AHF Depoze yon Petisyon pou Revizyon Ka Patant Medikaman Gilead SIDA ak Tribinal Siprèm Etazini

In Anons Spesyal, Peyi Galarad pa K Pak

Nan mwa janvye 2016, AHF te depoze yon pwosè federal kont Gilead Sciences, Inc. ak de lòt akize ki te akize manipilasyon patant dwòg ak reklamasyon anti-trust konsènan fòmilasyon yon ti kras diferan nan tenofovir, yon dwòg enpòtan VIH/SIDA yo te jwenn nan tout-an-yon Gilead la. Konbinezon Dòz Fiks Tretman VIH/SIDA.

An jiyè 2016, Tribinal Distrik Etazini pou Distri Nò Kalifòni te bay Gilead Mosyon pou Rejte; sepandan, lòd Tribinal la te sigjere ke ka a te mi pou rekonsiderasyon pa tribinal siperyè.

LOS ANGELES (13 out 2018) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te depoze yon petisyon pou òdonans certiorari (yon petisyon pou revizyon) ak Tribinal Siprèm Etazini semèn pase a pou mande Tribinal la revize anile yon pwosè federal AHF te depoze an janvye 2016 kont Syans Gilead, Inc. ak lòt akize ki pretann patant li pou yon dwòg enpòtan pou VIH/SIDA, tenofovir alafenamide (TAF) pa valab paske Gilead te manipile sistèm patant lan.

An jiyè 2016, Jij William Alsup nan Tribinal Distri Ameriken an, Distri Nò Kalifòni, te akòde yon Mosyon pou Rejte Gilead te mande nan ka a [Ka # 3:16-cv-00443]. Tribinal Awondisman Federal la te afime, men lòd Tribinal Distri a te sijere ke ka a te mi pou rekonsiderasyon pa tribinal siperyè. Kòm sa yo, a petisyon pou òdonans certiorari te depoze nan Tribinal Siprèm nan madi 7 outth.

Ka AHF a konsantre sou patant sèten medikaman Gilead yo itilize nan Konbinezon Dòz Fiks (FDC), plizyè dwòg konbine nan yon sèl grenn oswa grenn yo itilize nan tretman moun ki gen VIH oswa SIDA. Medikaman ki nan kè pwosè AHF yo se TAF Gilead a (tenofovir alafenamide), ki gen mwens efè segondè negatif pase TDF (tenofovir disoproxil fumarate), men kontrèman ak TDF, ki disponib sèlman kòm yon pati nan FDC Gilead yo ak pa kòm yon medikaman otonòm. AHF akize patant Gilead la sou TAF pa valab e ke li ak lòt moun ta dwe kapab prezante vèsyon jenerik ak pi bon mache nan TAF sou mache a imedyatman.

Kesyon AHF prezante bay Tribinal Siprèm lan:                                                                                   (pran dirèkteman nan petisyon AHF pou òdonans sètifikasyon)

“Anpil pasyan ki gen VIH depann de medikaman ki pa koute chè pou sove lavi moun nan Petitioner AIDS Healthcare Foundation, Inc. (“AHF”), yon òganizasyon ki pa pou pwofi. Repondan Gilead Sciences, Inc. gen patante dwòg VIH ki gen ladan Tenofovir Alafenamide ("TAF"). Anplis de patant li yo sou TAF, Gilead te jwenn tou senk ane eksklizivite pou medikaman ki gen TAF nan men Administrasyon Manje ak Medikaman Ameriken ("FDA"). Pandan peryòd eksklizivite senkan sa a, yo anpeche AHF ak founisè medikaman jenerik li yo ranpli yon aplikasyon ak FDA pou apwobasyon TAF jenerik. AHF ap chèche prezante TAF jenerik bay pasyan li yo pi vit posib (yon fwa peryòd eksklizivite Gilead la fini), men patant Gilead la sou TAF yo anpeche l fè sa. AHF te mennen yon aksyon jijman deklaratwa ak pretann envalidite nan patant yo, men tribinal ki pi ba yo te jwenn ke AHF te manke jiridiksyon. Ka sa a prezante kesyon sa a:

Nan kontèks ka patant ki enplike pwodwi pharmaceutique, èske egzijans "konfli aktyèl" nan Lwa sou Jijman Deklarasyon, 28 USC § 2201(a), mande pou yon pati k ap chèche prezante yon pwodwi medikaman jenerik pou ranpli yon aplikasyon pou FDA apwobasyon sa a. pwodwi medikaman jenerik anvan li ka ranpli pwosè pou soulajman deklarasyon pou patant envalidite?"

“Malgre nou te desi ak desizyon Tribinal Distrik la te pran an 2016, Tribinal la te fè klè nan opinyon li mekontantman li genyen pou sa li te konsidere kòm eta aktyèl la nan lwa a. Tribinal la te deklare ke AHF Ta dwe gen kanpe pou pote reklamasyon patant envalidite li yo pou netwaye wout la pou manifaktirè jenerik jwenn apwobasyon FDA, "te di. Tom Myers, Avoka Jeneral ak Chèf Afè Piblik pou AHF.

“AHF kwè byen fèm ke konpayi pharmaceutique yo pa ta dwe gen pèmisyon pou jwe sistèm patant lan pou pwolonje pwofi nan depans pou byennèt pasyan yo. Se poutèt sa n ap mande Tribinal Siprèm lan pou l revize kesyon kritik sa a.”

Myers te note tou referans sa a nan lòd Tribinal 2016 la ki te sijere ke ka sa a mi pou rekonsiderasyon pa tribinal siperyè:

“Si nou te ekri sou yon adwaz pwòp, lòd sa a ta kenbe Swen Sante SIDA, omwen kòm yon achtè k ap chèche ankouraje manifaktirè yo pou prepare yo fè pwodwi ki gen TAF le pli vit ke eksklizivite NCE Gilead la ekspire, te kapab pouswiv teyori envalidite li yo nan tribinal distrik kòm premye etap la nan rezoud yon pwoblèm milti-kouch. (Sa a ta kontra avèk konpetitè yo ki pa t 'kapab pouswiv jijman deklaratif nan desizyon yo adrese pi wo a.) Si SIDA Swen Sante ta reyisi nan netwaye patant yo swadizan envalid, Lè sa a, manifaktirè jenerik yo ta pi bonè pare pou aplike pou apwobasyon FDA pou TAF. -ki gen pwodwi lè peryòd aplikasyon an louvri nan twa-plis ane. Sa t ap diminye baryè ki genyen pou yo pote rapidman medikaman ki efikas pou moun ki viktim VIH ak SIDA.”

Prezidan AHF Michael Weinstein te ajoute, “Nan epòk desizyon 2016 la, AHF te pwomèt ke li t ap fè apèl devan Tribinal Siprèm lan, si sa nesesè, pou anpeche Gilead itilize yon pwosesis patant ki defo pou jwe sistèm nan epi ranmase plis pwofi sou depans sante pasyan an. Semèn sa a, ak depoze òdonans nou an, nou onore ve sa a.”

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase 965,000 moun nan 41 peyi atravè lemond nan peyi Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare

# # #

Parker Center: Defansè yo rele vil LA sou plan ak estimasyon pri pou Luxury Office Tower vs. Rehabbing Building as Housing Press Conference, mèrdi 15 out 9:30 am.
100 Defansè SIDA pou pwoteste kont Gouvènè FL Rick Scott -- Miami Freedom Tower JODIA (Vandredi 10 Out) @ 1:30pm