Nouvo klinik AHF a pote medikaman dènye kri nan Odessa

Nouvo klinik AHF a pote medikaman dènye kri nan Odessa

In Mondyal, Nouvèl, Ikrèn pa AHF

AHF koupe riban wouj la nan premye klinik li nan Ikrèn, nan vil pò Odessa sou kòt Lanmè Nwa a nan fen ane 2017. Odessa se twazyèm pi gwo vil nan peyi a e li gen youn nan pi gwo chay VIH nan peyi a. .

AHF Ikrèn te nan peyi a depi 2009 e kounye a sipòte tretman ak swen pou 28,418 kliyan nan etablisman swen sante gouvènman an. Ki fèk louvri "Klinik tès ak tretman,” jan yo te rele l ofisyèlman, se premye sit ki posede ak dirije pa AHF Ikrèn, an patenarya ak Sant Rejyonal SIDA Odessa.

"Klinik sa a pral travay nan yon modèl konplè de deteksyon VIH bonè ak tretman imedya ak efikas li yo," te di AHF Ewòp Chèf Biwo. Zoya Shabarova. "Li enpòtan pou klinik sa a vin egzanp yon nouvo apwòch nan sèvis dyagnostik ak tretman, kidonk li ka itilize kòm prèv pou chanjman politik nan batay peyi a kont VIH/SIDA."

Avèk ensidans VIH nan 876.4 pou chak 100,000 moun nan Odessa Oblast (konte), vil la se yon priyorite kle pou AHF kòm sant administratif rejyon an. Odessa te antre kote epidemi an te kòmanse gaye nan Ikrèn nan ane 1980 yo.

"Gen yon bezwen ijan pou kontwole enfeksyon VIH nan rejyon sa a, kote nivo morbidite VIH se youn nan pi wo nan Ikrèn," te di Direktè Odessa Depatman Swen Sante. Vyacheslav Polyasny. "Elaji aksè a tès rapid ak sèvis tretman trè enpòtan."

ACQC nonmen Rosemary Lopez kòm Direktè Egzekitif
AHF achte Sunset 8 Motel pou loje moun ki san kay, 25 janvye 2018