AHF bay KI MOUN KI: Apwouve Vaksen Ebola Kounye a!

In Defans mondyal la, Global En pa Ged Kenslea

Pandan yon epidemi Ebola ap kontinye nan Kongo ak to mòtalite ki pi wo nan listwa, AHF ankouraje Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) pou akselere apwobasyon yon vaksen pwouve epi deklare yon ijans entènasyonal.

WASHINGTON (18 avril 2019) Avèk yon kriz Ebola ki vin pi grav nan Kongo ak yon rapò resan ki reyafime efikasite yon vaksen lajman itilize, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ap mande Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) pou akselere apwobasyon medikaman an pou asire li disponib rapidman pou tout moun ki bezwen li.

Yon resan etid efikasite vaksen an, pibliye ansanm pa Enstiti Nasyonal pou Rechèch Biomedikal ak KI MOUN KI, analize done sou moun ki pran vaksen ant 1 me 2018 ak 25 mas 2019. Etid la estime ke efikasite nan vaksen Merck Ebola rVSV-ZEBOV-GP a se nan 97.5% epi li montre kapasite nan diminye to mòtalite a an jeneral menm nan mitan moun ki devlope maladi a.  

Epidemi an nan Repiblik Demokratik Kongo a (DRC) ap move depi 1ye out ane pase. Apati 15 avril, te gen 1,273 ka total ak 821 lanmò—pi move pousantaj lanmò (62%) nan nenpòt epidemi Ebola nan listwa. Ak malgre "enkyetid pwofon Komite Ijans Règleman Sante Entènasyonal la konsènan dènye ogmantasyon nan transmisyon nan zòn espesifik ak risk potansyèl pou pwopaje nan peyi vwazen yo," yon Ijans Sante Piblik ki Enkyete Entènasyonal (PHEIC) poko te deklare.

Menmsi repons aktyèl la te wè amelyorasyon fòmidab konpare ak dezas Ebola 2014 la nan Afrik Lwès ki te touye plis pase 11,000 moun—sitiyasyon an nan Kongo a se kounye a dezyèm pi move epidemi Ebola nan listwa—ki pa gen okenn fen nan je. Gwoup ame yo toujou vize travayè ak enstalasyon medikal yo, epi mefyans sitwayen DRC yo genyen nan moun ki andeyò yo sèvi sèlman pou anpeche efò yo. Epidemi an menase tou de peyi ki tou pre, paske episant li se toupre fwontyè Uganda ak Sid Soudan.

"Si te janm gen yon tan pou akselere lisans yon vaksen pwouve epi deklare yon ijans-sa a se li," te di. Michael Weinstein, Prezidan AHF. "Repondè yo te dilijan nan konbat epidemi sa a, men plis ka e yo ta dwe fè. AHF mande KI MOUN KI fè tout sa ki kapab pou elimine Ebola nan Kongo a, tankou akselere apwobasyon vaksen rVSV-ZEBOV-GP ak pouse pou deklarasyon PHEIC. Nenpòt bagay ki pa de bagay sa yo tou senpleman pa ase."

AHF fè lwanj majorite Demokrat Chanm yo paske yo apiye Pwojè lwa pou Pri Medikaman Rep. Doggett
Reyinyon Prentan Bank Mondyal: Manifestasyon AHF, Sparks Konvèsasyon sou Kafe Gratis