AHF fè fas ak Bank Mondyal sou MIC

AHF fè fas ak Bank Mondyal sou MIC

In Pledwaye, Mondyal, Nouvèl, Filipin pa AHF

Politik Bank Mondyal ta ka byento fòse anpil òganizasyon sosyete sivil (CSO) nan peyi mwayen revni (MICs) pou fèmen pandan donatè entènasyonal yo tranzisyon sipò yo nan yon pi piti pi piti peyi ki pi piti devlope yo. An menm tan, pasyan ki nan MIC yo ki gen maladi ki menase lavi tankou VIH ak tibèkiloz yo oblije peye jiska 10 fwa plis pou medikaman pase pasyan ki nan peyi ki gen revni fèb, menmsi diferans nan revni chak jou ant de gwoup yo ka menm jan. ti kòm $1.

Delege Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te toujou mete aksan sou reyalite boulvèsan sa yo nan Fowòm politik Sosyete Sivil Bank Mondyal (CSPF), ki te fèt nan Washington 10-13 oktòb.

Defansè yo te fè presyon sou Bank Mondyal pou chanje fason li defini MIC yo kòm yon pati nan kanpay defans AHF ki te dirije "Ogmante MIC la". Prèv ap monte ke apwòch Bank Mondyal la pou kategorize peyi yo selon nivo revni yo gen yon efè opoze ak misyon deklare enstitisyon an pou mete fen nan povrete. MIC yo kounye a se lakay yo nan 75% nan pòv nan mond lan ak de tyè nan tout moun k ap viv ak VIH.

Pandan plizyè sesyon panèl nan Fowòm nan, ki gen ladan yon reyinyon Meri ak Prezidan Bank Mondyal Jim Kim ak Prezidan Fon Monetè Entènasyonal la Christine Lagard, Anplwaye AHF te kritike piblikman Bank Mondyal pou abandone MIC yo.

“Repons Jim Kim te fondamantalman ke p ap janm gen ase finansman donatè, epi dapre modèl aktyèl la kèk MIC pral sèlman finanse travay VIH/SIDA si gen lajan ekstèn pou li. Poutèt sa, Bank Mondyal ap eseye fè tranzisyon yo soti nan yon repons ki baze sou ekipman pou ale nan yon repons ki baze sou demann, kote peyi devlope yo peye pi fò nan depans yo,” te di Direktè Asosye nan Politik Global AHF. Denys Nazarov. "Natirèlman, sa a totalman inyore lefèt ke nan espas apre tranzisyon an, anpil gouvènman pa pral finanse anyen pi lwen pase sèvis klinik yo, tankou travay vital ak gwoup majinalize tankou gason ki fè sèks ak gason ak itilizatè dwòg enjektif. Li sanble enkonpreyansib ke kominote sante mondyal la ap fikse objektif anbisye tankou mete fen nan SIDA pa 2030 ak reyalize Kouvèti Sante Inivèsèl, pandan y ap donatè yo ap fè bak sou angajman finansman atravè mond lan nan yon fason enpòtan."

Mekontantman ak Bank Mondyal la te abouti nan yon manifestasyon "Leve MIC" devan katye jeneral Bank la nan dat 13 oktòb. Manifestasyon AHF te òganize lè midi a te atire yon foul moun plis pase 50 defansè ki te pase twotwa a imedyatman anfas barikad Bank Mondyal la. antre chante ak rele Jim Kim pou "fè sa ki dwat - ogmante MIC a kounye a!" Pou fini ak pwosesyon ki te parèt byen fò ki te dekore ak siy pikèt ak ankouraje pa yon pè megafòn, defansè yo te pote yon efiji jeyan nan Jim Kim nan manifestasyon an.

Anndan Bank Mondyal la, AHF te òganize yon panèl pandan CSPF la kote plizyè oratè te pataje eksperyans premye men yo sitiyasyon MIC prejidis genyen sou peyi nan Ewòp santral ak lès, Amerik Latin ak Azi Sidès. Anviwon 25 delege fowòm te asiste sesyon 90 minit la, ki te fini ak kesyon odyans lan ak yon envitasyon AHF pou tout moun patisipe nan demonstrasyon an.

Bank Mondyal pral reyini nan mwa avril 2018 pou Reyinyon Prentan yo. Nan pwovizwa a, AHF ap goumen pou mande Bank Mondyal pou l fè sa ki bon pou pòv yo atravè lemond.

Nouvo panno afichaj AHF mete aksan sou estatistik mondyal sou VIH/SIDA boulvèsan anvan Jounen Mondyal SIDA 1ye desanm.
FLUX selebre Novanm kòm Mwa Konsyantizasyon Transganr; Lanse sit entènèt Transidentity.org