'Èske nou pran swen?' Pano afichaj ankouraje senpati, aksyon sou sanzabri

In Anons Spesyal pa K Pak

Kanpay konsyantizasyon piblik la—avèk yon tablo afichaj byen klè sou yon moun ki san kay k ap dòmi sou yon fèy katon—pouse lidè sivik yo ak kominote a pou yo aji pi rapid ak desizif sou kriz sanzabri yo.

 'Èske nou pran swen?' kanpay swiv tablo afichaj 'Homeless' ki te afiche an fevriye ki te fè eko siy ikonik 'Hollywood' la epi ki te koupe nan kè kriz la nan LA ak repons laks biwokrasi yo..

LOS ANGELES (23 me 2018) Defansè ak ofisyèl avèk yo 'Fondasyon Lojman Sante pa AHF,' yon nouvo pwogram ki te dirije pa AHF pou abòde kriz lojman an nan bay aksè pi rapid nan lojman ak yon konsantre sou abòde bezwen moun ki gen revni fèb ak moun ki pa gen abri oswa ki san kay, te lanse yon nouvo konsyantizasyon piblik ak kanpay afichaj nan Los Angeles. ankouraje lidè sivik yo ak kominote a pou yo aji pi rapid ak desizif sou kriz sanzabri yo. Kanpay la te lanse semèn sa a ak omwen 15 tablo afichaj afiche nan tout Greater Los Angeles.

Kanpay afichaj la, tou senpleman titre, 'Èske nou pran swen?' (ak Frantz & Panyòl vèsyon yo) prezante yon imaj klè yon moun ki san kay k ap dòmi sou yon fèy katon sou yon twotwa oswa sou pave a—yon imaj orizontal yon moun ki lonje tout longè 48 pye (pifò) afichaj afichaj yo—ak yon imaj ki montre ki jan yo gaye toupatou. kriz sanzabri a se nan Los Angeles. Anplis tit ki gen twa mo (de an panyòl) sèlman lòt tèks ki sou tablo afichaj la mennen telespektatè yo sou sitwèb la: www.HealthyHousingLA.org

'Èske nou pran swen?' kanpay defans tablo afichaj swiv yon pi bonè Kanpay afichaj 'Homeless' te lanse pa menm defansè yo nan mwa fevriye. Panno afichaj sa a te fè eko siy 'Hollywood' ki renome a e li te gen entansyon mete aksan sou kriz san kay ak lojman k ap grandi nan Los Angeles, ansanm ak sa anpil defansè yo konsidere kòm yon repons laks, ki pa ase ijan nan men biwokrasi ak ofisyèl eli yo.

'Fondasyon Lojman Sante pa AHF'                                                                                            Nan fen ane pase AHF te lanse 'Healthy Housing Foundation by AHF' nan kad yon efò kominotè pou abòde kriz lojman ak sanzabri ki te eksploze nan Los Angeles. AHF te achte Madison Hotel la[1], nan Downtown LA nan mwa Oktòb 2017, ki te swiv byen vit pa janvye, 2018 acha yon motèl 27 chanm.[2]  nan kè Hollywood Lè sa a, li te ye tankou Sunset 8 Motel la epi li te chanje non 'Sunrise on Sunset' ki gen plis objektif. Nan mwa mas 2018, AHF te achte istorik otèl King Edward nan kwen 5th ak Lari Los Angeles.

'Healthy Housing Foundation by AHF' ap renove ak amelyore tout twa pwopriyete yo, bay priyorite plasman lojman pou moun—ak nan ka Sunrise on Sunset, moun. AK fanmi—ki gen pwoblèm sante kwonik (men pa nesesèman VIH oswa SIDA).

[1] Pri acha a pou la Madison Hotel te $7,575,000, (pakin nan te $450K – total $8,025,000.00 mwens yon kredi reparasyon $25K ak yon don $50K bay AHF – pri nèt $7,950,000) oswa apeprè $36K pou chak chanm oswa inite.

[2] Pri acha a pou 27 chanm lan Sunset 8 Motel te $4.6 milyon, oswa $170,370 pou chak chanm oswa pou chak inite.

AHF pou Louvri New Temple Hills Wellness Center
AHF bay OMS: Istwa Ebola pa ka repete