'Nou renmen LA!' Evènman onore Tranzisyon Madison Hotel kòm Lojman pou Sanzabri

In Nouvèl pa AHF

OPEN HOUSE & PRESS CONF: Mèkredi 14 fevriyeth 10:30 AM pou 1:30pm

Epitou: Nouvo 'San kay' tablo afichaj yo fè eko siy 'Hollywood' yo, koupe nan kè kriz la nan LA epi tou ekspoze repons laks biwokrasi yo (Gade: 'LAScandal.org')

LOS ANGELES (14 Fevriye 2018) Nan Jou Valentine a, Mèkredi 14 Fevriyeth, avoka ak ofisyèl ak 'Fondasyon Lojman Sante pa AHF,' yon nouvo pwogram ki te dirije pa AHF pou adrese kriz lojman an nan bay aksè pi vit nan lojman tranzisyon ak alontèm ak yon konsantre sou abòde bezwen moun ki gen revni fèb ak moun ki pa gen abri oswa ki san kay, ap louvri pòt yo—ak kè yo— ak yon Jou Valentine a 'Nou renmen LA!' louvri kay ak evènman laprès nan la Madison Hotel nan Downtown Los Angeles (423 E. 7th Street LA, CA 90014).

Open House la pral montre travay Fondasyon an ap fè pou repwodui Madison Hotel la, yon otèl ki gen 220 chanm ak yon sèl chanm okipasyon (SRO) nan Skid Row nan Downtown Los Angeles, nan yon lojman tranzisyon pou moun ki san kay ak moun ki pa gen anpil revni, ak plasman priyorite yo ofri bay moun ki gen pwoblèm sante kwonik.

Background sou 'Healthy Housing Foundation by AHF' ak Madison Hotel & Sunset 8 Motel
Lansman 'Healthy Housing Foundation by AHF' se yon pati nan yon efò kominotè pou adrese kriz lojman ak sanzabri k ap eksploze nan Los Angeles. AHF te achte Madison Hotel la[1], nan Downtown LA nan mwa Oktòb 2017, ki te swiv byen vit pa janvye, 2018 acha yon motèl 27 chanm.[2]  nan kè Hollywood ke yo rekonèt kòm la Sunset 8 Motel.

'Healthy Housing Foundation by AHF' ap renove ak amelyore tou de ansyen Sunset 8 la ak Madison la epi li priyorite plasman lojman pou moun—ak nan ka Sunset 8 la, moun. AK fanmi—ki gen pwoblèm sante kwonik (men pa nesesèman VIH oswa SIDA). Madison a te gen apeprè 80 lokatè an plas nan moman acha a, epi NON Lokatè Madison yo te deplase oswa yo pral degèpi pandan tranzisyon ak pwosesis renovasyon sa a ap kontinye dewoule.

Nouvo kanpay panno reklam 'Homeless' ki fè eko siy ki rele 'Hollywood'; Lacerates Lax Bureaucrats Anplis de kay la louvri ak brèf pou laprès nan Madison Hotel la nan Jou Valentine a, yon nouvo frape Kanpay afichaj 'Homeless' gen entansyon mete dokiman Pwen Enpòtan an sou kriz san kay ak lojman k ap grandi nan Los Angeles ansanm ak sa anpil defansè yo wè kòm yon repons laks, ki pa sifizaman ijan nan men biwokrasi ak ofisyèl eli yo, te lanse semèn sa a ak omwen 15 tablo afichaj afiche nan tout Greater Los Angeles.

Jounal 'San kay' panno afichaj yo fè eko siy iconik 'Hollywood' la, eksepte ke nan yon fason sibtil, ironik, tablo afichaj la ranplase lèt ki apre "H" ak "O" nan "HOLLYWOOD" pou eple "San kay."

"Senpleman chanje sèt lèt ki soti nan mo 'Hollywood' la epi ranplase yo ak sis ki soti nan mo 'Homeless,' nan fòma siy ikonik Hollywood la kreye yon nouvo mesaj ironik, pwisan ak visceral ki koupe nan kè kriz la isit la. nan Los Angeles epi li se youn ke anpil Angelenos pral imedyatman gen rapò ak oswa idantifye ak, "te di Michael Weinstein, Prezidan AHF.

Sèl tèks adisyonèl sou tablo afichaj 'Homeless' la se adrès entènèt pou 'LAScandal.org' (fè nan style la nan siy omniprésente Caltrans vèt otowout yo afiche nan tout eta a) kote telespektatè tablo afichaj yo ak piblik la ka jwenn enfòmasyon sou kriz sanzabri yo, aprann sou repons sclerotic nan men gouvènman an ak ofisyèl eli yo epi jwenn lyen pou kontakte dirèkteman. Manm Konsèy Vil LA oswa Sipèvizè Konte LA pou ankouraje yo pou yo aji yon fason desizif ak pi vit pou rezoud kriz la.

Snapshot nan kriz Lojman an: Los Angeles

  • Kantite sanzabri 2017 nan Konte Los Angeles te prèske 58,000 (57,794), yon OGMANTE 23% depi 2016.
  • Gwo ogmantasyon an, pou prèske 58,000, sigjere ke chemen an nan sanzabri kontinye ap depase efò entansif ki - atravè sibvansyon lwaye, nouvo konstriksyon, kontak ak sèvis sipò - te fè plis pase 14,000 moun pèmanan soti nan lari yo ane pase. (Los Angeles Times, 5/31/17 pa Doug Smith & Gale Holland)
  • Sanzabri yo te ogmante tou sevè nan vil Los Angeles an 2017, kote yon ti kras plis pase 34,000 te ogmante 20% depi 2016. (LA Times 5 / 31 / 17)

[1] Pri acha a pou la Madison Hotel te $7,575,000, (pakin nan te $450K – total $8,025,000.00 mwens yon kredi reparasyon $25K ak yon don $50K bay AHF – pri nèt $7,950,000) oswa apeprè $36K pou chak chanm oswa inite.

[2] Pri acha a pou 27 chanm lan Sunset 8 Motel te $4.6 milyon, oswa $170,370 pou chak chanm oswa pou chak inite.

 

AHF Europe: 1 milyon tès VIH, 1 milyon istwa
AHF: Pou Jounen Entènasyonal Kapòt (13 fevriye), Kapòt yo se, 'Toujou alamòd'