Fanm mande Gouvènman UK a pou l mete chèf UNAIDS

In Defans mondyal la, Wayòm Ini pa Fiona Ip

Nan yon konferans pou laprès nan Lond yè, defansè dwa fanm yo te mande Gouvènman UK a pou l aji sou eskandal asèlman seksyèl nan Joint United Nations Program on HIV/AIDS (ONUSIDA) nan sipòte apèl sosyete sivil la pou inisye refòm konplè nan ajans Nasyonzini an. epi mete presyon sou Sekretè Jeneral António Guterres pou li revoke Direktè Egzekitif Michel Sidibé.

Konferans pou laprès nan King's Fund nan santral Lond te kouvri pa yon kantite medya ki gen ladan: The Independent, The Daily Mail, The Sun, The Guardian ak The Telegraph. Anplwaye UNAIDS ki baze nan Jenèv, Martina Brostrom, ki te akize Sidibé kòmkwa li te kache yon agresyon seksyèl ke li te sibi nan pwogram konjwen an, te yon oratè kle nan evènman an.

"Mwen vle pwofite opòtinite sa a pou m fè piblikman yon lapriyè bay Premye Minis UK Theresa May pou entèvni ak sispann touman mwen an, ak touman anpil lòt moun k ap fè fas ak asèlman seksyèl, oswa fè fas ak atak seksyèl ak vyòl nan sistèm Nasyonzini an," te di. Brostrom.

An referans a wòl Depatman Devlopman Entènasyonal la kòm prezidan Konsèy Kowòdinasyon Pwogram ONUSIDA a ak reyinyon k ap vini an nan Jenèv nan fen mwa jen, Brostrom te di, "UK la se yon pozisyon inik pou asire ke atak seksyèl ak vyolans p ap rete san pinisyon ankò."

Yon poton nan misyon ONUSIDA a se otonòm fanm ak tifi atravè mond lan, patikilyèman nan Lafrik ak Azi kote fanm yo souvan gwoup ki pi majinalize. Defansè dwa fanm Sid Afriken yo ak akademik Vuyiseka Dubula te rantre nan konferans pou laprès atravè Skype e li te repete apèl pou yon panèl endepandan mennen ankèt sou akizasyon abi ak asèlman nan ONUSIDA.

"De bò kote nou antanke fanm Afriken ki te dirije nan repons lan SIDA nan Lafrik, nou santi ke repons ONUSIDA a, espesyalman nan dènye plent yo kont arasman seksyèl, pa sèlman repons lan, men tou nan lidèchip la, te ensifizan," te di. Dubula.

“ONUSIDA se yon enstitisyon ki vrèman dirije e ki mennen repons pou SIDA globalman e nou bezwen ONUSIDA kòm yon enstitisyon trè solid. ONUSIDA ka fò san Michel, e Michel pa ONUSIDA. Se konsa, Michel kòm yon lidè dwe rann kont pou li jere ka yo, men tou soti pou pèmèt ONUSIDA fè refòm, "li te ajoute.

Prashanti Tiwari, yon ansyen soutretan ak UNFPA peyi Zend te pale tou nan evènman an. Li te tou andire atak seksyèl pa yon kòlèg travay ak aksyon swivi akseptab nan sistèm Nasyonzini an.

"Kote jistis la, otonòm ke yo pale sou - yo mete tout fòs yo nan re-viktimize," te di Tiwari. “Lè mwen leve vwa mwen apre atak la, li te egalman terib. Mwen te atake ak kesyon - ki fè mal entegrite mwen ak konfyans mwen. Sa rive chak fanm ki leve vwa l bay Nasyonzini epi yo sove paske yo gen iminite diplomatik epi pwoteje otè krim yo lè yo fèmen je sou viktim yo.

Nan mwa ki sot pase yo, apèl ki ansòd yo te fèt atravè lemond pou mande demisyon oswa retire Sidibé—men apa yon kanpay PR ki finanse pa kontribiyab ak anons chè nan New York Times ak Wall Street Journal, Sidibé ak Sekretè Jeneral Nasyonzini António Guterres te fè. anyen.

Zoya Shabarova, Chèf Biwo AHF Ewòp, ap fè yon reklam UNAIDS ki ap parèt chak semèn nan Wall Street Journal ak nan New York Times. "Nou ap kesyone reklam sa a kòm yon fòm kontwòl domaj chè, lè sa ki nesesè nan UNAIDS se refòm reyèl ak sans."

 

 

"Konplisite Sidibé a ankouraje yon kilti toksik nan yon mank de responsabilite ki ankouraje arasman, abi ak kouvèti-ups, ki te andomaje anpil repitasyon nan ONUSIDA," te di AHF Ewòp. Zoya Shabarova. “Li moralman enkapab pou dirije òganizasyon an epi yo dwe retire li si li refize demisyone. Pi mal toujou, li kontinye abi pouvwa li lè li fè presyon sou òganizasyon sosyete sivil la pou yo sipòte l piblikman. Nou mande sosyete sivil la wè pi lwen efò relasyon piblik yo itilize pou maske eskandal la. Olye de sa, se pou nou mande yon chanjman sibstansyèl - yon lidè fanm ki gen pouvwa ak yon UNAIDS ki ouvè, ki an sekirite ak onèt."

FLUX ak LOUD Kondane ICE pou Tretman Sevè pou Imigran Trans; Dekri lanmò Roxsana Hernández nan gad
AHF pou Louvri New Temple Hills Wellness Center