CDC yon lòt fwa ankò konplètman inyore pwomosyon sèks ki pi an sekirite nan mesaj Jounen Mondyal SIDA a, di AHF

In Anons Spesyal pa K Pak

Nan yon lòt omisyon flagran—fwa sa a nan mesaj Jounen Mondyal SIDA 2018 li te pibliye pi bonè jodi a—Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi yo neglije menm mansyone sèks ki pi an sekirite oswa itilizasyon kapòt kòm zouti pou piblik la konsidere epi itilize kòm yon pati nan misyon CDC la pou anpeche nouvo enfeksyon VIH.  

 Nan mwa fevriye 2017, CDC te lanse High- Impact Prevention (HIP), plan prevansyon VIH li a—ki gen ladann tès VIH, tretman kòm prevansyon, echanj zegwi ak PrEP—men PA te mansyone kapòt. Nan mwa fevriye 2016, CDC te pibliye yon etid previzyon sou objektif admirab li pou anpeche 185,000 nouvo enfeksyon VIH pa 2020—epi tou, konplètman echwe pou mansyone itilizasyon kapòt kòm yon zouti potansyèl nan efò sa a.

WASHINGTON (30 novanm 2018) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) jodi a yon lòt fwa ankò sevè kritike Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) apre li te pibliye yon mesaj Jounen Mondyal SIDA pou ankouraje prevansyon ak tretman VIH nan yon imèl bay kòlèg nan kominote a anba sijè a: "Mizajou sou VIH & SIDA nan Etazini: Chè Lèt Kolèg".  

Lèt/mizajou plis pase 400 mo sou VIH/SIDA ak prevansyon nan peyi Etazini an pa t fè nenpòt mansyone sèks ki pi an sekirite oswa itilizasyon kapòt.

"Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi yo ta dwe wont tèt yo paske yo pa pwofite opòtinite pou ankouraje sèks ki pi an sekirite ak itilizasyon kapòt nan okazyon trantyèm anivèsè premye Jounen Mondyal SIDA a," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Olye pou yo pwomouvwa entèvansyon pwouve, ki baze sou prèv tankou edikasyon sèks ki pi an sekirite ak pwomosyon kapòt, CDC te pibliye deklarasyon sa a: "Sove lavi atravè lidèchip ak patenarya".

Sa a se pa premye fwa CDC a te lage boul la epi li echwe pou ankouraje sèks ki pi an sekirite ak itilizasyon kapòt nan missiv prevansyon VIH li yo ak mesaj.

  • In fevriye 2017, CDC te dewoule High- Impact Prevention (HIP), plan prevansyon VIH li a—ki gen ladan tès VIH, tretman kòm prevansyon, echanj zegwi ak PrEP—men PA te mansyone kapòt.
  • In fevriye 2016 (kwonometre pou Konferans ane sa a sou Retroviris ak Enfeksyon Opòtinis oswa CROI), CDC te pibliye yon etid previzyon nan plan pou anpeche 185,000 nouvo enfeksyon VIH pa 2020—e nèt echwe pou mansyone kapòt kòm yon zouti potansyèl nan efò sa a.

Weinstein te ajoute: "CDC bezwen li deklarasyon Jounen Mondyal SIDA ki soti nan atik sou sitwèb Òganizasyon Mondyal Lasante a 'Poukisa epidemi VIH la pa fini' - espesyalman seksyon an sou prevansyon:

"Kapòt yo te yon zouti debaz men kritik nan prevansyon. Nan anpil kominote gason ki fè sèks ak gason, ak travayè sèks, sansibilizasyon te vle di ke itilizasyon kapòt te vin nòmal. Sepandan, mesaj sa a pa twò fò kounye a, epi yon nouvo jenerasyon ap grandi san yo pa totalman okouran de benefis ki genyen nan sèvi ak kapòt, ak anpil peyi gen mank. Entwodiksyon pwogram rediksyon domaj (ki gen ladan pwogram zegwi ak sereng ak terapi sibstitisyon opioid) nan yon seri vil nan mitan rive nan fen ane 1980 yo te anpeche epidemi eksplozif VIH yo te ranvèse....”

"CDC a reyèlman bezwen fè plis atansyon ak enklizif nan deklarasyon li yo ak politik sou VIH ak SIDA," Weinstein konkli.

A Pwopo SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak / oswa sèvis pou plis pase yon milyon moun nan 42 peyi atravè lemond Ozetazini, Afrik, Amerik Latin / Karayib, rejyon Azi / Pasifik ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare ak Instagram: @aidshealthcare .

AHF remèsye Jij paske li te mete fren nan fusion CVS-Aetna
AHF make Jounen Mondyal SIDA Ozetazini ak Gwo Evènman Kiltirèl nan NYC, LA, Miami ak Chicago