Dè milye jwenn sèvis VIH ak nouvo klinik AHF Vyetnam

In Vyetnam pa Fiona Ip

AHF Vyetnam, an koperasyon ak patnè gouvènman yo, dènyèman te louvri klinik nan de pwovens ki pral bay tès VIH ak tretman pou plis pase 6,000 kliyan ak prèske 1,000 moun k ap viv ak VIH.

Menmsi repons VIH/SIDA a nan Vyetnam te wè amelyorasyon ki make depi kòmansman ane 2000 yo lè epidemi an te nan pi move a, sèlman 47% nan moun k ap viv ak VIH te resevwa tretman nan 2016.

Pou ogmante kantite tretman ak bay efò prevansyon enpòtan anpil, AHF te kolabore ak patnè gouvènman yo pou louvri klinik nan pwovens Bac Giang ak Phu Tho. Nouvo pwogram yo pral ede jwenn sèvis VIH bay plizyè milye moun nan kominote a, e patikilyèman nan popilasyon majinalize yo ki afekte nan yon fason disproporsyonel epidemi an nan peyi a.

Klinik Phu Tho a pral ede konble diferans lan pou sèvis gouvènman an pa kouvri kounye a, epi anplis sèvis prevansyon ak tretman òdinè AHF, nouvo pwogram Bac Giang a pral bay fòmasyon pou anplwaye swen sante nan yon prizon lokal pou asire tès VIH rapid. pou apeprè 2,000 prizonye.

Long Beach Pride: AHF pou onore 'Chapyon nou yo,' ofri tou tès VIH GRATIS pandan enfeksyon vil la ap monte.
AHF mande G20 pou kenbe pwomès la