ansanm ak done ki pa kòrèk, se vrèman danjere."

Dènye rapò ONUSIDA a mete kantite moun ki pran terapi antiretwoviral nan 23.3 milyon, ak yon seri ensètitid nan +/- 3.8 milyon dola. Ranje ensètitid pou estimasyon nouvo enfeksyon VIH ak lanmò ki gen rapò ak SIDA se menm jan an gwo. Piske peyi yo volontèman rapòte done VIH/SIDA bay ONUSIDA, ensètitid sou presizyon done sa yo patikilyèman grav nan ka kote li ta ka revele yon foto epidemyolojik defavorab, patikilyèman nan peyi ki pa konte anpil sou finansman donatè pou repons SIDA a.

“Sou nimewo tretman yo, nou ap kesyone estimasyon ONUSIDA depi plizyè ane kounye a. Gen yon mank de transparans sou seri done yo itilize pou tire yo epi li pa klè si figi tretman yo se kimilatif - yon ensètitid nan plizyè milyon moun se definitivman twoublan, espesyalman lè li rive sante piblik, "te di. Terri Ford, Chèf Politik ak defans mondyal AHF. “Fin ak SIDA kòmanse ak done egzat ak lajan pou kontinye teste ak trete moun ki gen VIH pozitif epi ki bezwen èd. Li lè pou peyi rich yo mete lajan yo kote bouch yo ye lè yo jenere epi bay Fon Global sa li bezwen pou fè travay li sove lavi yo.”

Pandan n ap fè fas ak estatistik redoutable 2018 sou VIH/SIDA epi n ap apwoche pwochen Replenisman Fon Global an nan mwa Oktòb, AHF mande donatè yo ak ajans gouvènman yo pou yo pa satisfè lè yo aksepte sitiyasyon an—epi pito pou yo avanse san rete nan batay kont VIH/SIDA. . Lidèchip rezolisyon makonnen ak finansman adekwat ak done egzat pral bay mond lan yon bon chans pou konsève pwogrè aktyèl la nan batay kont SIDA ak sove plis lavi pi devan.

 

Fizyon CVS-Aetna: AHF mande Tribinal sispann Goril 800 liv la
AHF bay KI MOUN KI: Repons Ebola, Twò Ti, Twò Ta!