AHF Cheers Aksyon Rapid Gouvènè Newsom sou Pri Pri Medikaman

In Global En pa K Pak

AIDS Healthcare Foundation felisite nouvo gouvènè Kalifòni sou Dekrè Egzekitif N-01-19, ki ap chèche rasyonalize acha an gwo pharmaceutique eta a, re-egzamine pri medikaman yo ak yon je sou potansyèl pou renegosyasyon pri pou pwogram leta yo—epi etabli yon kad pou pèmèt achtè prive yo benefisye de acha pharmaceutique en Kalifòni.   

Dekrè Egzekitif Gouvènè a—ki gen ladan Seksyon 5, ki ta pèmèt moun k ap achte dwòg prive yo itilize pouvwa acha an gwo Kalifòni—fè eko eleman nan lejislasyon potansyèl ke AHF te pote bay Manm Asanble David Chiu (D, SF), pati ladan yo li te enkòpore nan pwojè lwa li a, AB 587. .

LOS ANGELES (16 janvye 2019) AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a te felisite Gouvènè Kalifòni Gavin Newsom pou aksyon rapid li te fè pou l kontwole pri dwòg ki pa t pèdi nan eta ki gen plis moun nan peyi a, yon aksyon ki tabli tou yon egzanp pou aksyon gouvènè menm jan an nan tout peyi a.

Nan youn nan premye aksyon ofisyèl li kòm gouvènè, Newsom te pibliye Dekrè Egzekitif N-01-19 7 janvyeth—menm jou a li te prete sèman nan biwo a. Dekrè Egzekitif N-01-19 ap chèche rasyonalize ak maksimize efikasite nan—ak ekonomi potansyèl ki soti nan—acha an gwo pharmaceutique eta a, reekzamine pri medikaman yo ak yon je sou potansyèl pou renegosyasyon pri pou pwogram leta yo—epi etabli yon kad pou pèmèt moun k ap achte dwòg prive yo benefisye de acha pharmaceutique en Kalifòni.

Dekrè Egzekitif Gouvènè Newsom-ki gen ladan Seksyon 5, ki ta pèmèt tou pou moun k ap achte dwòg prive yo itilize pouvwa acha an gwo Kalifòni an — eko eleman nan lejislasyon potansyèl ke AHF te pote bay Manm Asanble a. David Chiu (D, SF), pati nan ki li enkòpore AB 587, yon bòdwo 2017 ki pa t avanse.

"AHF salye Gouvènè Newsom paske li te monte konsa ak fòs imedyatman apre inogirasyon li a pou l adrese fòs ki kache yo ki kontinye fè sistèm swen sante Kalifòni an chè anpil—pri medikaman ki sove yo ak gwo depans administratif ki asosye ak acha sa yo," te di. Michael Weinstein, prezidan AHF. “An patikilye, nou kontan dèske nan Dekrè Egzekitif li a, Gouvènè a te enkli tou yon dispozisyon pou pèmèt oswa pèmèt moun k ap achte dwòg prive nan eta a patisipe ak/oswa benefisye de ekonomi ke ogmante acha acha pharmaceutique Kalifòni an ta dwe ankouraje. ”

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase yon milyon moun nan 43 peyi atravè lemond nan Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou @aidshealthcare.

Nan ka ou rate li: Lanse ofisyèl DROG$!
AHF bay Gouvènè DeSantis: 'Tanpri defèt dega Rick Scott te fè pasyan VIH nan Florid yo!'