AHF bat bravo pou Desizyon Tribinal Siperyè Trinidad & Tobago pou deklare Lwa sou Engouyis enkonstitisyonèl

AHF bat bravo pou Desizyon Tribinal Siperyè Trinidad & Tobago pou deklare Lwa sou Engouyis enkonstitisyonèl

In Mondyal, Defans mondyal la, Nouvèl pa AHF

Port of Spain, WI (16 avril 2018) AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a bat bravo pou mouvman Tribinal Siperyè Trinidad ak Tobago te fè pou deklare lwa buggery la — yon lwa anti-LGBT nan epòk kolonyal la — enkonstitisyonèl “Sa a se yon byenveni. Devlopman pou Karayib la e mwen espere ke lòt peyi yo pral swiv,” te di Direktè Rejyonal Karayib la pou AHF, Dr Kevin Harvey.

Kou Siperyè Trinidad and Tobago te bay yon desizyon jedi 12 avril ki te deklare seksyon 13 ak 16 Lwa sou Ofans Seksyèl nan peyi a ki enkonstitisyonèl ki entèdi relasyon moun menm sèks.

“Administratè VIH/SIDA atravè Karayib la depi plizyè ane fè remake ke lwa sou ensèk yo anpeche siksè inisyativ pou diminye transmisyon VIH/SIDA epi ofri tretman ak swen adekwat. Li ajoute tou diskriminasyon ki anpeche sèten gwoup vini pou resevwa swen ak tretman yo ka bezwen,” Doktè Harvey te eksplike.

“Eliminasyon antravè sa a pral fè anpil efò pou repare ensidan stigma ak diskriminasyon, epitou pou fòme ak aksyon politik kont diskriminasyon. Sa a nou kwè pral pèmèt yon anviwonman ki pi enklizif, ki pèmèt moun yo pran anpil avantaj de sèvis VIH/SIDA ki disponib nan peyi yo,” Doktè Harvey fè remake.

Pandan se tan, Chèf Biwo Sid pou AHF Karayib, Sid ak Amerik Santral, Michael Kahane, te di ke devlopman an ankouraje byen pou defans pou enklizif ak respè kapasite moun yo genyen aksè lib sèvis VIH/SIDA espesyalman moun ki nan gwoup ki gen gwo risk. "Sa a se yon etap nan bon direksyon an kòm li gen rapò ak diminye ak evantyèlman elimine stigma ak diskriminasyon," li te di.

Manifestasyon nan Reyinyon Bank Mondyal sou Defye Deziyasyon Peyi Mwayen Revni
WFSU (NPR): "San bi likratif di ofisyèl Medicaid yo eskli li nan negosyasyon kontra yo"