Ebola - Repons AHF

In Defans mondyal la, Syera Leòn pa Fiona Ip

Anvlope pa yon epidemi Ebola an 2014, pwogram klinik AHF nan Syera Leòn te rete sou devwa pou kontinye pran swen pasyan li yo nan mitan tanpèt la. Nou envite w gade "Ebola - Repons AHF,” yon fim dokimantè 22 minit sou efò nou pou ede Syera Leòn nan premye jou epidemi an lè repons mondyal la te ralanti. 

Jodi a, Ebola se nan la tit ankò akòz yon epidemi nan Kongo a. Mond lan te peye cher de sa gen kat ane paske yo te reponn twò dousman — plis pase 11,000 moun te pèdi lavi yo. Ann espere leson trajik sa yo pa inyore pandan n ap fè fas ak posiblite pou yon lòt kriz sante piblik mondyal.

tanpri gade ak pataje fim nan ak fanmi w ak zanmi w pou ede sansibilize w sou preparasyon pou epidemi mondyal la.

Entegrite ak Lidèchip Chanjman nan ONUSIDA
LOUD: Kòmanse sezon siklòn 2018 la pote souvni dekourajan sou Maria nan Pòtoriko.