Reyinyon Letiopi ki gen rekòmandasyon etabli etap pou konbat VIH

In peyi Letiopi, Mondyal pa AHF

Apre prèske yon ane nan travay la, Fondasyon SIDA SIDA (AHF) peyi Letiopi – an kowòdinasyon ak plizyè ajans federal ak Alliance Òganizasyon Sosyete Sivil la (CSO) – te òganize premye reyinyon pati konsène wo nivo VIH/SIDA, ki montre solidarite nan tout peyi a. "Akselere momantòm nan direksyon pou Prevansyon, Tretman ak Swen VIH."

Reyinyon an nan Addis Abeba nan dat 5 oktòb la te atire 190 nan defansè ak òganizasyon VIH ki pi enpòtan nan peyi a—soti nan Ministè Sante a, òganizasyon entènasyonal non-gouvènmantal (ONG) ak delege CSO—nan manm Palman an, selebrite ak gwoup medya yo.

"Renyon an se rezilta yon efò ekip ki dire plis pase 10 mwa e AHF trè fyè dèske li te jwe yon wòl nan fè sa rive," te di Manadjè Pwogram Prevansyon AHF Etyopi. Henok Melesse. "Nou gen konfyans ke ak efò kontinyèl ajans gouvènman yo, CSO Alliance ak tout patnè nou yo k ap travay ansanm, nou pral wè nan fen VIH nan peyi Letiopi."

Menmsi te gen mezi siksè aplike pou konbat VIH nan dezyèm peyi ki pi abitan nan Afrik Sub-Saharan, ofisyèl yo enkyete yon ogmantasyon dènye nan enfeksyon ta ka mennen nan yon lavni, vag plis devastatè nan epidemi an.

Minis Sante Eta a te di: “Nou te vin satisfè ak rezilta anvan yo e nou te satisfè ak travay pase nou an kont VIH Dr Kebede Worku. “Anplis de efò ogmante nan nivo gouvènman an, VIH rete yon menas pou kominote nou yo. Tout moun, espesyalman medya yo, gen yon devwa pou yo kenbe pwoblèm sa a wo nan ajanda piblik la.”

Direktè peyi a UNAIDS Etyopi te bay adrès nòt kle a Miryam Maluwa kote li te fè lwanj efò yo pou inifye repons peyi a epi li te planifye pataje opinyon yo nan reyinyon Global HIV Prevention Coalition nan Jenèv pita nan ane a.

Aktyèlman AHF Etyopi bay 3,618 pasyan swen.

 

 

AHF Ikrèn konkeri Mont Blanc
Newsweek: "Pòtoriken ki gen VIH ak SIDA ap soufri apre siklòn Maria"