AHF Salye Pasaj Finansman Global SIDA nan Sena a; Ankouraje Prezidan pou l siyen yon lwa pou sove lavi

In Anons Spesyal pa K Pak

Ki montre yon gwo sipò toulede bò, Sena Ameriken an te apwouve Lwa ekstansyon PEPFAR 2018 an inanim apre 13 novanm nan House la te apwouve vwa inanim.th.

AIDS Healthcare Foundation mande pou finansman konplè pou Plan Ijans Prezidan Ameriken an pou Sekou SIDA nan $5.5 milya dola pou ane fiskal 2020.

WASHINGTON (29 Novanm 2018) AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a bat bravo pou Sena Ameriken an pou apwobasyon inanim li mèkredi 28 novanmth nan lejislasyon ki re-otorize a Plan Ijans Prezidan Ameriken an pou Sekou SIDA (S. NAN). Chanm Reprezantan Ameriken an te apwouve menm mezi a unaniment, HR 6651, 13 Novanm. Pwojè lwa a kounye a ap dirije nan biwo Prezidan Ameriken an, ke li espere siyen epi ki pral pwolonje otorizasyon Kongrè a pou yon lòt senk ane jiska 2024.

PEPFAR se pwogram gouvènman ameriken an pou adrese epidemi VIH deyò Etazini. Prezidan Ameriken George W. Bush te pwopoze, li te etabli an 2003 pa yon zak Kongrè a. Depi kòmansman li, li te sove 18.9 milyon lavi; mete 14.6 milyon moun k ap viv ak VIH sou tretman pou sove lavi; sipòte 2.4 milyon ti bebe ki fèt gratis pou manman VIH ki gen VIH; te bay 18.9 milyon sikonsizyon gason medikal volontè epi sipòte sèvis tès VIH pou 95 milyon moun. Li se pi gwo inisyativ sante mondyal espesifik nan yon sèl maladi nan listwa.

"Depi kreyasyon li, PEPFAR te gen gwo sipò twa prezidan ameriken ak uit kongrè ameriken, ki te apwopriye 80 milya dola pou pwogram nan pandan 15 ane." Michael Weinstein, Prezidan AHF. “Aksyon sa a ki ra nan kongrè toulede pati sa a voye yon mesaj klè nan mond lan ke SIDA pa fini. Plis pase 20 milyon moun k ap viv ak VIH toujou pa gen aksè a tretman pou sove lavi yo. Prèske yon milyon moun mouri ak SIDA chak ane epi toujou gen plis pase yon milyon edmi nouvo enfeksyon chak ane. Pandan n ap make trantyèm obsèvasyon Jounen Mondyal SIDA a pita nan semèn sa a, nou mande prezidan an pou l siyen byen vit pwojè lwa sa a epi pou l finanse totalman PEPFAR nan $5.5 milya dola pou ane fiskal 2020 la.”

Konsènan AIDS Healthcare Foundation

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase yon milyon moun nan 42 peyi atravè lemond nan Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare.

AHF make Jounen Mondyal SIDA Ozetazini ak Gwo Evènman Kiltirèl nan NYC, LA, Miami ak Chicago
AHF mande lidè mondyal yo pou yo pa flite nan lagè kont SIDA a anvan Somè G20 Ajantin an.