Nasyonzini dwe aji anvan Ebola ale mondyal!

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Fiona Ip

Pa Òganizasyon Mondyal Lasante a (WHO's) pwòp admisyon, epidemi Ebola Kongo a se kounye a sou wout pou l pwopaje iminan nan peyi fwontyè akòz atak militan rampante sou tout aspè nan repons yo itilize pou konbat viris la ki ka touye moun, ki gen ladan pèsonèl, ekipman ak enstalasyon.

AIDS Healthcare Foundation (AHF) dènyèman te voye yon lèt bay Sekretè Jeneral Nasyonzini António Guterres, pou l mande l pou l aplike yon rezolisyon Konsèy Sekirite Nasyonzini ki egziste deja ki ta asire sekirite ak sekirite efò repons Ebola, epi tou pou l peze OMS pou ogmante vaksinasyon an. nan zòn ki afekte yo.

Avèk plis pase 1,800 ka Ebola ak plis pase 1,200 lanmò depi mwa Out pase a, Mesye Guterres dwe aji kounye a pou byen adrese kriz sekirite nan Kongo a, epi KI MOUN KI dwe kòmanse vaksinen tout moun ki nan tout zòn epidemi an ak peyi a.

Li lèt konplè AHF anba a epi siyen petisyon an isit la pou ede nou mande pou plis fèt pou elimine Ebola nan Kongo!

 

'Homelessness Kills' ak 'Jentrification Sucks' deklare AHF nan nouvo kanpay tablo afichaj LA
Pandan kriz lasante mondyal yo mitone, Nasyonzini ap bouke nan direksyon Swen Sante Inivèsèl