Parker Center Funeral & Candlelight Mas, Mèkredi 5 septanm

In Anons Spesyal pa K Pak

Defansè pou moun ki san kay ak lojman yo pral mennen yon pwosesyon antèman soti nan Old Bandstand (anfas La Placita Olvera) rive nan Parker Center pou kriye destriksyon ansyen katye jeneral lapolis LA, apre demann gwoup la te fè pou yon lòd restriksyon tanporè pou sispann demolisyon bilding lan. refize.

Mèkredi 5 septanmth, 7:30 pm – Pwosesyon antèman chandèl soti nan Old Bandstand

(nan Los Angeles Plaza Park) rive Parker Center (pase pa City Hall)

 Defansè yo te pwopoze rezime bilding lan pou kreye plis pase 700 inite lojman pou sanzabri yo; olye de sa, ofisyèl vil yo pral kontinye kounye a ak plan yo pou yon gwo kay won biwo liksye $900M pou travayè vil yo.

LOS ANGELES (4 septanm 2018) Sou mèkredi 5 septanmth, lojman ak defansè ki san kay soti nan Kowalisyon pou Prezève LA, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ak Healthy Housing Foundation (HHF) li yo pral kòmanse rasanble nan 7: 30 pm, nan Old Bandstand nan Los Angeles Plaza Park (845 N Alameda St., Los Angeles, adjasan a Placita Olvera—ak dirèkteman anfas 535 N. Main St.) pou yon antèman chandèl ak mach nan memwa Parker Center, ansyen katye jeneral Depatman Lapolis Los Angeles. Mach antèman an, ki pral pase bò—epi yon ti tan kanpe nan—Eskalye East City Hall la, pral kòmanse apeprè 7:45 pm sou chemen li desann N. Main Street rive 1.st Street ak sou 150 N. Los Angeles Street, sit la nan Parker Center. (Lyen nan kat wout mach antèman an isit la)

Ki sa: Antèman & Chandèl Mas nan lapenn destriksyon Parker Center.
Defann Lojman yo pou lapenn demolisyon Parker Center. Antèman solanèl soti nan Old Bandstand anfas Legliz Our Lady Queen of Angels rive nan City Hall epi answit nan Parker Center.

Lè: Mèkredi, Septanm 5, 2018   7: 30 pm
(Mas kòmanse @ environ 7:45 pm)

Ki kote:
PWEN KÒMANSE: Old Bandstand nan Los Angeles Plaza Park (Esplikasyon)
Jis Sid 125 Paseo De La Plaza, Los Angeles, CA 90012 (ak dirèkteman anfas Our Lady Queen of Angels Church: 535 N Main St, Los Angeles, CA 90012)
PWEN FINAL: Parker Center, 150 N. Los Angeles Street Los Angeles, 90012

Ki moun ki:

  • Michael Weinstein, Prezidan, AHF
  • Jill Stewart, Kowalisyon pou Prezève Direktè Egzekitif LA
  • Samantha Granberry – Direktè Egzekitif Healthy Housing Foundation ak Vis Prezidan, Komèsyal AHF ak Patenarya Estratejik
  • Ak lòt lidè kominotè ak defansè san kay

B-ROLL: Plis pase 40-50 manifestan ki kenbe bouji, pankat ak bèl ti flè blan, mask, vye zo eskèlèt ak mizik.

Antèman an ak mach la pral pèmèt defansè yo ak piblik la kriye pèt Parker Center a, defansè yo te pwopoze modènizasyon ak rezime pou kreye plis pase 700 inite lojman pou moun ki san kay ak lòt moun ki an danje.

Sepandan, yon petisyon pou yon lòd restriksyon tanporè (TRO) te depoze pa defansè lojman pou sispann demolisyon bilding nan te refize de semèn de sa, pave wout la pou City Hall ak Konsèy Vil la kontinye ak plan yo pa touche yo bati. yon gwo kay biwo liksye $900 milyon sèlman pou travayè vil yo nan yon moman kote plis pase 53,000 moun nan Konte Los Angeles—ki gen ladan plis pase 31,000 nan Vil Los Angeles—rete san kay.

LA klase dezyèm nan dènye nan mitan zòn métro prensipal yo nan bay abri pou sanzabri.

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, kounye a bay plis pase 978,000 moun nan 41 peyi atravè lemond nan Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik ak Ewòp lès la swen medikal ak/oswa sèvis yo. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare ak Instagram: @aidshealthcare

Wout pwosesyon antèman Parker Center

 

Viktwa! Tribinal bay yon òd pou fòse Gouvènè FL Rick Scott pou li divilge kalandriye, evènman kanpay yo
Nouvo Klinik AHF Ouvè nan Delray Beach pou Abòde Epidemi VIH/SIDA k ap grandi nan Florid