Fizyon CVS-Aetna: Jij Pèmèt AHF Pwopoze Temwen

In Defans mondyal la, Global En pa Ged Kenslea

Jij Richard J. Leon nan Tribinal Distri Ameriken pou Distri Columbia te deside Lendi ke AIDS Healthcare Foundation (AHF) ka pwopoze jiska twa temwen pou temwaye nan yon odyans prèv k ap vini an opozisyon ak prèske $70 milya akizisyon Aetna pa CVS Health. Corp.

Nan mwa mas, Jij Leon te akòde mosyon AHF pou patisipe kòm yon zanmi nan tribinal la (amicus curiae) pou prezante opozisyon li a fizyon an epi konsidere tou enkyetid anti-konpetitif soulve nan kontra a.

WASHINGTON (9 avril 2019) Nan yon viktwa pou tou de pasyan yo ak konsomatè swen sante nan tout peyi a, yon jij federal deside Lendi ke li pral fè yon odyans prèv pou konsidere opozisyon an nan fizyon 69 milya dola nan Aetna ak CVS Health Corp. pa zanmi tribinal la (amicus curiae), ki gen ladan AIDS Healthcare Foundation (AHF). Nan lòd li te fè Lendi a, tribinal la te envite zanmi yo pou yo pwopoze jiska twa temwen chak pou temwaye nan odyans lan, e tribinal la te pèmèt moun k ap fè fizyon an pwopoze jiska twa temwen kòm refitasyon.

Defann fizyon an gen ladan Divizyon Antitrust Depatman Jistis (DOJ), ki te apwouve fizyon an ak sèten kondisyon nan fen ane pase a, CVS Health, ak Aetna. Sou apwobasyon DOJ, fizyon an t ap fini, men Jij Richard J. Leon nan Tribinal Distri Ameriken pou Distri Columbia te pran yon poz pwosedi a, li site enkyetid anti-konpetitif.

Nan kòmansman mwa mas, Jij Leon te akòde mosyon AHF pou patisipe kòm zanmi tribinal la (amicus curiae) nan ka a prezante opozisyon fò li yo nan fizyon an. Tribinal la te bay Asosyasyon Medikal Ameriken (AMA) estati zanmi tribinal la tou; Aksyon Konsomatè; US PIRG; Famasyen Ini pou Verite ak Transparans ak Sosyete Famasyen Eta New York – yo tout tou opoze fizyon an.

Nan yon odyans sou sitiyasyon Vandredi pase a, Jij Leon te rejte agiman avoka nan Divizyon Antitrust ak CVS ki fè konnen yon odyans prèv pa nesesè, ki deklare ke ka a te "nan gwo enterè piblik," e ke "[m]milyon ak dè dizèn de milyon yo pral afekte pa fizyon sa a si li ta dwe konplete nèt, epi swen sante se yon pwoblèm trè priyorite pou plizyè dizèn ak plizyè dizèn milyon fanmi atravè peyi sa a.” Jij Leon prevwa yon odyans nenpòt moman nan mwa me ki ta ka dire apeprè yon semèn. 

“Nou kwè ke regilatè eta ak federal yo, ki gen ladan Depatman Jistis la, te pase anpil drapo wouj nan akòde premye apwobasyon pou fizyon an otòn pase a. Nou rekonesan ke tribinal la te refize bay fizyon an kawotchou, e ke li te pèmèt AHF pwopoze temwen reyalite ki pral dekri konsekans negatif grav fizyon an pral genyen pou pasyan VIH ak lòt moun ki gen pwoblèm sante kwonik, "se sa di. Laura Boudreau, Chèf Operasyon/Jesyon Risk ak Amelyorasyon Kalite. "Pèmèt yon konpayi kontwole pwen kle nan spectre sèvis la - famasi, moun ki peye, ak manadjè benefis famasi - entèfere ak kontwòl pasyan yo sou tretman yo, elimine chwa pa diminye konpetisyon, epi ogmante depans swen sante."

AHF sipòte Entwodiksyon 'Lwa Medicare pou Tout moun nan 2019' nan Sena Etazini an
AHF: Mete fen nan SIDA kòmanse ak done egzat