Ebola: Konbyen moun ki dwe mouri anvan KI MOUN KI Aji?

In Global En pa K Pak

OMS ak Merck dwe fè plis pou asire vaksen yo disponib epi travayè swen sante yo pwoteje atravè Kongo a, kote dezyèm pi move epidemi Ebola nan listwa te touye prèske 300 moun e li te rive nan yon gwo sant popilasyon an.

WASHINGTON (13 desanm 2018) Ak dezyèm pi move epidemi Ebola nan mond lan nan listwa dènyèman pwopaje nan yon gwo vil nan Repiblik Demokratik Kongo a, Òganizasyon Mondyal Lasante (KI MOUN KI) Ak Merck dwe fè plis pou asire tout opsyon yo sou tab la pou konbat viris la, tankou asire vaksen yo disponib pou tout moun ki bezwen yo.

Malgre ke yo te make amelyorasyon konpare ak repons epidemi 2014 la nan Afrik Lwès, yon efò plis anbisye kounye a nesesè nan Kongo a. OMS la poko deklare kriz la yon ijans entènasyonal, menmsi li satisfè pwòp kritè pa l pou sa ki reprezante youn. Anplis de sa, Merck Pharmaceuticals gen sèlman 300,000 dòz vaksen Ebola pwouve li an nan men—twò piti pase sa ki nesesè kounye a ke viris la te rive nan Butembo, yon zòn iben etandu ki kote plis pase 1 milyon moun.

Pwòp Direktè Jeneral Adjwen OMS pou Preparasyon ak Repons pou Ijans, Doktè Peter Salama te eksprime enkyetid li konsènan kantite vaksen an ase. semèn pase. AHF mande OMS pou akselere pwosesis apwobasyon vaksen Merck a ak lòt opsyon vaksen ki pwouve yo efikas kont Ebola. Depans yo pou reta sa yo ap peye pou lavi ki gen anpil valè-lavi ki ka sove ak yon efò plis anbisye.

Merck ta dwe tou fè estoke ak prepare pou akselere ase vaksen si viris la kraze bag-vaksen an, sa ki ta mande anpil plis dòz pase sa yo ap itilize kounye a. Si pri a se yon obstak, Merck ta dwe itilize lajan li te resevwa pou sekou imanitè.

Egalman enpòtan se sekirite ak sekirite travayè sante yo k ap travay nan tout peyi a. Gwoup ame yo sistematikman deranje efò pou vaksinen ak edike popilasyon an, souvan ak konsekans fatal. OMS ak Nasyonzini dwe pwoteje gason ak fanm k ap travay pou rive jwenn ak vaksen moun ki nan zòn ki lwen yo, ki gen ladan l pa deplwaye twoup yo, si sa nesesè.

"Kounye a se pa moman pou egzansyon nan repons nou an nan Ebola, jan nou te wè devastasyon li ka lakòz," te di. Dr Penninah Iutung, Chèf Biwo Afrik pou Fondasyon Swen Sante SIDA. "AHF ankouraje Òganizasyon Mondyal Lasante pou deklare imedyatman epidemi sa a yon ijans entènasyonal epi ranfòse opsyon vaksen anvan li twò ta. AHF sipliye Merck tou pou l asire ase vaksen yo pare pou itilize imedya. Gen twòp bagay ki anje e pa gen okenn rezon entérésan pou w tann.”

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Direktè AHF Kominikasyon Ged Kenslea nan [imèl pwoteje] oswa (323) 791-5526

Konsènan AIDS Healthcare Foundation (AHF)
Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, kounye a bay plis pase yon milyon moun nan swen medikal ak/oswa sèvis nan 43 peyi atravè lemond nan peyi Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare ak Instagram: @aidshealthcare.

Foto: John Moore, 15 out 2014. Monrovia, Liberya

# # #

Float Rose Parade® AHF a mete aksan sou solisyon lojman pou kriz sanzabri LA ak “Yon lòt jou nan paradi”
'DRUG$'—AHF pou òganize tès dokimantè gratis nan vil Nouyòk, San Francisco, Ft. Lauderdale ak Chicago Madi 11 Desanm