Nouvo Sant Swen Sante AHF Ouvè nan St. Petersburg pou Abòde Epidemi VIH/SIDA k ap grandi nan Florid

In Anons Spesyal pa K Pak

Etablisman prensipal AHF ki fèk bati nan Skyway Marina District St. Petersburg nan gen yon klinik tretman VIH/SIDA dènye modèl, jesyon ka medikal ak yon famasi AHF ak magazen économie pou ranmase lajan, ki benefisye pasyan VIH/SIDA atravè rejyon an tou. kòm yon sit gratis, konfidansyèl tès VIH.

Pou ogmante konsyantizasyon sou sèvis gratis VIH/SIDA yo, moun yo ka jwenn yon tès VIH gratis, rapid, 1 minit nan magazen Out of the Closet anvan Lendi pou enskri epi antre pou genyen yon Vespa Scooter 2018.

PETERSBURG, FL (22 jen 2018) AIDS Healthcare Foundation (AHF) kontan anonse l ap ajoute yon lòt nouvo sant swen sante pou VIH/SIDA k ap bay pasyan yo swen medikal ak sèvis modèn pou VIH/SIDA kèlkeswa estati asirans yo oswa kapasite yo pou peye, fwa sa a, ak premye klinik li nan St. Petersburg, FL, kote AHF ap opere yon famasi AHF ak youn nan boutik thrift Out of the Closet pou ranmase lajan li yo depi me 2017 ak kote bezwen swen. ak sèvis rete gwo.

Nouvo Sant Swen Sante AHF/St. Petersburg ap louvri ak yon selebrasyon gran ouvèti ak riban-koupe kòmanse nan 10: 00 am lendi 25 jenth. Sitiye nan 3404 26th Street South, St. Petersburg, FL 33711 nan Skyway Marina District, kote sa a deja gen yon Famasi AHF modèn epi li ofri tès VIH konfidansyèl, rapid, gratis, 1 minit. Pou premye peryòd operasyon li a, nouvo Sant Swen Sante AHF la ap ouvri madi soti 10:00 am jiska 4:00 pm.

KISA: GWO OUVERTURE & SEREMONI KOUPE RIBAN pou NOUVO KLINIK SIDA
Sant Swen Sante AHF/St. Petersburg

LÈ: LENDI, 25 jen 2018 – 10:00 am

KI KOTE: AHF Healthcare Center/St Petersburg – 3404 26th Street South, St. Petersburg FL 33711
(727) 318-6880 prensipal

KIYÈS:

  • Doktè Jeanette Cancel, Direktè Medikal AHF Tampa Bay
  • Onorab Rick Kriseman, Majistra, Saint Petersburg
  • Shaundia Blan, Direktè Rejyonal AHF, Santral Florid
  • Michael Weinstein, Prezidan, AHF
  • Michael Kahane, Chèf Biwo Sid AHF

"Bezwen swen medikal ak sèvis pou pasyan VIH/SIDA nan St. Petersburg rete enpòtan, ak tou de Florid ak St. Petersburg repete ateri nan tèt ensidans VIH ak / oswa SIDA ak pousantaj nasyonalman," te di. Dr Jeanette Cancel, Direktè Medikal AHF Tampa Bay, ki gen ladan nouvo sit St. Petersburg ak HCC Tampa/Safety Harbor. “Mwen onore pou m kreye patenarya ak AHF pandan n ap agrandi rannman nan bay bon jan kalite swen ak sèvis medikal bay pasyan VIH/SIDA nan nouvo etablisman modèn sa a nan St. Petersburg.”

"Florid te klase premye pami senkant eta yo nan kantite dyagnostik VIH an 2015.[1], ak Saint Petersburg klase kenz nan tèt kenz vil yo ak pousantaj ki pi wo nan nouvo dyagnostik VIH.[2], kidonk gen klèman yon bezwen fòmidab pou tretman ak sèvis medikal VIH/SIDA aksesib, abòdab nan Florid ak nan Tampa/St. Pete rejyon an patikilye," te note Shaundia Blan, Direktè Rejyonal AHF pou Florid Santral. “Atravè nouvo sit sa a, AHF pral ofri swen medikal ak sèvis nan klinik la. Sepandan, lokal la gen tou yon magazen Out of the Closet, ofri tès VIH gratis epi li gen yon famasi AHF nan OTC. Avèk nouvo etablisman tout-an-yon sa a, nou gen kapasite pou ofri sèvis konplè bay tout moun ki antre nan pòt nou yo.”

“Nou te fèk elaji prezans ak sèvis nou yo nan St. Petersburg ak ouvèti magazen Out of the Closet ak Famasi AHF nan mwa me 2017. Nou te konnen sa ansanm ak tès ak lòt sèvis nou te bay kominote a—nan kominote a—ak vil Saint Petersburg ak minisipalite ki antoure yo, n ap ede chanje trajectoire epidemi VIH lokal la,” te di. Michael Kahane, Chèf Biwo Sid AHF. “Avèk ouvèti nouvo Sant Swen Sante AHF nou an jodi a, n ap pran yon lòt etap enpòtan pou ede adrese epi redwi epidemi VIH/SIDA k ap grandi nan Florid.”

Konkou Vespa Scooter ogmante Konsyantizasyon sou Tès VIH, Nouvo Sant Swen Sante VIH/SIDA

Pou ogmante konsyantizasyon sou ouvèti nouvo klinik St. Pete ak sèvis gratis VIH/SIDA AHF ofri nan sit la, AHF ap patwone yon konkou ki ofri yon Vespa Scooter kòm gran pri. Pou patisipe, moun ka jwenn yon tès VIH gratis, rapid, 1 minit nan la St Pete soti nan magazen an économie klozèt pou anrejistre epi antre pou genyen yon Vespa Scooter 2018. Konkou Vespa a ap mache depi 25 meth epi yo pral chwazi gayan an pandan le 25 jenth selebrasyon gran ouvèti.

 

VIH nan Florid:

Dapre estatistik resan yo pa Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), eta Sid yo reprezante apeprè 44 pousan nan tout moun k ap viv ak yon dyagnostik VIH, malgre yo fè apeprè yon tyè (37 pousan) nan popilasyon nasyonal la. Eta ki rapòte pi gwo pousantaj moun k ap viv ak VIH yo se sitou nan Sid la. Selon sa CDC fè konnen, Florid plas #1 atravè peyi a an tèm de nouvo ka dyagnostike VIH nan 2015, ak St Petersburg plase #15 nasyonalman an tèm de vil ki gen ka nouvo dyagnostik VIH—youn nan kat vil nan Florid ki nan 15 premye yo (#1 Miami, #6 Orlando, #9, Jacksonville & #15 St. Pete).

Aktyèlman AHF opere 61 lòt Sant Swen Sante nan 15 eta atravè Etazini ak youn nan Distri Columbia. Chak Sant Swen Sante bay pwogram medikal ki adapte a bezwen espesifik moun ki asymptomatik ak sentòm VIH/SIDA ki soti nan pwofesyonèl medikal ak sipò ki kalifye.

Sant Swen Sante AHF/St. Petersburg sitiye nan Skyway Marina District nan 3404 26th Street, St. Petersburg, FL 33711, Tel: (727) 318-6880, Faks: (727) 321-0890. Orè operasyon li pou kounye a se madi 10:00 am jiska 4:00 pm

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, kounye a bay plis pase 920,000 moun nan 41 peyi atravè lemond nan Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik ak Ewòp lès la swen medikal ak/oswa sèvis yo. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare ak Instagram: @aidshealthcare

 

[1] Pwofil Sante Eta Florid CDC: https://www.cdc.gov/nchhstp/stateprofiles/pdf/Florida_profile.pdf

[2]  Magazin VIH Plus: https://www.hivplusmag.com/treatment/2017/1/24/15-us-cities-highest-rates-new-hiv-diagnoses

 

 

UNAIDS Asèlman Seksyèl Kovèti eskandal
Defansè Dwa Fanm yo mande Anbasadè Nasyonzini Nikki Haley pou l retabli kredibilite pou ONUSIDA