AHF: Global Fund kontinye ap fè diskriminasyon kont peyi pòv yo

AHF: Global Fund kontinye ap fè diskriminasyon kont peyi pòv yo

In Pledwaye, Mondyal, Nouvèl, Filipin pa AHF

Fon Global la kontinye konte sou Revni Nasyonal Brit (GNI), sistèm klasifikasyon revni defo Bank Mondyal la, pou detèmine ki peyi ki kalifye pou èd pou sove lavi yo.

Anba sistèm aktyèl la, peyi kote revni mwayèn se $2.76 pa jou yo konsidere kòm revni mwayen. Nouvo Direktè Egzekitif Fon Global la ta dwe mete fen nan politik ki fè tranzisyon soti nan peyi sa yo, menm lè epidemi VIH yo toujou ap monte.

Los Angeles, KALIFORNIA (21 novanm 2017) AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo òganizasyon VIH san bi likratif ki bay plis pase 833,000 pasyan VIH nan 39 peyi atravè lemond, tankou nan Lafrik, Azi, Ewòp, Amerik Latin ak Karayib la ak Etazini, akeyi Direktè Egzekitif Fon Global pou Konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya Peter Sands ki fèk nonmen, e li mande l pou l fini ak Revni Nasyonal Brit (GNI) per capita kòm yon pati nan kritè kalifikasyon pou sibvansyon Fon Global. .

Michael Weinstein, Prezidan AHF di, “Nou desevwa ke Fon Global pou Konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya kontinye ap itilize papòt klasifikasyon revni per capita yo te bay peyi yo pa Bank Mondyal kòm youn nan kritè pou bay sibvansyon. "Li se tan pou nou konsantre sou sante olye ke jis lajan. Li deplorab ke peyi rich yo ap defini sa povrete vle di pou peyi devlope yo. Nan nenpòt mezi, $2.76 pa jou se pa yon revni mwayen."

Kounye a, elijiblite pou sibvansyon VIH nan Fon Global la baze prensipalman sou klasifikasyon gwoup prete Bank Mondyal nan yon peyi ki mare ak GNI li, epi dezyèmman baze sou to prévalence VIH kòm yon proxy pou fado maladi a.

Lè yon GNI per capita depase $3,955, Bank Mondyal konsidere li kòm yon peyi ki gen revni mwayen siperyè (UMIC). Dapre politik Fon Global aktyèl la, si yon UMIC pa gen yon fado maladi ki twò wo, li pa kalifye ankò pou finansman—menm si epidemi VIH li a ap kòmanse akselere.

"Fon Global la gen yon zouti 'Evalyasyon Preparasyon pou Tranzisyon' ki konsidere kapasite ekonomik UMIC yo pou yo pran kontwòl ak soutni pwogram ki aktyèlman ap finanse pa GF la," te di Doktè Jorge Saavedra, Anbasadè Sante Piblik Global AHF ak ansyen chèf nan. pwogram nasyonal SIDA nan Meksik. "Malerezman, pwosesis sa a pa konte pou kwasans nouvo ensidans VIH kòm yon pati nan fòmil la.

"Kounye a, yon peyi devlope ka koupe nan sipò menm si pousantaj nouvo enfeksyon VIH ap monte e epidemi li a pa anba kontwòl," Doktè Saavedra te ajoute. "GF a pa ta dwe itilize itilizasyon GNI per capita papòt Bank Mondyal devlope pou rezon prete nan peyi devlope yo. GF a se pa yon ajans prete men yon mekanis finansye ki gen objektif se fini ak SIDA, TB ak malarya. Li prejidis pou sante piblik mondyal epi gen pi bon fason ki pi nuans pou asire ke sipò pou sove lavi yo rive kote moun yo plis bezwen li.”

Pandan plizyè ane ki sot pase yo, AHF te dirije yon gwo kanpay defans mondyal pou pouse refòm nan fason Bank Mondyal klase "peyi mwayen revni" (MIC). Li te fè dènye demonstrasyon lapè li an nan mwa Oktòb deyò katye jeneral Bank Mondyal nan Washington, DC. Apati kanpay defans mondyal "Raise The MIC" li a, ki te lanse an 2015 ak sipò nan men plis pase 300 òganizasyon ak defansè nan 30 peyi, manifestan yo te mande Bank Mondyal pou fikse limit pi ba kategori MIC a nan oswa pi wo a $3,650 brit. Revni Nasyonal per capita—ekivalan a apeprè $10 pa jou—pou ogmante aksè nasyon pòv yo nan èd etranje, tankou dwòg VIH/SIDA ak lòt medikaman esansyèl. Kounye a Bank Mondyal deziyen MIC yo kòm moun ki gen yon revni omwen $2.76/jou—apèn pi wo pase Liy Entènasyonal Povrete a nan $1.90/jou.

AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay plis pase 833,000 moun nan swen medikal ak/oswa sèvis nan 39 peyi atravè lemond nan Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare ak Instagram: @aidshealthcare

MEDIKAL KONTAK:
Doktè Jorge Saavedra, Anbasadè Global Sante Piblik pou AHF
+52.55.3233.6432 mobil +1.323.420.5493 ​​mobil [imèl pwoteje]

Ged Kenslea, Direktè Senior, Kominikasyon, AHF
+1.323.308.1833 travay +1.323.791.5526 mobil [imèl pwoteje]

# # #

Genyen $5K nan Bousdetid ak Sibvansyon Atravè Konkou Redaksyon Jèn 'Stand Against Hate'!
Mariah Carey, DJ Khaled pou fè an dirèk nan konsè gratis jounen mondyal SIDA ak selebrasyon 30yèm anivèsè AHF nan LA.