Healthy Housing Foundation Achte 2 Pwopriyete Skid Row nan LA pou Konstwi Nouvo Lojman Abòdab

In Pledwaye, Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

HHF fèmen sou yon pwopriyete komèsyal ak de espas an detay sou East 7th Street osi byen ke yon teren adjasan ki vid nan San Julian Street nan anba lavil Los Angeles kote li gen entansyon bati nouvo lojman abòdab pou byen lwen mwens pase pri aktyèl $500K inite HHH 'abòdab' vil la.

Pwopriyete yo toupre otèl Madison li a, yon otèl SRO ki gen 202 chanm ki te konstwi an 1924—epi premye pwopriyete Healthy Housing te achte—epi renove ak reutilize. pou moun ki san kay ak moun ki gen anpil revni, ak plasman priyorite yo ofri pou moun ki gen pwoblèm sante kwonik.

LOS ANGELES (20 mas 2019) Fondasyon Lojman Sante ki mache ak AHF (HHF) fèmen depo vandredi pase a (15 masth) sou acha yon pwopriyete komèsyal ki gen de espas pou vann detay ak yon teren adjasan ki pa devlope nan anba lavil Los Angeles sou Skid Row.

HHF planifye pou konstwi nouvo inite lojman abòdab pou moun ki sanzabri yo ak moun ki gen anpil lajan sou tè yo, ki toupre otèl Madison li a. Madison se yon otèl ki gen 202 chanm (SRO) ki gen prèske yon syèk (konstwi an 1924)—epi premye pwopriyete Healthy Housing Foundation la te achte, renove ak reutilize kòm yon lojman abòdab nan kad misyon li pou ede moun ki san kay ak kay. moun ki gen anpil revni.

Healthy Housing Foundation tou planifye pou konstwi nouvo ekonomikman ke posib ak ranvèse tèt la grate nòm Los Angeles pou depanse plis pase demi milyon dola pou chak inite pou lojman 'abòdab'. Jan nou te rapòte nan Los Angeles Magazine mwa sa a, "Kou total mwayèn pou yon inite lojman pou moun ki san kay nan pwogram HHH la — premye prevwa nan $350,000 — te plis pase $502,000 nan dènye konte a, yon ogmantasyon de 43.4 pousan.”( 'Will yon mezi pou ede moun ki san kay LA yo vin tounen yon debak istorik nan lojman piblik? ' Mas 2019).

“Sa a se premye fwa nan Los Angeles ke Healthy Housing Foundation pral bati nouvo olye ke renove ak reutilize ansyen otèl ak motèl SRO ki pa okipe ak/oswa ki pa okipe yo,” te di. Michael Weinstein, Prezidan an AHF. “Objektif nou se bati konplèks sa a, ki pral gen relativman ti apatman ak mikwo-inite, pou apeprè $100,000 oswa mwens pou chak inite, konpare ak $500,000 pou chak inite 'abòdab' anba Mezi HHH. Pwopriyete nou bati isit la pral evantyèlman loje plizyè santèn, ede revitalize yon zòn ki difisil nan anba lavil la epi li pral vin sizyèm konplèks nan pòtfolyo lojman abòdab nou an nan gran Los Angeles.”

De pwopriyete Skid Row HHF ki te fèmen semèn pase a gen ladan yon pwopriyete komèsyal ki sitiye nan 431 East 7th St. konpoze de yon teren 7,182 pye kare ak 2,894 pye kare, bilding komèsyal de inite. Youn nan espas yo aktyèlman lwe pou yon mache an detay; lòt espas Yo Vann an Detay la vid.

Lòt pwopriyete ki te achte a se yon teren adjasan ki pa devlope nan kwen an nan 653 San Julian Street, yon teren tè ​​3,969 pye kare. Entansyon HHF se evantyèlman demoli bilding komèsyal ki pasyèlman okipe a epi devlope pwopriyete yo—ki gen ladan pakin ki egziste ak adjasan Madison Hotel li a nan inite lojman ki pa gen anpil revni oswa ki abòdab.

Fondasyon Lojman Sante ki gen pouvwa AHF te kreye ane pase a pou abòde kriz lojman abòdab rampante k ap gaye nasyon an nan bay aksè rapid, fasil ak konpasyon nan lojman abòdab ak yon konsantre sou abòde bezwen moun ki gen revni fèb, fanmi ki gen difikilte ak jèn, ak plasman lojman priyorite yo ofri bay moun ki gen pwoblèm sante kwonik.

Pwopriyete ki sèvi ak misyon Healthy Housing Foundation gen ladan yo: a Madison Hotel[1], nan Downtown LA, te achte nan mwa Oktòb 2017, ki te swiv byen vit pa janvye 2018 acha ansyen an. Sunset 8 Motel, yon motèl 27 chanm[2]  nan kè Hollywood kounye a ke yo rekonèt kòm la Solèy leve sou Sunset. Acha yo ak repurposing nan Otèl King Edward ak nan Baltimore Hotel, tou de nan anba lavil LA, swiv pita nan 2018 (avril ak out, respektivman). Ak nan mwa fevriye 2019, Healthy Housing Foundation te koupe riban an Casa del Corazon, yon motèl 37 chanm sou Whittier Boulevard nan East LA—premye antrepriz lojman Fondasyon an sou Eastside—ke l ap reutilize kòm lojman abòdab. Nan Fort Lauderdale, Florid, HHF ap sou pye ak plan pou yon nouvo konplèks lojman abòdab modèn ki pral gen ladan mikwo inite yo.

Weinstein te ajoute: “N ap deplwaye plizyè apwòch diferan pou adrese kriz lojman an—nouvo konstriksyon, mikwo-inite, renovasyon estrikti ki egziste deja—n ap gade tout posiblite yo. "Anba: nou bezwen solisyon inovatè, ki ka travay, ki ekonomik ak rapid. Kominote yo pa ka tann ankò; sitiyasyon an tou senpleman twò difisil."

Pou plis enfòmasyon sou Healthy Housing Foundation ki gen pouvwa AHF, tanpri vizite: www.healthyhousingfoundation.net  


[1] Pri acha a pou la Madison Hotel te $7,575,000, (pakin nan te $450K – total $8,025,000.00 mwens yon kredi reparasyon $25K ak yon don $50K bay AHF – pri nèt $7,950,000) oswa apeprè $36K pou chak chanm oswa inite.

[2] Pri acha a pou 27 chanm lan Sunset 8 Motel te $4.6 milyon, oswa $170,370 pou chak chanm oswa pou chak inite.

Florida AIDS Walk & Festival Mizik Samdi a sou wout pou Ranmase $1.5M
AHF bay OMS: Aksyon sou Ebola pral sove lavi plis pase mo