AHF: Piblisite televizyon eksploze yon lwa pa Congressman Peters (D-CA) ki fè blese òganizasyon san bi likratif yo

AHF: Piblisite televizyon eksploze yon lwa pa Congressman Peters (D-CA) ki fè blese òganizasyon san bi likratif yo

In Pledwaye pa AHF

Defansè yo lanse nouvo kanpay anons televizyon ak radyo nan mache San Diego eksplozif manm Kongrè a Scott Peters (D-CA, 52nd District) pou patwone yon bòdwo ki ta redwi anpil patisipasyon lopital san bi likratif yo nan pwogram 340B a, yon pwogram pri rabè medikaman ki administre federalman ki te kreye pou pwolonje lavi swen ak sèvis rezo sekirite lopital ak founisè yo kapab bay.

Pwojè lwa Peters la pral detwi 340B, sa ki redui aksè nan swen sante pou moun—ki gen ladan moun ki nan pwòp distri li a.

SAN DIEGO (19 janvye 2018) Defansè pri medikaman nan AIDS Healthcare Foundation (AHF) te lanse yon nouvo kanpay piblisite televizyon ak radyo nan eksplozif mache San Diego Manm Kongrè Scott Peters (D-CA 52nd distri) pou patwone yon bòdwo ki ta redwi anpil patisipasyon lopital san bi likratif nan 340B pwogram, yon pwogram pri rabè medikaman ki administre federalman ki te kreye pou pwolonje lavi swen ak sèvis ke lopital ak founisè yo kapab ofri. Peters, yon Demokrat San Diego, te ko-patwone bòdwo a Depite Larry Bucshon (R-IN).

Jou anvan Rekreyasyon Kongrè a Desanm lan ak ti kras oswa pa gen okenn opinyon piblik oswa envestigasyon, li menm ak Bucshon prezante HR 4710, yon bòdwo egare ki te pouse pa lobiis endistri pharmaceutique ki pral detwi pwogram rabè medikaman federal ki administre—yon pwogram ki koute gouvènman an ak kontribyab yo. pa gen anyen. Defansè yo deklare pwojè lwa a, si li pase an lwa, pral redwi anpil aksè nan swen sante pou moun—ki gen ladan anpil moun ki nan pwòp distri San Diego Peters la.

Kanpay radyo ak televizyon kab nan San Diego gen ladann 264 tach radyo kap kouri KXSN (98.1 FM), KYXY (96.5 FM) ak KMYI (Star 94.1 FM) osi byen ke yon 'Let340B!' anons televizyon kouri sou chanèl Cox Cable zòn San Diego. Anons televizyon an ankouraje elektè Peters yo pou yo kontakte li pou mande pou li pa mal pwogram pri dwòg la lè li kontinye apiye bòdwo sa a. Anons televizyon an pral kouri pou yon vòl de semèn (15-28 janvye) epi li pral kouri kòm plis pase 700 tach atravè diferan chanèl Cox nan mache San Diego.

“HR 4710 se reyèlman yon atak ewonan sou pòv yo ke yo te bay manti kòm 'refòm'. "Se yon atak konplè ke endistri pharmaceutique la ak lobiis yo ak zanmi yo nan Kongrè a ap dirije, tankou Manm Kongrè Peters," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “An reyalite, sa a se yon pwogram pri medikaman ki trè entérésan e ki sove lavi ki pa koute gouvènman an ak kontribyab yo anyen. 340B toujou nan pwen de vi Big Pharma ak zanmi lejislatif yo. Sepandan, nou te wè ke piblik la gen bon konprann ase yo konnen ke si pharma se patisipe nan nenpòt pwoblèm pri dwòg yo, yo—publik la oswa pasyan an—se sou bò pèdi. Nou pral kontinye goumen kont atak sou 340B epi ankouraje Manm Kongrè Peters pou l rekonsidere parennaj li nan pwojè lwa danjere sa a.”

Peters, ki te sèvi nan Kongrè a depi 2013 e ki se sizyèm manm ki pi rich nan Kongrè a, te pran plis ke $100,000 nan kontribisyon nan endistri dwòg ak biotech pandan ke yo nan Kongrè a.

Konsènan Pwogram 340B la

Pwogram 340B te dekrete pa Kongrè a kòm yon pati nan Lwa Swen Sante Veteran an 1992 pou pèmèt founisè medikal yo deziyen yo, yo rele "antite ki kouvri yo", yo achte medikaman pou pasyan ekstèn ki sou preskripsyon dirèkteman nan manifakti pharmaceutique a pri rabè.  Kòm yon pwogram rabè, 340B koute kontribyab federal yo ak gouvènman an anyen.  Kongrè a li menm te eksprime ke objektif pwogram nan se "pou pèmèt [antite ki kouvri yo] detire resous Federal ki ra otank posib, rive jwenn plis pasyan ki elijib epi bay plis sèvis konplè.”

Pou w wè yon ti videyo ki eksplike kisa pwogram 340B la ye ak kijan li afekte lavi Ameriken òdinè, klike sou isit la. Pou plis enfòmasyon sou kanpay pou prezève 340B, tanpri vizite www.Let340B.org.

Piketè yo sib Rep. Larry Bucshon (R-IN) pou Bill to Gut 340B Drug Discounts
AHF kondane fòtman vyolans kont Rohingya nan eta Rakhine, Myanma