Viktwa sou Galaad! Tribinal Kalifòni Règleman Sida Dwòg Ka Aksidan Pèsonèl Ka kontinye

In Anons Spesyal, Peyi Galarad pa K Pak

Tribinal Siperyè Kalifòni, Konte Los Angeles rejte tout agiman Gilead, men youn nan, nan demurrer k ap chèche pou yo rejte ka aksidan pèsonèl sou pwomosyon medikaman TDF ki baze sou VIH/SIDA ki lakòz domaj pèmanan nan ren ak zo yo.

Aksyon blesi pèsonèl yo te ranpli pa pasyan ki gen VIH ki soti nan Los Angeles, San Diego ak Marin Konte afime ke Gilead siprime yon vèsyon ki pi an sekirite, byen lwen mwens toksik nan dwòg la yo nan lòd yo maksimize pwofi yo ak pwolonje lavant nan premye dwòg la, tenofovir disoproxil fumarate (TDF) .

LOS ANGELES (13 fevriye 2018) Pasyan VIH/SIDA ak defansè yo ap selebre yon desizyon tribinal Kalifòni ki pèmèt ka aksidan pèsonèl kont Gilead Syans Inc. sou pwomosyon konpayi dwòg la pandan plizyè ane nan medikaman VIH/SIDA ki baze sou TDF li yo ki lakòz domaj pèmanan ren ak zo, pou kontinye.

Nan yon desizyon pibliye pi bonè jodi a, Onorab Carolyn B Kuhl, Jij nan Tribinal Siperyè Kalifòni, Konte Los Angeles rejte tout men youn nan agiman Gilead la nan demurrer li yo k ap chèche fè tout teyori legal pasyan VIH/SIDA yo ranvwaye. Opinyon byen rezone Jij Kuhl te di ke akizasyon Pleyan yo te sifizameman sifizameman pou yo avanse ak tout revandikasyon delit yo, apa de responsablite strik. 

Nan mwa me 2018, pasyan Kalifòni k ap viv ak VIH te depoze yon pwosè aksidan pèsonèl kont Gilead Syans Inc. k ap chèche kenbe medikaman nan Bay Area responsab pou aksyon alantou pwomosyon li yo nan fòmilasyon dwòg tenofovir disoproxil fumarate (TDF a), konnen yon altènatif ki pi an sekirite, tenofovir alafenamide (TAF), te egziste; echèk yo avèti pasyan yo sou efè segondè domaje nan TDF; ak defòmasyon aktif sou efikasite ak risk TDF yo. 

Aksyon legal yo, ki te prepare pa Avoka litij VIH ak Lwa Rutherford, te depoze an Me 2018 nan Tribinal Siperyè Eta Kalifòni pou Konte Los Angeles, [Ka Nimewo BC702302, Reklamasyon pou aksidan pèsonèl; epi Ka Nimewo BC 705063, Estati Aksyon Kolektif], epi chak mande yon jijman jiri. AHF ap finanse litij la epi li pap resevwa okenn rekiperasyon finansye nan pwosè a ki depase depans aktyèl li yo.

Ka yo tou afime ke Gilead fè espre ak malveyan siprime nan mache a fòmilasyon altène ak pi nouvo nan dwòg la, TAF, nan lòd yo pwolonje lavi a patant-ak lavant-nan medikaman ki egziste deja li yo ki enkli TDF. Gilead te touche plis pase 18 milya dola nan pwofi nèt nan 2015. 

"Desizyon sa a se yon viktwa fòmidab pou pasyan VIH/SIDA nan demand yo pou jistis konsènan domaj fizik ki menase lavi ke Gilead te lakòz epi nou remèsye Jij Kuhl ak tribinal la pou pèmèt ka sa yo kontinye," te di. Arti Bhimani of HIV Litigation Attorneys, avoka pou plentif. 

"Motif perverse Gilead la nan gwo pwofi ak ogmante pati nan mache a pa nan liy ak sante pasyan yo ak sekirite epi nou rekonesan ke pasyan yo pral kounye a jwenn jou yo nan tribinal la," te di. Liza Brereton of HIV Litigation Attorneys, avoka pou plentif.  

“Gilead te montre yon meprize pou sante pasyan li yo nan lòd yo rekòlte gwo pwofi nan medikaman TDF li yo. Mwen kontan jij la pèmèt dosye nou an kont Gilead kontinye,” pleyan an di Michael Lujano

Nenpòt moun ki enterese patisipe nan pwosè sa a ta dwe vizite www.hivlitigation.com oswa rele Avoka litij VIH nan (323) 860-5230.   

Konsènan AIDS Healthcare Foundation
Fondasyon Swen Sante SIDA
 (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase yon milyon moun nan 43 peyi atravè lemond nan Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare

HHF: East LA a 'Casa Del Corazon' Reborn kòm Lojman San kay
Anthem refize pran swen pasyan ki gen SIDA nan Laflorid yo: Manifestasyon Miami-Madi, 12 fevriye 11:00 am