Pandan kriz lasante mondyal yo mitone, Nasyonzini ap bouke nan direksyon Swen Sante Inivèsèl

In Defans mondyal la pa Fiona Ip

AHF te fèk patisipe nan yon reyinyon preparasyon sou Kouvèti Sante Inivèsèl (UHC) nan katye jeneral Nasyonzini an nan New York, anvan reyinyon Asanble Jeneral Nasyonzini an nan mwa septanm nan. Pandan ke plan anbisye a ap chèche bay aksè a swen sante efikas pou tout moun, anpil defi rete sou wout li.

Nou envite w li yon ti kesyon ak repons ak Direktè AHF Global Advocacy & Partnerships, Joey Terrill ki te patisipe nan reyinyon an ansanm ak plizyè santèn delege sosyete sivil atravè mond lan.

Poukisa yon asanble sou UHC enpòtan?

Pou kreye yon chemen pou UHC, anpil defi yo dwe abòde an premye, tankou travay pou anpeche Big Pharma avaris ak pri yo, bay priyorite kominote ki pa sèvi ak majinalize nan tou de peyi ki gen revni ba ak mwayen (MIC), epi mete fen nan vyolans ki baze sou sèks. atravè lemond. Epitou, gouvènman yo dwe responsab pou angajman monetè yo—san sa, pa ka gen okenn UHC vre!

Epitou, moun ki pi nan bezwen e ki pi majinalize yo se vwa ki anjeneral kite nan nenpòt konsiderasyon serye ak evalyasyon. Jou sa a, nou te tande kèk nan vwa sa yo, ki te parèt aklè lè manm panel la ki soti Gwatemala te pale sou nesesite pou enkòpore tradisyon kiltirèl endijèn yo ak medikaman pou swen matènèl ki te retounen nan plizyè syèk ak estrateji modèn medikaman Lwès yo pou jwenn patisipasyon total nan peyi li.

Ki sa ki te yon entèraksyon memorab ou te genyen ak lòt patisipan yo?

Mwen te pale ak yon fanm ki soti nan Nijerya kote povrete ak opsyon ra pou swen matènèl nan kominote riral yo lakòz gwo pousantaj mòtalite tibebe ak IST. Sa yo se sitiyasyon lavi reyèl nan vilaj li a ki te kanpe nan yon diferans sevè ak ark fèy lò ki te monte nan sal Asanble Jeneral la. 

Èske te gen kèk moman inatandi nan odyans UHC a?

Pandan yon ti repo ki pa pwograme, yon fanm ki reprezante yon kowalisyon gwoup defansiv li te limen mikwofòn li epi li te sijere manm sosyete sivil la ajoute nan konvèsasyon ki te fèt yo.

San li pa tann apwobasyon li te kòmanse pale epi nan yon pwen li te mande, kisa ki fè nenpòt nan nou panse ke òganizasyon yo menm—konpayi swen sante ki baze sou pwofi yo nan sektè prive a, gouvènman yo ak endistri pharmaceutique la—sa yo ki responsab pou kreye swen sante sosyoekonomik la. disparite an premye, èske kounye a yo dwe reskonsab devlope UHC pou ranje yo?

Moun ki gen enterè yo ak patisipan yo te eklate ak bravo ak aplodisman, epi mwen te panse nan tèt mwen, kounye a gen yon Rebèl Dwat!

 

 

 

 

 

 

Nasyonzini dwe aji anvan Ebola ale mondyal!
HHR: Viktwa!—SB 50 Ranje! Press Telecon, 2:00 pm PT Jodi 16 me