Defansè Dwa Fanm yo mande Anbasadè Nasyonzini Nikki Haley pou l retabli kredibilite pou ONUSIDA

In Anons Spesyal pa K Pak

"Direktè Egzekitif ONUSIDA, Michel Sidibé, ap mete tèt li pi wo pase misyon pou mete fen nan SIDA nan fè yon kanpay PR ki koute chè pou kenbe pòs li malgre apèl pou l demisyone," di AHF.

NEW YORK CITY (20 jen 2018) Defansè sosyete sivil la te pwoteste jodi a nan vil Nouyòk andeyò katye jeneral Nasyonzini an pou mande aksyon sou kriz lidèchip nan Pwogram Joint Nasyonzini sou VIH/SIDA (ONUSIDA) apre yon envestigasyon febli sou akizasyon asèlman seksyèl kont lidèchip ansyen ajans lan. An konjonksyon avèk demonstrasyon an, AIDS Healthcare Foundation (AHF) fè apèl nan yon louvri lèt bay Reprezantan Pèmanan Etazini nan Nasyonzini an, Anbasadè Nikki Haley pou mete presyon sou Sekretè Jeneral Nasyonzini an António Guterres pou l rezoud eskandal pwolonje a lè li revoke Direktè Egzekitif UNAIDS Michel Sidibé.

Gwoup dwa fanm yo atravè lemond te entansifye apèl pou demisyone oswa revokasyon Sidibé a depi ke nouvèl te parèt sou tantativ li pou kouvri akizasyon asèlman seksyèl kont ansyen depite li a ak entèfere ak ankèt ki vin apre a. Depi lè sa a, li double efò pou l rete nan pozisyon li lè li te menase anplwaye ONUSIDA pou yo vin pi devan ak reklamasyon abi nan lavni epi li te monte yon kanpay PR ki koute chè pou jwenn sipò piblik la.

Martina Brostrom, yon anplwaye siperyè UNAIDS, ki te sib agresyon seksyèl anba men ansyen depite Michel Sidibé a, sipòte manifestasyon an nan New York. Li rekonesan anpil anvè AHF ak tout defansè ki kwè li epi k ap goumen pou li ak lòt viktim asèlman/atak seksyèl nan sistèm ONUSIDA a. "Mwen pa konprann ki jan Nasyonzini an ka reklame yo gen yon politik zewo tolerans sou arasman seksyèl epi poutan pa pran okenn aksyon kont predatè seksyèl ak moun ki tolere yo. Eksperyans mwen nan UNAIDS montre kijan Nasyonzini ap pale anpil men li pa mache,” te di Madam Brostrom ki soti Jenèv.

"Se refòm ki nesesè nan tout Nasyonzini an, men sitiyasyon an nan UNAIDS te rive nan yon pwen kraze," te di Terri Ford, Chèf AHF Global Advocacy ak Policy. “Sa mande yon kalite konfyans espesyal nan men moun—e sitou nan men fanm, ki afekte disproporsyonèlman VIH/SIDA atravè mond lan—pou misyon ONUSIDA a reyisi. Sekretè Jeneral Guterres bezwen kòmanse rebati repitasyon ONUSIDA epi mete yon fen eskandal nan nonmen yon nouvo direktè egzekitif epi kòmanse refòm konplè nan pwogram nan ak sipèvizyon endepandan.”

Manifestasyon Nouyòk la se dènye nan yon seri aksyon menm jan ki te fèt nan gwo vil atravè mond lan pandan dènye mwa yo, tankou Nairobi, New Delhi, Johannesburg, Lond ak Mexico City. Eskandal UNAIDS la te resevwa gwo kouvèti nan medya endikap ki gen ladan CNNGadyen legal laEndepandan nanAl JazeeraChak jou Lapòs ak lòt moun. Lòt peyi donatè ONUSIDA tankou la UK ak nan Netherlands yo te mande tou pou entèvni nan mitan inaksyon aktyèl administrasyon Nasyonzini an.

"Kilti ONUSIDA bezwen chanje dramatikman e transfòmasyon sa a pa ka rive san yon chanjman nan lidèchip," te di Jan Hassell, AHF National Director of Advocacy ak yon ansyen Kowòdonatè Pwogram Peyi ONUSIDA. "Lajan kontribyab ki peye pou ONUSIDA yo ta dwe dedye pou dirije repons mondyal VIH la, pa yon kanpay piblisite pou sove pozisyon yon moun."

Nouvo Sant Swen Sante AHF Ouvè nan St. Petersburg pou Abòde Epidemi VIH/SIDA k ap grandi nan Florid
Entegrite ak Lidèchip Chanjman nan ONUSIDA