AHF bat bravo pou Odit ART UNAIDS an Afrik; Ankouraje plis atravè lemond

In Defans mondyal la pa K Pak

WASHINGTON (29 janvye 2019) Pandan prèske twazan, AIDS Healthcare Foundation (AHF) te ye mande Pwogram Konjwen Nasyonzini sou VIH ak SIDA (ONUSIDA) pou valide kantite mondyal moun k ap resevwa terapi antiretwoviral (ART), ki swadizan kanpe nan 21.7 milyon dola apati 2017. Finalman, ONUSIDA te kòmanse pwosesis revizyon an nan 2018 lè li te egzamine dosye medikal atravè Lesotho, dapre dènye ajans lan. lage laprès.

"AHF kontan wè odit ART yo ap fèt ann Afrik—e èspere ke byento atravè mond lan," te di Chèf Politik ak Defans AHF Global. Terri Ford. “Nou te santi fòtman ke done reyèl, ki ka verifye trè enpòtan, e se poutèt sa nou te toujou ap mande ONAIDS pou fè odit endepandan. Pou konbat ak VIH/SIDA yon fason efikas, nou dwe byen klè wè pwoblèm nan ak estrateji kòmsadwa. Ou pa ka fè sa ak nimewo gonfle oswa ki pa kòrèk. Nou bezwen konnen kantite reyèl moun ki toujou pa jwenn aksè nan ART – ki sanble 15 milyon dola – pou nou ka teste & trete epi sove lavi yo pi vit ke posib”.

ONUSIDA se gadyen mondyal done ki gen rapò ak VIH/SIDA, ki gen enplikasyon byen lwen pou anpil aspè nan repons atravè lemond nan epidemi an, soti nan swiv efikasite nan entèvansyon klinik yo fòme politik ak desizyon finansman.

Done tretman yo rapòte bay UNAIDS pa eta manm Nasyonzini yo, sepandan pwosesis rapò a ka vin politize paske sèten peyi pa vle revele pèfòmans pòv yo, oswa yo manke sistèm siveyans epidemyolojik serye ki ka bay done verifye.

"Ak majorite moun nan mond lan sou ART yo ann Afrik, li enpòtan pou vrèman konnen sa n ap fè fas sou kontinan an," te di AHF Afrik Biwo Chèf. Dr Penninah Iutung. “Nou nan AHF toujou chèche verite nan done yo pou nou ka efektivman abòde pwoblèm nan. Nou aplodi Ministè Sante Lesotho a ak ekip yo paske yo te pran odit la epi ankouraje lòt peyi yo pou yo verifye nimewo tretman yo tou.”

Nan Lesotho, ONUSIDA fè konnen kantite moun k ap resevwa ART yo pa rapòte bay Ministè Sante a 3%. Pandan ke sa a se yon rezilta ankourajan, si ONUSIDA kontinye fè egzèsis la validation, li ta ka fè fas a pi gwo defi nan rann kont verite done yo rapòte pa peyi pwisan tankou Lachin, peyi Zend ak Nijerya. Malgre yon potansyèl repouse, e avèk yon tranzisyon lidèchip k ap parèt nan UNAIDS, li dwe pran yon pozisyon solid anvè presizyon done yo pou ranfòse kredibilite li nan je elektè li yo ak donatè li yo.

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase yon milyon kliyan nan 43 peyi atravè lemond nan peyi Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare ak Instagram: @aidshealthcare

Fon Global la rete pi bon parye nan mond lan pou bat SIDA, TB ak malarya
Endistri Medikaman Voye Shills li nan Odyans Sena sou Pri Medikaman