AHF Kapòt Bank gaye LOVE nan Sierra Leone

In Syera Leòn pa AHF

Pifò bank yo mete kanpe pou pran depo epi bay prè—men Bank Kapòt AIDS Healthcare Foundation (AHF) fonksyone yon fason diferan. Li fè efò pou l pa gen anyen ki rete nan kavo a nan fen ane a epi li mezire siksè pa konbyen kapòt yo te bay pou konbat nenpòt mank atravè mond lan. Gouvènman Sierra Leone se te premye moun ki te resevwa yon don senk milyon kapòt LOVE gratis nan bank la ane sa a.

"Ak yon glisman trajik ki andeyò kapital li a, Syera Leòn te gen yon ane difisil, epi nou pa lwen epidemi Ebola ki ka touye moun nan la twazan de sa," te di Chèf Politik Global, Defans ak Maketing AHF. Terri Ford. “AHF te la pou ede lè sa a e nou la kounye a. Nou espere don sa a pral soulaje kèk nan fado finansye a epi asire yon rezèv san enteripsyon nan kapòt pou peyi a."

Sekretarya Nasyonal VIH/SIDA Sierra Leone (NAS) aksepte don an nan yon seremoni ofisyèl toupre plaj la nan Lakka. Dapre akò ki genyen ant NAS ak AHF, kapòt yo pral distribye gratis epi bay moun ki pi bezwen yo.

"Sierra Leone ak AHF te gen yon bèl patenarya pou uit dènye ane yo," te di Direktè Jeneral NAS Alhaji. Doktè Momodu Sesay. "Misyon denye inisyativ nou an se 'Fin ak Epidemi' ak don jenere AHF pral fè anpil wout pou asire ke sitwayen nou yo ka pran mezi ki nesesè pou pwoteje tèt yo kont VIH ak lòt maladi ki transmèt seksyèlman."

Kapòt yo rete metòd ki pi efikas pou anpeche transmisyon VIH ak lòt STD, si moun gen aksè ak yo epi itilize yo kòrèkteman.

Depi 2014, AHF te bay ak distribye plis pase 142 milyon kapòt atravè lemond bay ajans gouvènman ak entènasyonal yo ki pa t kapab jwenn yo oswa ki gen debouche stock ijans.

AHF te aktif nan Syera Leòn depi 2009 e li gen 5,198 pasyan nan swen.

 

AHF Zimbabwe jwenn kapòt lò pou premye anivèsè nesans li
AHF Ikrèn konkeri Mont Blanc