#Girlpower briye nan Jounen Entènasyonal Timoun Tifi a

In Kanbòdj, Lachin, peyi Zend, Lezoto, Nijerya, Rwanda, Lafrik di sid, uganda, Zanbi pa AHF

Tifi ak jènfi yo se avni demen. Malgre obstak yo incalculable yo souvan rankontre nan lavi chak jou, tankou diskriminasyon, abi ak dekourajman nan pouswiv rèv yo, anpil moun jwenn fòs pou pèsevere ak reyisi. Pou selebre ak bay tifi ak jèn fi yo pouvwa pou yo anbrase aspirasyon yo epi pran an chaj sante yo, AIDS Healthcare Foundation (AHF) te òganize evènman Girls Act nan uit peyi 11 oktòb an komemorasyon Jounen Entènasyonal Timoun Tifi (IDGC).

Anplis de sa nan ofri sèvis gratis ak enfòmasyon sou sante seksyèl ak prevansyon VIH, AHF tou mete dokiman Pwen Enpòtan an sou mank de aksè a pwodwi ijyèn Rezèv tanpon fanm ann Afrik. AHF te bay 1 milyon kousinen sanitè gratis bay ti fi ann Afrik, pou yo pa oblije manke lekòl pandan peryòd règ yo – yon bagay ki souvan rive nan mitan tifi ki pa gen mwayen kousinen sanitè.

Anba la a se yon seri foto ki soti nan evènman enspirasyon sa yo, ki fè kè kontan:

 

uganda
Dè santèn te rasanble nan Uganda pou resevwa mesaj sou otonòm ak konfyans nan tèt yo nan rekonesans IDGC. Apre ofisyèl lasante yo te aksepte don pad sanitè AHF, ti fi ki te patisipe yo te bay temwayaj sou eksperyans yo epi yo te koute lidè kominote yo pale sou valè edikasyon ak prevansyon VIH.

 

Nijerya
AHF Nijerya te sipòte IDGC a lè li te bay fòmèlman pati li nan 1 milyon kousinen sanitè yo epi li te òganize yon evènman nan yon lekòl lokal. Ministè Nijerya Afè Fanm yo te aksepte don an, Lè sa a, AHF te òganize ti fi ki soti nan zòn riral Abuja jou apre a, ki te gen ladann sesyon enfòmasyon sou ijyèn fanm ak konsyantizasyon VIH/SIDA, prevansyon, tretman ak swen.
Zanbi
AHF Zambia te fè yon seremoni ofisyèl ak ofisyèl gouvènman yo, ki te aksepte pati peyi a nan kousinen sanitè li yo. Plizyè santèn fanm ak tifi te nan prezans yo pou yo te resevwa mayo gratis ak pwodwi ijyèn, epi yo te tande mesaj ki bay pouvwa sou enpòtans egalite sèks yo.

 

Lafrik di sid
Evènman AHF Lafrik di Sid pou Girls Act nan Eastern Cape te atire plis pase 600 patisipan ki soti nan kat lekòl lokal yo. Ti fi yo te resevwa mayo ak kousinen sanitè, epi yo te ale nan atelye sou ijyèn règ, VIH ak MST, estim pwòp tèt yo ak enpòtans pou yo rete lekòl.

 

Rwanda
Yon kanpay IDGC ki gen siksè te abouti 18 oktòb nan Kigali pandan etidyan de lekòl yo te reyini pou yon evènman ki te pi gwo nan yon inisyativ ki dire yon semèn. Tou de tifi ak ti gason te mete tèt yo ansanm epi yo te ankouraje yo patisipe aktivman nan pwòp pwogram prevansyon yo ki konsantre sou evite dwòg ilegal ak ranfòse pratik sèks ki an sante ak mòd vi pou evite gwosès endezirab ak VIH/IST.

 

Lezoto
Yon tounwa netball ak foutbòl ki gen kat ekip se te rekò evènman IDGC AHF Lesotho "Kenbe pwomès pou #Girlpower". Pou ede pwoteje jèn fi ak tifi yo, mesaj prensipal yo pou efò a te konsantre sou kenbe tifi nan lekòl la ak sispann maryaj timoun—yon pratik ki twò komen ki mennen nan ogmante risk pou yo trape VIH, soufri abi vyolans domestik ak konplikasyon pandan gwosès la.

 

Lachin
Yon kanpay envante te lakòz yon atmosfè tolerans ak non-diskriminasyon pandan evènman AHF Lachin nan "Kenbe pwomès la pou tifi". Selebrasyon li a te asosye timoun VIH negatif yo ak elèv AHF patwone nan Lekòl Linfen Wouj Ribbon. Gras a tikè gratis Disneyland, timoun yo te vizite pak tèm nan Shanghai pandan y ap ankouraje egalite ak edikasyon sou VIH/SIDA.

 

peyi Zend
Evènman IDCG nan peyi Zend enkli manifestasyon lapè kont vyolans ki baze sou sèks, ansanm ak sesyon enfòmasyon ak diskisyon. AHF peyi Zend te òganize yon panèl pou ankouraje konsyantizasyon sou vyolans sou fanm ak pou mete aksan sou mete fen nan move konsepsyon ak diskriminasyon ki souvan mare nan VIH/SIDA.

 

Kanbòdj
AHF Cambodia te ankouraje IDGC nan òganize sesyon edikasyonèl pou mete aksan sou enpòtans pou rete lekòl. Patisipan yo te resevwa mayo #girlpower, enfòmasyon sou fason vi ki an sante epi yo te ankouraje yo kontinye fè efò pou egalite sèks yo.

Gade plis foto isit la!

Mizajou Lejislatif: Soukomite Enèji ak Komès Etazini sou Sipèvizyon ak Envestigasyon òganize yon Odyans sou Pwogram Pri Pri Medikaman 340B
AOC ak AHF pou rantre nan fòs yo nan North Texas