AHF: Mete fen nan SIDA kòmanse ak done egzat

In Anons Spesyal, Defans mondyal la pa Ged Kenslea

Pi gwo òganizasyon mondyal SIDA ankouraje UNAIDS, The Global Fund, PEPFAR ak lòt òganizasyon kle pou konsantre sou amelyore kalite done ak koleksyon egzat enfòmasyon pou pwoteje resous presye yo.

WASHINGTON (4 avril 2019) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ap mande pou dirijan òganizasyon mondyal yo nan batay kont VIH/SIDA yo konsantre sou kalite done yo pou asire nou konnen vrè defi ki gen pou vini yo epi pou pwoteje resous presye ki dedye a mete fen nan epidemi an pou yo pa gaspiye akòz chif ki pa kòrèk.

Kèk aspè nan repons mondyal SIDA a pi enpòtan pase disponiblite done egzat. San li, estimasyon pou finansman yo pral kòrèk, alokasyon resous apwopriye yo pa ka detèmine epi objektif estratejik yo pa pral reyalize. Menmsi ajans kle nan repons SIDA yo ap kòmanse adrese gwo twou vid ki genyen nan enfòmasyon, yo dwe mete plis atansyon ak konsantre sou kalite done si nou vle gen yon chans pou defèt VIH/SIDA globalman.

Prezidan AHF te di: “Done egzat se fondasyon ki baze sou planifikasyon pou lavni repons VIH la. Michael Weinstein. “Lè nou nan mitan yon kriz finansman pou epidemi an, dènye bagay nou bezwen yo se nimewo inègza. Nou bat bravo PEPFAR, ONUSIDA, la Fon Global ak lòt moun pou kòmanse evalyasyon pou detèmine done egzat ki gen rapò ak VIH/SIDA, men yo te pèdi tan presye nan dènye ane yo. Nou dwe konnen egzakteman ki kote bezwen an pi gwo pou jwenn swen ak tretman pou moun ki bezwen li plis.”

Anplis evalyasyon ajans yo fè, chak peyi dwe fè pati pa yo tou pou asire yo kolekte done egzat. Nasyon ki istorikman te ezite pèmèt odit endepandan yo ta dwe ankouraje yon kontablite verite sou enpak VIH la nan peyi yo.

"Genyen pwoblèm kalite done atravè tablo a ak plizyè enstiti sante ak peyi," te di Loretta Wong, Direktè Senior nan Defans Mondyal ak Règleman pou AHF. “Genyen pwoblèm ki soti nan done ki pa kòrèk yo te rapòte nan tan lontan, rive nan ka fwod done ki sèlman sèvi pou mine repons mondyal SIDA a. Enfòmasyon egzat ak estatistik se yon bagay ki nesesè si nou vle fikse objektif reyalis epi jwenn resous enpòtan nan zòn ki gen plis risk atravè mond lan,” te ajoute Madam Wong, ki se manm delegasyon ONG Peyi Devlopman yo nan Global la. Komisyon Konsèy Fon.

AHF te mande pou plis atansyon yo dwe mete sou kalite done pou plizyè ane. Atravè travay ak patnè atravè mond lan, odit entèn nan pwòp pwogram peyi li yo te pwouve yo gen siksè nan detèmine pi bon kou yo nan aksyon nan lavni. Kounye a ke kominote entènasyonal la finalman ap chèche enfòmasyon egzat atravè pwòp odit ak evalyasyon yo, AHF ankouraje yo pou yo kontinye san rete.

Fizyon CVS-Aetna: Jij Pèmèt AHF Pwopoze Temwen
Florida AIDS Walk & Festival Mizik Samdi a sou wout pou Ranmase $1.5M