AHF bay OMS: Istwa Ebola pa ka repete

In Defans mondyal la, Nouvèl, Syera Leòn pa K Pak

AHF mande Direktè Jeneral Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ak Direktè Jeneral Adjwen Preparasyon ak Repons pou Ijans, Doktè Peter Salama, pou akselere livrezon vaksen Ebola nan Repiblik Demokratik Kongo (DRC), kote dènye epidemi te fè 27 moun mouri jiska prezan.

 KAMPALA, UGANDA (24 me 2018) Ebola tounen epi mond lan menase yon lòt fwa ankò ak yon kriz sante piblik mondyal. Si Òganizasyon Mondyal Lasante pa pran aksyon desizif yo (KI MOUN KI) kounye a, nou pran risk pou nou revize dega viris la te pote nan Afrik Lwès an 2014. Epidemi anvan an te pran lavi plis pase 11,000 moun—nan dènye jou yo, 27 moun te mouri nan menm souch Ebola a nan Repiblik Demokratik la. Kongo. Sòf si kominote sante piblik mondyal la aji byen vit, nou ta ka temwen kòmansman yon nouvo epidemi.

SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) mande Direktè Jeneral OMS la, Doktè Tedros Adhanom Ghebreyesus, ak Direktè Jeneral Adjwen pou Preparasyon ak Repons pou Ijans, Dr Peter Salama, pou asire kantite ase nan vaksen Ebola yo disponib epi distribye nan Repiblik Demokratik Kongo a (DRC) ak peyi vwazen ki gen gwo risk. Travayè swen sante nan premye liy yo ta dwe vaksinen an premye, swiv pa piblik la an jeneral, an akò ak pwotokòl "vaksen bag" OMS la.

AHF te kontribye pèsonèl ak pwovizyon pandan epidemi 2014 la. Youn nan klinisyen AHF yo, Doktè Sheik Humarr Khan Li te pèdi lavi li nan batay pou sove pasyan Ebola nan peyi Siera Leòn, kote li te nan peyi a sèlman virològ. Kounye a ke gen yon vaksen efikas, mond lan gen yon obligasyon moral pou fè tout sa ki nan pouvwa li pou pwoteje premye sekouris sante piblik kont Ebola.

KI MOUN KI an patenarya ak gouvènman DRC a bezwen ijan ogmante vitès vaksen yo ak kreye yon kachèt vaksen pou yo disponib fasilman nan gwo kantite ase pou reyalize pi laj kouvèti vaksen posib. Sifizan transpò ak anplwaye yo ta dwe disponib pou distribisyon vaksen an, sitou nan zòn ki difisil pou rive.

AHF bat bravo pou Merck pharmaceuticals pou bay dòz vaksen rVSV-ZEBOV, men endistri pharmaceutique a kapab e ta dwe fè plis. Danje Ebola ak lòt maladi enfektye ki rapid e ki menase lavi yo ta dwe garanti yon lisans rapid ak pataje pwopriyete entelektyèl ant konpayi yo. Sa a ta asire devlopman vaksen ki pi efikas posib, pandan y ap pèmèt tou ogmante kapasite pwodiksyon an mas.

Kominote sante mondyal la pa gen mwayen pou ezite sou Ebola fwa sa a. Istwa te montre ke lidèchip ki pa efikas pandan yon ijans sante piblik mondyal ka gen konsekans dezas, ki kounye a se totalman evite. Nou mande Doktè Tedros, Doktè Salama ak estaf OMS pou yo pran nenpòt ak tout mezi pou asire Ebola yo kenbe epi elimine nan DRC ak peyi vwazen yo.

'Èske nou pran swen?' Pano afichaj ankouraje senpati, aksyon sou sanzabri
Fanm Endyen mande chanjman nan ONUSIDA