Entegrite ak Lidèchip Chanjman nan ONUSIDA

In Defans mondyal la, Netherlands pa Fiona Ip

Jodi a, Fondasyon Swen Sante SIDA voye yon louvri lèt bay Premye Minis Netherlands, Mark Rutte mande l pou l fè apèl bay Sekretè Jeneral Nasyonzini an epi mande l pou l fèmen yon kriz lidèchip ki dire lontan nan UNAIDS lè li revoke Direktè Egzekitif li a, Michel Sidibé. Netherlands se twazyèm pi gwo donatè pou ONUSIDA e ane sa a pral peyi lame pou Konferans Entènasyonal SIDA 2018 la nan fen jiyè. Tèks konplè lèt ouvè a prezante anba a:

 

Jen 7, 2018

 

Ekselans li, Premye Minis Mark Rutte
Wayòm Netherlands
Ministè Afè Jeneral
Binnenhof 19, La Haye

Cc: Minis Afè Etranjè, Stef Blok    

 

Re: Entegrite ak Chanjman Lidèchip nan ONUSIDA

Chè Premye Minis,

Nou mande Netherlands, kòm twazyèm pi gwo donatè nan Pwogram Konjwen Nasyonzini sou VIH ak SIDA (ONUSIDA) pou mande Sekretè Jeneral Nasyonzini an, António Guterres, pou l pran aksyon sou eskandal UNAIDS k ap kontinye genyen konsènan move tretman seksyèl. akizasyon arasman ak abi nan men Direktè Egzekitif li a, Michel Sidibé.

Pou plis pase yon dekad, biwo santral SIDA SIDA Fondasyon an (AHF) te baze nan Amstèdam. Jodi a, AHF se pi gwo òganizasyon SIDA nan mond lan, ki sipòte plis pase 911,000 moun ki gen swen ak sèvis epi ki opere nan 39 peyi, ki gen ladan Netherlands. Pou pwoteje e retabli entegrite ONUSIDA—yon òganizasyon ki sipoze yon lidè nan batay kont VIH/SIDA—nou mande w pou mande demisyon Michel Sidibé, an vi ak konduit li pa akseptab.

Kòm ou ka konnen, te gen anpil atik pibliye pa Gadyen legal la, CNN, The Lancet a, Al Jazeera, Endepandan nan, Chak jou Lapòs ak lòt moun sou fason Misye Sidibé te mal jere akizasyon asèlman seksyèl kont ansyen depite li a Luiz Loures nan eseye kache ensidan an epi entèfere ak ankèt ki vin apre yo. Li te eseye tou enfliyanse Martina Brostrom, yon ansyen anplwaye UNAIDS ak sib la nan arasman Doktè Loures, ak yon òf nan yon pwomosyon an echanj pou abandone dosye li a. Anplis de sa, Msye Sidibé menase denonsatè pandan yon reyinyon pèsonèl UNAIDS kont vini ak reklamasyon nan lavni nan abi. 

Apre yo te ogmante atansyon medya yo sou eskandal ONUSIDA a, Mesye Sidibé te eseye mete presyon sou sosyete sivil la nan kolekte lèt pou sipòte tèt li, enkli nan men òganizasyon fanm yo. Pwòp lidèchip AHF nou an nan Lachin, peyi Zend, Uganda ak lòt peyi yo te resevwa anpil apèl ak presyon nan men biwo UNAIDS lokal yo ak/oswa gouvènman an nan non Nasyonzini an konsènan zafè sa a. Sa pa akseptab pou yon pwogram Nasyonzini ki deklare ke manda li se pwoteje dwa fanm ak tifi nan kad estrateji mondyal li sou VIH/SIDA.

Kanpay relasyon piblik ki koute chè Mesye Sidibé te monte pou jere kriz la te pèmèt yo kontinye pou twò lontan. Lajan sa yo ta dwe ale nan sipòte pwogram sante piblik yo, pa soutni efò initil Mesye Sidibé ap fè pou l ret kole nan biwo li a toutotan li kapab. Malerezman, jiskaprezan pa gen okenn aksyon ki te pran pa Sekretè Jeneral la e Msye Sidibé te refize demisyone.

Premye Minis, dosye ou klè - ou sipòte egalite pou tout moun. Netherlands, kòm peyi lame pou pwochen Konferans Entènasyonal SIDA a, se nan yon pozisyon inik pou pran latèt sou pwoblèm sa a. Pa gen okenn egalite nan UNAIDS lè manm pèsonèl fanm li yo pa gen pouvwa pou rapòte abi seksyèl epi yo oblije wè moun ki komèt krim yo pa pini. 

Nou espere ke ou pral pran yon pozisyon prensip epi demontre ke Netherlands pa pral tolere abi pouvwa a montre pa Mesye Sidibé. Kredibilite UNAIDS ap vin pi plis domaje epi kriz la ap kontinye tounen yon distraksyon nan batay mondyal kont SIDA jiskaske Mesye Sidibé demisyone kòm Direktè Egzekitif.

 

Sensèman, 

Madam Zoya Shabarova

Chèf Biwo AHF Ewòp

ak

Mesye Michael Weinstein

Prezidan AHF

 

Defansè Dwa Fanm yo mande Anbasadè Nasyonzini Nikki Haley pou l retabli kredibilite pou ONUSIDA
Ebola - Repons AHF