Manm Kongrè a Scott Peters (D-CA) jwenn remèsiman nan men endistri dwòg pou ensousyan Bill ki elimine rabè dwòg yo

Manm Kongrè a Scott Peters (D-CA) jwenn remèsiman nan men endistri dwòg pou ensousyan Bill ki elimine rabè dwòg yo

In Pledwaye pa AHF

Peters pran favè Big Pharma lè li patwone yon bòdwo (HR 4710) ki trangle lopital san bi likratif yo ak yon bann tep initil, ki fòse anpil moun abandone patisipe nan pwogram rabè dwòg 340B la. An retou, yon gwoup defans "AstroTurf" ki te finanse pa endistri dwòg te mete yon anons sou entènèt ki twonpe pou l te remèsye Peters, li bay manti ke li te, "...ap travay pou amelyore pwogram 340B la epi ede pasyan ki nan bezwen yo."

An reyalite, bòdwo Peters la pral detwi pwogram rabè dwòg la, sa ki lakòz swen sante redui pou moun—enkli pou moun ki nan bezwen nan pwòp distri pa l. Peters se sizyèm manm ki pi rich nan Kongrè a e li te pran plis pase $100,000 nan kontribisyon nan men endistri dwòg ak biotech pandan li te nan Kongrè a.

 

Defansè pri medikaman yo nan AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a rele deyò Manm Kongrè Scott Peters (D-CA, 52nd Distri) kòm yon "fama stooge" ki te pran plis ke $100,000 nan kontribisyon nan endistri dwòg ak biotech pandan ke yo te nan Kongrè a ak dènyèman entwodwi lejislasyon (HR 4710) ki pral detwi yon pwogram rabè dwòg administre federalman ki koute gouvènman an ak kontribyab yo pa gen anyen.

Semèn pase a ak an repons a entwodiksyon li a nan bòdwo a, endistri dwòg la finanse gwoup defans de baz, AIRx340B (yo bay manti yo te rele fo oswa "AstroTurf" òganizasyon de baz, "Alliance pou Entegrite & Refòm nan 340B") te mete yon anons dijital sou entènèt sou sit entènèt San Diego Union Tribune remèsye Peters pou, "k ap travay pou amelyore pwogram 340B la epi ede pasyan ki nan bezwen yo."

An reyalite, bòdwo Peters la pral zantray pwogram rabè dwòg la, sa ki lakòz swen sante redui pou moun—enkli pou moun ki nan bezwen nan pwòp distri San Diego Peters la.

"Kongressman Peters ap fè sanwont favè ak Big Pharma ak òganizasyon devan li yo nan ko-patwone lejislasyon irèsponsab ki kneecaps lopital san bi likratif ak dekouraje anpil nan yo soti nan patisipe nan pwogram nan rabè dwòg 340B," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "An retou, endistri dwòg la ak gwoup komès li yo tape l 'sou do a pou fè òf yo ak anons sa a sou entènèt - ak kontribisyon kanpay nan lavni posib."

Lavèy Rekreyasyon Nwèl Kongrè a, ak ti avi piblik oswa opinyon, Peters prezante lejislasyon federal nan dat 21 desanm 2017, sa ta redwi anpil patisipasyon lopital san bi likratif yo nan 340B pwogram, yon pwogram rabè sou medikaman ki administre federalman ki te kreye pou pwolonje lavi swen ak sèvis ke lopital ak founisè yo kapab ofri. Peters, yon Demokrat San Diego, te ko-patwone bòdwo a Depite Larry Bucshon (R-IN). Peters, ki te sèvi nan Kongrè a depi 2013, se tou sizyèm manm ki pi rich nan Kongrè a.

Miyò, gen tou toujou pa gen okenn mansyone oswa lage laprès sou HR 4710 sou sit entènèt ofisyèl manm Kongrè a.

“Nòmalman, lè Manm Kongrè a prezante pwojè lwa yo, yo twonpèt akonplisman an pou yo ka pran tit yo epi montre piblik la ak elektè yo ke y ap fè bagay yo. Paj Web Depite Peters la prezante anpil nan sa,” te di Tom Myers, Avoka Jeneral ak Chèf Afè Piblik pou AHF. "Sepandan, pa gen anyen nenpòt kote sou sit entènèt li a pou bòdwo sa a, ki sijere li pa fyè de li. Li gendwa konnen se yon move politik epi li pap popilè, e moun yo pral rekonèt ke li ap fè òf famasi a.”

Konsènan Pwogram 340B la

Pwogram 340B te dekrete pa Kongrè a kòm yon pati nan Lwa Swen Sante Veteran an 1992 pou pèmèt founisè medikal yo deziyen yo, yo rele "antite ki kouvri yo," achte medikaman pou pasyan ekstèn ki sou preskripsyon dirèkteman nan manifakti pharmaceutique a pri rabè. Kòm yon pwogram rabè, 340B koute kontribyab federal yo ak gouvènman an anyen. Kongrè a li menm te eksprime ke objektif pwogram nan se "pou pèmèt [antite ki kouvri yo] detire resous Federal ki ra otank posib, rive jwenn plis pasyan ki elijib epi bay plis sèvis konplè."1

AHF eksploze yon nouvo rapò Komite House sou pwogram rabè dwòg 340B: 'Yon solisyon pou chèche yon pwoblèm'
'Shameless' Gilead ogmante pri kle dwòg SIDA 6.9% malgre dènye patant ekspirasyon