Sekretè Jeneral Nasyonzini Dwe Aji kòm Kriz Lidèchip Konsome ONUSIDA

In Defans mondyal la, Lafrik di sid pa Fiona Ip

Fanm aktivis yo konfwonte Direktè Egzekitif UNAIDS Michel Sidibé nan Lafrik di sid ki di sou lidèchip li, ONUSIDA pa ka repare repitasyon li epi lite yon maladi ki afekte fanm yo yon fason disproporsyonel; Ekskiz yo twò piti, twò ta – Michel Sidibé dwe ale!

 

JOHANNESBURG, AFRIK DI SID (11 me 2018) Direktè Egzekitif ONUSIDA, Michel Sidibé, deside kenbe pòs li a pandan tout tan li posib malgre demann pou l bay demisyon li. move tretman akizasyon asèlman seksyèl kont ansyen direktè adjwen li a ak swadizan tantativ pou kouvri ak mele ak ankèt ki vin apre a. Ineksplikab, Sekretè Jeneral Nasyonzini an António Guterres te vwa pa l konfyans total nan direktè egzekitif la aseye e li te fè ti kras pou adrese kriz lidèchip ajans la deteryore.

Sekretè Jeneral Guterres pral sèlman kapab inyore kontestasyon sosyete sivil la pou yon tan lontan, kòm presyon an sou Sidibé demisyone kontinye ap grandi. Pi resamman, editè-an-chèf The Lancet Doktè Richard Horton mande pou yo sispann chèf UNAIDS la.

Sidibé, ki abitye resevwa felisitasyon ak lwanj atravè mond lan, te rankontre pa yon foul moun fache nan plis pase 100 fanm aktivis Sid Afriken yo nan dat 9 me, deyò Palman Pan-Afriken an toupre Johannesburg. Rèl yo, dans ak siy yo te assourdman pandan yo te delivre yon mesaj san ekivab - Michel Sidibé dwe ale.

Sidibé te simonte ak emosyon lè li te soti deyò al fè fas a manifestan yo apre yo te fin chante pandan dezèd tan. Fanm yo te antoure l 'epi li awotvwa revandikasyon ki dekri nan yon dènye lèt pa 23 feminis, ki gen ladann yon apèl pou chanjman nan lidèchip ak refòm sibstansyèl sou politik ak pratik asèlman seksyèl nan ONUSIDA. Lèt la te vin tounen yon memorandòm defakto pou pwotestasyon an apre plis pase 100 aktivis te andose li nan sesyon Forum Sosyete Sivil Sid Afriken Konsèy Nasyonal SIDA (SANAC) imedyatman anvan manifestasyon an.

Sidibé te vizib sezi nan konfwontasyon an ak gwoup la epi li te kanpe la pandan y ap li memorandòm a awotvwa. Gwoup la te enfòme l ke yo gen entansyon fè yon konferans pou laprès jou apre a pou enfòme medya yo sou revandikasyon yo. Sidibé te mande pou l rankontre aktivis kle yo anvan konferans pou laprès la, yon demann gwoup la te aksepte.

Nan reyinyon 10 me a, yon ti gwoup aktivis feminis Afriken yo, ki gen ladan lidè fanm ki soti nan Treatment Action Campaign, Positive Women's Network, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ak lòt òganizasyon enpòtan yo te rankontre Sidibé yon lòt fwa ankò e yo te fè presyon sou li pou l demisyone.

Gwoup la kritike li paske li pa aplike refòm reyèl pi lwen pase sa yo rele plan senk pwen li pou adrese arasman nan UNAIDS. Yo karakterize plan an kòm yon ekran lafimen relasyon piblik ak repete sipò fèm yo pou Martina Brostrom, yon anplwaye ONUSIDA ki te fè premye akizasyon piblik sou asèlman seksyèl kont Louis Loures, ansyen direktè adjwen Sidibé a, nan mwa mas 2018.

"[Sidibé] te rive byen bonè pou reyinyon an te parèt san patipri trepidatif, li te koute enkyetid ak doleyans yo te soulve, answit li te eskize espesyalman pou move jere sitiyasyon an - men li te endike ke li pa pral bay demisyon li," te di Larissa Klazinga, Politik ak Defans AHF. Manadjè pou Lafrik di sid, ki te asiste reyinyon an. “Antanke aktivis nou te konsyan pou nou pa pèmèt reyinyon an koopte oswa pou nou itilize li kòm yon kaskad PR. Nou te konkli reyinyon an ak rezoud yo konsilte ak gwoup orijinal la nan 23 fanm sou plis aksyon." 

"Pandan presyon kontinye ap monte sou Mesye Sidibé pou l demisyone, refi li fè sa sèlman pwolonje sa ki te tounen yon egzèsis chè jesyon kriz pou relasyon piblik ONUSIDA - nou mande Sekretè Jeneral la entèvni imedyatman," te di Terri Ford, AHF. Chèf Defans ak politik mondyal. “Ak yon nimewo k ap grandi de reklamasyon asèlman ak abi seksyèl ki parèt nan plizyè ajans Nasyonzini, ONUSIDA ta dwe byen vit mete yon fen eskandal nan ranvwaye Mesye Sidibé epi antre nan yon pwogram refòm reyèl, konplè. Nan limyè de aksyon deplorab li yo, remò ak ekskiz yo twò piti, twò ta. Li bezwen demisyone kounye a."

Fyète: AHF pou salye kapòt kòm 'Lifesaver' nan selebrasyon LGBTQ Pride nan tout peyi a
Pwosesis Gilead: Pasyan ki gen VIH nan Kalifòni Depoze Aksyon Kolektif ak Ka Aksidan Pèsonèl sou Dwòg kle VIH