AHF mande lidè mondyal yo pou yo pa flite nan lagè kont SIDA a anvan Somè G20 Ajantin an.

In Pledwaye, G20, Mondyal pa K Pak

Malgre reklamasyon ke kèk peyi ap genyen batay yo kont VIH ak ak finansman mondyal SIDA an bès, G20 dwe fè tout sa li kapab pou asire ke Fon Global la finanse totalman epi yo konsève pwogrè ki te genyen anpil.

Buenos Aires, Ajantin (29 novanm 2018). Kòm Ajantin gen pou l òganize somè G20 ane sa a, ki pral kowenside ak komemorasyon Jounen Mondyal SIDA nan 1ye desanm, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ankouraje lidè mondyal yo pou yo adrese priyorite ki pi ijan sante piblik mondyal yo e pou yo pran angajman totalman pou genyen yo. lagè kont SIDA.

Menmsi VIH se yon maladi kwonik ki kounye a 100% ka trete ak prevni, yon estime 940,000 moun toujou mouri akòz kòz ki gen rapò ak SIDA chak ane, prèske 37 milyon moun atravè lemond ap viv ak VIH-e mwens pase 60% nan yo ap resevwa tretman. . Anplis de sa, te gen prèske 2 milyon nouvo enfeksyon ane pase a sèlman. Pou agrave sitiyasyon an, finansman mondyal SIDA a te bese pa 3 milya USD depi 2012, epi li estime ke mond lan pral bezwen doub lajan yo pa 2030 pase sa ki aktyèlman ap resevwa lajan pou prevansyon, tès ak tretman VIH.

N bès finansman an se rezilta plizyè faktè men rezon prensipal la se de fwa: Gouvènman yo pa bay VIH/SIDA priyorite, e anpil nasyon G20 pa kontribye jis yo pou finanse konplètman Fon Global pou Konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya. Peyi tankou Lachin, ki gen dezyèm pi gwo ekonomi nan mond lan, te pwomèt sèlman 18 milyon USD nan senkyèm ranplasman Fon Global la. Lachin dwe fè plis pou elimine maladi enfektye yo, patikilyèman nan kote li ap rekòlte benefis kapital imen ak resous natirèl yo. Malerezman, nan Amerik Latin nan, eta G20 tankou Ajantin, Brezil ak Meksik pa kontribye nan Fon Global la, menmsi yo te benefisye de sipò li nan tan lontan an.

Terri Ford, Chèf Defans ak Règleman Global AHF te deklare, “G20 a gen tout pouvwa pou asire politik sante mondyal lavni etabli pou adrese ak simonte pwoblèm swen sante ki pi difisil nan mond lan. “Li reprezante 85% tout ekonomi mondyal la, 75% komès mondyal ak 66% popilasyon mondyal la. Etandone pouvwa ekonomik li ak enfliyans li, nou ankouraje G20 pou li reviv dife ki nesesè ijan pou elimine VIH ak lòt maladi enfektye. Mond lan pa gen mwayen pou l pèdi batay li te genyen jiskaprezan.”

Ak tout enfliyans ekonomik peyi G20 yo pote, kantite lajan ki nesesè pou ranfòse sante mondyal ak ede moun ki nan bezwen yo se yon ti kras konpare ak sa anpil nasyon ap depanse nan lòt domèn, tankou defans.

“Avèk somè ki te fèt nan Buenos Aires, Ajantin gen yon opòtinite pou dirije atansyon mond lan sou pwoblèm ijan sante piblik mondyal, tankou VIH/SIDA ak lòt maladi enfektye ak kriz imanitè. Plizyè milyon moun ap mouri akoz kòz ki ka evite – nou tout gen obligasyon pou nou fè tout sa nou kapab pou sispann trajedi sa a,” te di Doktè Miguel Pedrola, Manadjè Pwogram Peyi AHF Ajantin ak Direktè Syantifik Biwo Amerik Latin ak Karayib la. “Nan sosyete mondyal nou an ak entèkonekte nou an, nou gen yon obligasyon moral pou youn sipòte lòt, paske jan nou konnen twò byen, maladi ak dezas pa limite tèt yo nan fwontyè politik sou yon kat. G20 a nan yon pozisyon inik pou amelyore lavi plizyè milyon lè l envesti nan sante piblik mondyal la.”

Avèk sa nan tèt ou, AHF ankouraje lidè mondyal G20 yo pou yo konsidere defi sante piblik ijan sa yo:

  1. Finansman: Peyi G20 yo ta dwe ogmante kontribisyon yo nan Fon Global pou Konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya epi mande gwo angajman bilateral ak miltilateral pou èd ekstèn pou sante piblik.
  2. Aksesiblite dwòg: Peyi G20 yo ta dwe retire baryè nan enpòtasyon pharmaceutique ak pwodiksyon domestik medikaman jenerik abòdab, ki esansyèl nan sante piblik, patikilyèman nan peyi ki gen revni ba ak mwayen.
  3. Tès ak tretman VIH: Gouvènman yo ta dwe jenere politik ki elaji sijè ki abòde pwogram tès VIH yo. Nan absans yon gerizon oswa yon vaksen kont VIH efikas, fason ki pi efikas pou kontwole epidemi VIH/SIDA a se lè w bay plis moun posib tès ak tretman VIH.
  4. Rezistans antibiotics: Rezistans antimikwòb reprezante yon menas danjere pou sante piblik mondyal la. Avèk aparans nan anpil patojèn ki reziste dwòg, tankou gonore, tibèkiloz ak lòt moun, risk pou pandemi irézistibl ap toujou ap grandi. Mond lan ta dwe adrese pwoblèm sa a nan ogmante siyifikativman envestisman nan rechèch ak prepare pou epidemi.
  5. Maladi twopikal neglije: Jan epidemi Ebola te montre nan ane 2014 la ak de ane sa a sèlman—ki gen ladan yon epidemi kontinyèl nan Kongo ki te touye 191 moun jiskaprezan—nou inyore maladi twopikal neglije yo pou pwòp danje pa nou. Pri a pou yo pa prepare pou yon epidemi inevitab nan yon mond entèkonekte ka vle di pèt nan dè milyon de lavi, dezòd vwayaj ak komès mondyal, ak depans ki dire lontan pou rekonstriksyon kominote ki afekte yo.

Priyorite sa yo pa vle di tout sa ki nesesè, men yo se yon pwen depa ki pral mete nou sou bon wout nan direksyon pou yon sosyete ki pi an sante ak pi ekitab. San mezi proaktif, kriz yo te anjandre pa enstabilite, konfli sosyal ak ensekirite ekonomik yo ap kontinye leve. Men, lè yo mete sante piblik mondyal la wo nan ajanda a, G20 a kapab jwi benefis sibstansyèl nan ekonomi mondyal la an tèm de ekite, redwi detrès ekonomik ak yon mond ki pi an sante pou tout moun.

Fen

Pou plis enfòmasyon, tanpri vizite thewaronaids.org oswa kontakte Denys Nazarov nan [imèl pwoteje], oswa +1 (323) 308-1829.

Entèvyou yo disponib sou demann.

Konsènan AIDS Healthcare Foundation (AHF)
Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase 1 milyon moun nan 41 peyi atravè lemond nan peyi Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare ak Instagram: @aidshealthcare.

# # #

AHF Salye Pasaj Finansman Global SIDA nan Sena a; Ankouraje Prezidan pou l siyen yon lwa pou sove lavi
CVS-Aetna Merger pa bon pou pasyan VIH yo, di AHF