Moun k ap sipòte 'Lwa sou Lojman Abòdab' Kalifòni di, 'WI' sou Mezi #10!

In Nouvèl pa K Pak

Sekretè Deta Kalifòni Alex Padilla asiyen Bilten #10 nan Lwa sou Lojman Abòdab, yon mezi bilten pou anile Lwa 1995 sou Lojman pou Lwaye Costa-Hawkins. Mezi sa a pral ranvèse kontwòl eta a ki entèdi prèske tout kontwòl pri lwaye nan tout eta a epi retounen pran desizyon sou pri lwaye. règleman ak kontwòl nan kominote lokal yo.

"10 sou dis moun konnen lwaye a twò wo!"

Kalifòni an Lwa sou Lojman Abòdab, ki ta anile Lwa 1995 sou Lojman pou Lwaye Costa Hawkins epi pèmèt pou ekspansyon kontwòl lwaye nan kominote atravè eta a, yo pral konnen kounye a kòm Mezi Bilten #10. Byen bonè jodi a, biwo Sekretè Deta Kalifòni Alex Padilla te bay Bilten #10. nan mezi a, ki pral parèt sou bilten vòt Novanm 2018 la.

Nan mwa avril ane sa a, moun k ap sipòte Lwa sou Lojman Abòdab te soumèt plis pase 595,000 siyati elektè yo gaye nan 58 konte Kalifòni pou kalifye mezi a. De semèn de sa, biwo Sekretè Eta Kalifòni an fòmèlman sètifye inisyativ la.

“Mezi bilten vòt #10—Nou kontan pou nou gen yon nimewo pou Lwa sou Lojman Abòdab la pandan n ap monte pou sa nou konnen ki pral yon kanpay difisil ki mennen nan bilten vòt Novanm nan isit nan Kalifòni, kote lwaye a se. twò modi!," te di Elena Popp, Direktè Egzekitif Rezo Defans Degèpisman an, youn nan twa moun kap defann inisyativ la. “Talè konsa, votè Kalifòni tout kalite yo pral gen chans pou yo pran pozisyon pou retabli kontwòl lokal yo sou pran desizyon sou kontwòl pri lwaye ak règleman, kote li te toujou fè pati. Vote 'Wi' sou #10!' pou pèmèt ekspansyon kontwòl pri lwaye nan kominote atravè eta a!”

"Dè milyon de rezidan Kalifòni ap lite pou peye lwaye a epi fè bout ak yo epi jis pa ka tann ankò pou repran pouvwa a pou abòde kriz lojman abòdab nan pwòp kominote yo," te di. Christina Livingston, Direktè Egzekitif Alliance of Californians for Community Empowerment (Aksyon ACCE). “Lè a rive pou pwopriyetè kòpore lap pwopriyetè kòporasyon lwaye yo ap pwoche bò kote Costa-Hawkins, lwa eta Kalifòni ki mal konsevwa ki favorize avaris san kè. Nan mwa Novanm, votè yo ka retounen pouvwa pou elaji kontwòl pri lwaye nan pwòp kominote lokal yo epi bay plizyè milyon Kalifòni chans pou yo rete lakay yo.”

ACCE Aksyon, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ak Rezo defans degèpisman an (EDN) se twa defansè inisyativ la.

Lwa sou Lojman Abòdab la pral fèmen twou vid ki genyen nan kontwòl lwaye, ki te kreye pa Lwa Costa-Hawkins, ki entèdi kominote Kalifòni yo fikse limit rezonab sou ogmantasyon pri lwaye sou kay yon sèl fanmi, kondo ak bilding ki te bati apre 1995, oswa ane a te etabli kontwòl lwaye. nan yon vil - 1978 nan ka Los Angeles. (Costa-Hawkins eksplike) Pase Lwa sou Lojman Abòdab la pral bay kominote lokal yo yon zouti enpòtan pou adrese pi move kriz lojman abòdab nan peyi a. Pou plis enfòmasyon vizite: www.affordablehousingact.org

AHF kondane 'enfliyans san rezon' PhRMA sou Kongrè a; Anons 'Politico' ekspoze efò endistri yo nan pwogram dwòg Kneecap 340B
Ft. Lidè Lauderdale Ini pou Pi gwo Solisyon Lojman Abòdab ak Revni ki ba Sid Eta Florid