Manifestasyon nan Reyinyon Bank Mondyal sou Defye Deziyasyon Peyi Mwayen Revni

Manifestasyon nan Reyinyon Bank Mondyal sou Defye Deziyasyon Peyi Mwayen Revni

In Pledwaye, Anons Spesyal, Nouvèl pa AHF

Pa Ged Kenslea, Sal Nouvèl AHF

WASHINGTON (17 avril 2018) — Pandan ofisyèl yo reyini pou reyinyon prentan Gwoup Bank Mondyal la semèn sa a nan Washington, DC, defansè jistis sosyal ak VIH/SIDA, ki gen ladan moun ki soti nan AIDS Healthcare Foundation (AHF), te fè yon PWOTESS deyò. Bank Mondyal nan Madi 17 avril nan kad yon kanpay k ap kontinye atravè lemond pou peze ofisyèl bank yo pou yo chanje fason Bank Mondyal defini ak klasifye Peyi ki gen revni mwayen (MIC). 20 a 30 defansè yo espere fè pikèt.

Malerezman, itilizasyon klasifikasyon revni bank la kounye a pi lwen pase Bank Mondyal li menm, e kòm yon konsekans involontaire de deziyasyon Peyi Mwayen Revni ki souvan defo, peyi ki gen ekonomi fèb kounye a ap fè fas a rediksyon nan èd etranje, mwens prè devlopman konsesyonè. ak pri ki pi wo pou medikaman esansyèl yo—ki gen ladan pou terapi antiretwoviral ki sove lavi pou VIH/SIDA.

Defansè yo ap mande pou Bank Mondyal fikse limit ki pi ba nan kategori MIC nan, oswa pi wo a $ 3,650 nan GNI per capita - ekivalan a apeprè $ 10 pa jou.

“Jodi a, Liy Povrete Entènasyonal la se $1.90 pa jou, alòske limit ki pi ba nan pòch aktyèl Peyi Mwayen Revni an se sèlman $2.76 pa jou—sèlman $0.86 pa jou plis pase Liy Povrete Entènasyonal la ak sou pri yon tas kafe. Sa pa mwayen revni!” di Terri Ford, Chèf Global Policy & Advocacy for AIDS Healthcare Foundation. “Nou ap pwoteste pou avèk respè, men nou ankouraje Bank Mondyal pou revize metodoloji klasifikasyon revni li pou l ka pi byen aliye ak reyalite ekonomik moun yo nan mond devlope yo epi pouse deziyasyon Mwayen Revni jiska ekivalan anviwon $10. pa jou."

“Yon entèpretasyon komen nan klasifikasyon 'Mwayen Revni' se ke moun ki nan parantèz sa a ta dwe gen ase revni pou satisfè nesesite debaz yo nan lavi yo tankou bon jan lojman, manje, rad ak aksè a swen sante. Sepandan, swasannkenz pousan pòv nan mond lan—ak majorite moun k ap viv ak VIH/SIDA—reside nan peyi ki Bank Mondyal klasifye kounye a kòm kèk pòv revni mwayen,” Joey Terrill, Direktè Global Advocacy & Community. Patenarya pou AHF. "Reyalite a se, anpil nan klasifikasyon sa yo fè sitwayen nan peyi yo klase nan yon erè mwayen kòm revni mwayen pa kapab jwenn aksè nan entèvansyon sovtaj rezève pou Peyi ki gen revni fèb tankou èd etranje, prè devlopman konsesyonè, ak peyi yo ak moun yo fè fas a pi wo pri pou medikaman esansyèl. —sa enkli pou tretman VIH/SIDA—si se entansyon Bank Mondyal la oswa non.”

"Misyon Bank Mondyal se mete fen nan povrete ekstrèm nan yon jenerasyon ak ranfòse pwosperite pataje," te di John Hassell, Direktè Nasyonal Defans pou AHF. “Objektif sa a pa ka akonpli lè yo senpleman chanje non peyi devlope yo an MIC; pwoblèm ki kache ki asosye ak povrete mondyal la ap rete an plas jiskaske nou fè fas ak reyalite epi kòmanse rele bagay yo pou sa yo ye. Echèl klasifikasyon revni Bank Mondyal aktyèl la voye yon mesaj mondyal ki defòme reyalite a epi ki pa reflete avèk presizyon nivo revni majorite moun k ap viv nan peyi sa yo. Nou mande Bank Mondyal yon lòt fwa ankò pou l revize ak mete ajou sistèm klasifikasyon peyi li imedyatman.”

Anvan Manifestasyon nan peyi ki gen revni mwayen Bank Mondyal ak Defansè Kanpay 'Ogmante MIC' la te dirije yon pwotestasyon menm jan an 'Ogmante MIC' ane pase a an konjonksyon avèk Reyinyon Prentan 2017 Gwoup Bank Mondyal la ki t ap chèche menm objektif la: Bank Mondyal revizyon li. sistèm klasifikasyon revni peyi a pou reflete pi egzak reyalite ekonomik anpil nan peyi sa yo ki kounye a-e anpil defansè kwè, yon erè-klase kòm revni mwayen.

Nan moman pwotestasyon ane pase a, defansè AHF yo te rekòmanse tou yon kanpay piblisite pou defans nan Washington pou fè konesans sou pwoblèm Peyi Mwayen Revni an. Kanpay piblisite 'Raise the MIC' 2017 la te parèt an lèt detache, sou entènèt ak sou de douzèn abri transpò nan zòn DC.

Anons 'Raise the MIC' te mete ajou pou deplwaman ankò ane sa a nan konjonksyon avèk Reyinyon Prentan Gwoup Bank Mondyal 2018 la epi li pral parèt sou entènèt, kòm yon tablo afichaj mobil k ap sikile nan Washington alantou katye jeneral WB nan 18th Street ak nan de douzèn transpò piblik. abri. Anons la prezante yon imaj iconik nan yon tas kafe papye blan, men ak logo Bank Mondyal la byen plase sou bò tas la (nan plas logo yon revandè kafe). Tit la tou senpleman li, "$2.76 pa jou se PA mwayen revni." Pou wè anons la epi aprann plis sou kanpay la tanpri vizite 'RaiseTheMIC.org'.

Ak nan mwa septanm 2015, an konjonksyon avèk yon reyinyon Bank Mondyal tou nan Washington, yon kowalisyon ki gen plis pase 310 òganizasyon ak defansè ki soti nan 30 peyi te lanse kanpay mondyal 'Leve MIC a' ak demann petisyon sou entènèt pou mande Doktè Jim Yong Kim, Prezidan an. Bank Mondyal pou rekonsidere fason Bank la defini ak klase Peyi Mwayen Revni (MICs). Defansè yo te nan lè sa a, epi yo rete jodi a de pli zan pli konsène sou deziyasyon MIC sa yo defo pa Bank la, paske yo afekte yon fason negatif pri ak pri nan yon gran varyete machandiz ak sèvis, ki gen ladan deklanche pri byen pi wo pou sove lavi VIH/SIDA ak lòt medikaman nan peyi yo. . Yon panno afichaj ak kanpay reklamasyon pou pwoteksyon transpò piblik te akonpaye premye lansman kanpay Raise the MIC an 2015. Anplis de sa, plizyè manifestasyon 'Raise the MIC', aksyon defans ak kanpay medya yo te fèt atravè lemond depi lè sa a, tankou nan Perou, Lachin, Kanbòdj, Kenya ak Meksik.

Fanm AHF Rele pou yon Fanm Dirije ONUSIDA
AHF bat bravo pou Desizyon Tribinal Siperyè Trinidad & Tobago pou deklare Lwa sou Engouyis enkonstitisyonèl