AHF pou Louvri New Temple Hills Wellness Center

In Nouvèl pa K Pak

Seremoni Koupe Riban ak Grand Ouvèti Mèkredi 30 Meth   

Klinik, nan Sant Swen Sante AHF, pral bay tès depistaj gratis pou STD ak VIH nan Mèkredi soti 4pm - 7pm. 

TEMPLE HILLS, MD (29 me 2018) — SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) pral ouvri dernye Sant Byennèt li nan Temple Hills, Maryland semèn sa a, ki ofri tès depistaj gratis, konfidansyèl pou VIH ak lòt maladi transmisib seksyèlman (STD) nan kote li nan AHF Healthcare Center/Temple Hills nan 4302 St Barnabas Rd Ste #B, Temple. Hills, MD 20748. Sant Byennèt la, ki pral ouvri fòmèlman ak yon seremoni koupe riban ak gwo ouvèti Mèkredi 30 me.th a 2:00 pm, yo pral Lè sa a, ap louvri pou sèvis pou mache nan vizit soti 4pm rive 7pm.

KI SA:             GWO OUVERTURE & SEREMONI KOUPE RIBAN:

AHF louvri Sant Byennèt Temple Hills pou ofri tès depistaj gratis pou STD ak VIH

KI MOUN KI: Ravinia Hayes-Cozier – Direktè Pwogram pou banlye Maryland Ryan White A

                         Majistra Jack Sims – ansyen majistra District Heights Maryland

KOTE: Sant Byennèt AHF Temple Hills

Sant Swen Sante AHF
4302 St Barnabas Rd., Suite B

Temple Hills, MD 20748

(301) 423-1071

:             Mèkredi, Me 30th         2: 00 pm

Orè Sant Byennèt: Mèkredi soti 4pm jiska 7pm

Sant Byennèt AHF yo fèt pou fè tès ak tretman pou STD yo aksesib, pratik, ak abòdab, epitou pou ankouraje tès depistaj sante seksyèl regilye pou tout moun ki aktif seksyèlman. Sèvis yo ofri yo enkli tès VIH gratis ansanm ak tès depistaj ak tretman gratis pou Klamidya, gonore ak sifilis. Sant Byennèt la se yon pwogram AHF Temple Hills Healthcare Center, klinik ki gen tout sèvis AHF ki dirije pa Doktè Leleka Doonquah ki bay swen medikal konplè ak tretman pou moun k ap viv ak VIH/SIDA. Pou plis enfòmasyon sou AHF Temple Hills Healthcare Center, tanpri rele (301) 423-1071.

“Nou kontan ajoute sèvis Sant Byennèt nou yo nan Sant Swen Sante Temple Hills nou an epi elaji kapasite nou pou nou ofri tès depistaj STD ak VIH pou adilt ki aktif seksyèlman nan yon anviwonman pratik, konfidansyèl,” te di. Mike McVicker-Weaver, Manadjè Rejyonal AHF pou Zòn Metwopoliten Washington DC/Baltimore. "Ak chanjman kiltirèl yo ak ogmantasyon nan aplikasyon mobil date yo ede ogmante ogmantasyon nan maladi seksyèlman transmisib-espesyalman nan mitan jèn adilt-nou vle moun yo fè tès depistaj STD woutin yon eleman kle nan plan yo pou yon vi an sante."

STD nan Konte Prince George

Ka:

  • Klamidya ka nan Konte Prince George, MD te ogmante 33% nan deseni ki sot pase a, soti nan 4,857 ka nan 2007 a 6,753 ka nan 2016.[1].
  • Te gen plis klamidya ka rapòte nan Prince George's County, MD nan 2016 (6,753 ka) pase tout eta New Hampshire (3,467 ka), West Virginia (4,821 ka) ak dis lòt eta.[2]
  • Blenoraji ka nan Konte Prince George, MD te ogmante 26% nan deseni ki sot pase a, soti nan 1,409 ka nan 2007 a 1,832 ka nan 2016.[3].
  • Te gen plis gonore ka rapòte nan Prince George's County, MD an 2016 (1,832 ka) pase tout eta Alaska (1,454 ka) ak Hawaii (1,467 ka) ak onz lòt eta.[4].
  • Ka sifilis prensipal ak segondè nan Konte Prince George a, MD te ogmante 16% nan deseni ki sot pase a, soti nan 94 ka nan 2007 a 110 ka nan 2016.[5].
  • Te gen plis ka sifilis prensipal ak segondè rapòte nan Prince George's County, MD an 2016 (110 ka) pase tout eta Rhode Island (90 ka) ak Utah (92 ka) ak trèz lòt eta.[6].

Pousantaj:

  • Pousantaj nan klamidya nan Konte Prince George a, MD te ogmante nan deseni ki sot pase a soti nan 581.1 ka pou chak 100,000 popilasyon an 2007 a 740.4 ka pou chak 100,000 popilasyon an 2016.1. Sa a klamidya to an 2016 pi wo pase Etazini an jeneral (497.3 ka pou chak 100,000 popilasyon)2.
  • Pousantaj nan gonore nan Konte Prince George a, MD te ogmante nan deseni ki sot pase a soti nan 168.6 ka pou chak 100,000 popilasyon an 2007 a 200.9 ka pou chak 100,000 popilasyon an 2016.3. Sa a gonore to an 2016 pi wo pase Etazini an jeneral (145.8 ka pou chak 100,000 popilasyon)4.
  • Pousantaj nan sifilis prensipal ak segondè nan Konte Prince George a, MD te ogmante nan deseni ki sot pase a soti nan 11.2 ka pou chak 100,000 popilasyon an 2007 a 12.1 ka pou chak 100,000 popilasyon an 2016.5. Sa a sifilis prensipal ak segondè to an 2016 pi wo pase Etazini an jeneral (8.7 ka pou chak 100,000 popilasyon)6.

[1] Sant pou Prevansyon Enfeksyon Transmèt Seksyèlman. (2017). Ka Klamidya ak Pousantaj pou 100,000 Popilasyon, Konte Maryland ak Vil Baltimore, 2007-2016. Depatman Sante vil Baltimore. Biwo Planifikasyon Maryland. Disponib sou entènèt:https://phpa.health.maryland.gov/OIDPCS/CSTIP/CSTIPDocuments/CT%20Cases%20and%20Rates%20by%20County%202007-2016.pdf

[2] Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi. (2017). Tablo 2. Klamidya — Ka yo rapòte ak pousantaj ka yo rapòte pa eta a, klase dapre pousantaj, Etazini, 2016. Siveyans Maladi Transmèt Seksyèlman 2016. Disponib sou entènèt: https://www.cdc.gov/std/stats16/tables/2.htm

[3] Sant pou Prevansyon Enfeksyon Transmèt Seksyèlman. (2017). Ka Gonore ak To pou 100,000 Popilasyon, Konte Maryland ak Vil Baltimore, 2007-2016. Depatman Sante vil Baltimore. Biwo Planifikasyon Maryland. Disponib sou entènèt: https://phpa.health.maryland.gov/OIDPCS/CSTIP/CSTIPDocuments/GC%20Cases%20and%20Rates%20by%20County%202007-2016.pdf

[4] Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi. (2017). Tablo 13. Gonore — Ka rapòte ak pousantaj ka yo rapòte pa eta a, klase selon pousantaj, Etazini, 2016. 2016 Siveyans Maladi Transmèt Seksyèlman. Disponib sou entènèt: https://www.cdc.gov/std/stats16/tables/13.htm

[5] Sant pou Prevansyon Enfeksyon Transmèt Seksyèlman. (2017). Ka Sifilis Prensipal ak Segondè ak Pousantaj pou 100,000 Popilasyon, Konte Maryland ak Vil Baltimore, 2007-2016. Depatman Sante vil Baltimore. Biwo Planifikasyon Maryland. Disponib sou entènèt: https://phpa.health.maryland.gov/OIDPCS/CSTIP/CSTIPDocuments/PS%20Cases%20and%20Rates%20by%20County%202007-2016.pdf

[6] Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi. (2017). Tablo 26. Sifilis Prensipal ak Segondè — Ka Rapòte ak Pousantaj Ka rapòte pa Eta, Klase Pa To, Etazini, 2016. 2016 Siveyans Maladi Seksyèlman Transmèt. Disponib sou entènèt: https://www.cdc.gov/std/stats16/tables/26.htm

 

 

Fanm mande Gouvènman UK a pou l mete chèf UNAIDS
'Èske nou pran swen?' Pano afichaj ankouraje senpati, aksyon sou sanzabri