LA Pride: Pandan STD yo ap monte nan Kalifòni, Otobis AHF & Marchers lagrèl kapòt kòm 'Lifesaver'

In Nouvèl pa K Pak

LOS ANGELES (9 jen 2018) AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, fyè pou l rantre nan kominote LGBTQ la nan selebre sezon Gay Pride 2018 la atravè patisipasyon li nan plis pase de douzèn evènman Pride atravè peyi a—nan plizyè kote, ak nouvo li yo. "Sovtaj la" otobis ki vlope ak yon kapòt ki gen anpil lejè ak kolore ak grafik ki gen tematik Pride.

Pwochen pou AHF—Los Angeles Pride Parade:

  • AHF kapòt 'Sovtaj lavi' kontenjan nan A. PARAD FYÈT
  • Dat:DIMANCH 10 ZENth
  • Santa Monica Blvd. ant Crescent Heights Blvd & Fairfax Ave (bò sid)
    • REMAK: AHF se # 55 nan pwogramasyon parad la
  • Etap parad la kòmanse a 11:00am (AHF kontenjan rive a 10:00am)

Ane sa a AHF ap salye kapòt kòm yon 'Lifesaver' nan travay atistik Pride la pou mesaj nou yo, pankat, afich ak otobis yo–sa plis alè paske eksplozyon malere pousantaj STD nan Kalifòni nan tout peyi a.

Travay atistik "Lifesaver" pou sezon Fyète 2018 AHF a prezante yon senp rann yon kapòt ki dewoule (orizontal, san okenn moun oswa kò vizib) mete sou yon fon wouj kolore. Kapòt la li menm gen sis bann koulè plizyè koulè ki fè eko drapo lakansyèl la, yon senbòl kominote LGBTQ yo itilize pandan plizyè dizèn ane e li se yon karakteristik ki toujou prezan nan selebrasyon ak parad Pride atravè lemond. An menm tan an, sis bann koulè sou kapòt la tou evoke oswa sijere yon woulo nan sirèt Lifesaver egalman iconik. Tèks sou imaj la, mete dirèkteman sou bò kapòt la tou senpleman li, 'Lifesaver.'

Chwa AHF pou 'Lifesaver atizay ak mesaj pou patisipasyon Pride li nan Long Beach ak nan tout peyi a montre nesesite ijan pou retounen nan pwomosyon ak itilizasyon kapòt kòm yon zouti efikas pou prevansyon VIH ak STD.

Pousantaj STD 2017 nan Kalifòni (ki soti nan dènye rapò done pwovizwa Depatman Sante CA)

  • Klamidya, moute 9% nan 2017 nan Kalifòni soti nan 2016 (218,710 ka, ak nimewo ki pi wo depi rapò te kòmanse an 1990);
  • Blenoraji, moute 16% nan 2017 a 75,450 ka California, ak 33% jwenn pami moun ki poko gen 25; epi
  • Syphilis, jiska 20% pou rive 13,605 ka—pi gwo kantite nan Kalifòni depi 1987.

AHF ap ankouraje sante seksyèl ak tès depistaj STD atravè kanpay inovatè konsyantizasyon piblik li yo ak kanpay afichaj pou plizyè ane yo an repons a to jeneral k ap monte nan STD nan tout peyi a, patikilyèman pami jèn moun ak gason-ki-fè sèks-ak-gason. Semèn pase a nan Los Angeles, li te lanse li 'Avètisman Gonore' kanpay afichaj, yon efò nan tout peyi a pou edike sou yon souch STD ki reziste dwòg.

Kanpay afichaj "Avètisman gonore" a se yon swivi ak paralèl kanpay afichaj AHF pou prevansyon ak tretman sifilis ki gen ladann "Sifilis grav” ki te lanse pi bonè ane sa a ak kanpay piblisite deyò “Syphilis Explosion” ki te kòmanse kouri an 2014. Kanpay sa a te swiv pa kanpay “Syphilis Tsunami” AHF ki te kouri nan Los Angeles an 2016.

Pou jwenn kote pou tès depistaj STD / VIH gratis, vizite www.freestdcheck.org

LOUD: Kòmanse sezon siklòn 2018 la pote souvni dekourajan sou Maria nan Pòtoriko.
FLUX ak LOUD Kondane ICE pou Tretman Sevè pou Imigran Trans; Dekri lanmò Roxsana Hernández nan gad