AHF pou òganize Brooklyn #StandAgainstHate Community Forum

AHF pou òganize Brooklyn #StandAgainstHate Community Forum

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

An repons a kriz moral nasyonal ki te ekspoze nan trajedi Charlottesville la, AHF, pi gwo gwoup mondyal SIDA a, te lanse yon kanpay nasyonal defans ak afichaj #StandAgainstHate ki vize rayisman, rasis ak sipremasi blan yo te demaske tèlman brital nan Charlottesville ak konsekans li yo.

"Pwen chanjman moral pou nasyon nou an," se sa Prezidan AHF Michael Weinstein di

BROOKLYN, NY (12 septanm 2017) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) pral òganize yon ouvri fowòm kominote a nan Brooklyn nan Community Room li sou Atlantic Avenue jedi 14 septanmth kòmanse a 6:00 pm nan kad nouvo kanpay defans nasyonal li a, #StandAgainstHate.

AHF te lanse kanpay #StandAgainstHate an repons a trajedi a nan Charlottesville ak konsekans ajite li a, ki louvri je yo—yon trajedi ki te ekspoze yon kriz moral nasyonal ki te ravaje peyi a echèl li pa t wè depi plis pase mwatye syèk.. Kanpay la is pran sou rayisman, rasis ak mouvman sipremasi blan k ap grandi konsa brital demaske pa Charlottesville ak konsekans li yo.

Kanpay #StandAgainstHate a genyen yon kanpay afichaj nasyonal, yon lansman medya sosyal sou platfòm medya AHF ak anpil nan òganizasyon afilye li yo ansanm ak òganize fowòm kominotè yo—tankou sa a Brooklyn—ki gen ladan sesyon tande ak diskisyon nan kèk vil alantou yo. peyi kote AHF gen yon prezans.

Fowòm Kominotè #StandAgainstHate fikse pou BROOKLYN Jedi 14 Septanm

#StandAgainstHate – Open Community Forum

Jedi, septanmth, 6-8pm

kote yo ye:AHF Brooklyn

475 Atlantic Ave. 2nd Floor Brooklyn, NY 11217

Epitou, Vis Mini-Dokimantè tès depistaj: "Charlottesville: Ras ak laterè"

“AHF refize rete san fè anyen konsa pandan ke anpil anplwaye ak pasyan yo ka santi yo izole, san espwa, ak pè. Chak jou, AHF ap pale kont rasis, fanatik ak ksenofobi, kit yo make li kòm nazis, sipremasi blan oswa etno-nasyonalis. Jessica Reinhart, Direktè Asosye pou Sensibilizasyon Kominotè pou AHF. 'Kreyatè tèm sa yo fè espre fè yo son de pli zan pli akademik kòm disip yo eseye lejitimize ideoloji yo. Men, nou rekonèt tout tèm ak figi diferan sa yo kòm rayisman fin vye granmoun, epi nou kanpe an solidarite ak plizyè milyon moun ki vize kanpe kont rayisman.”

Nan kad fowòm Brooklyn #StandAgainstHate, mini-dokimantè Vis-TV pwisan an, "Charlottesville: Race & Terror," ki dokimante evènman yo nan Charlottesville yo pral egzamine, epi swiv pa yon dyalòg fran ak ouvè ki gen entansyon eksplore emosyon ak panse sou la. konfli kiltirèl aktyèl peyi nou an ap travèse. AHF akeyi piblik la fè eksperyans espas ki an sekirite sa a kòm yon tan pou geri.

"AHF te toujou dispoze pou pwoteste ak leve kanpe kont enjistis, epi nou mete ansanm ak majorite Ameriken yo nan kondane zak vyolans, asasinay ak teworis domestik nan Charlottesville," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Sepandan, konsekans k ap kontinye nan Charlottesville te ekspoze yon pati anba rasis, sipremasi blan ak rayisman toujou prezan, epi k ap grandi—e kounye a, malerezman, pi plis ekspoze ak louvri nan limyè solèy la pase anvan. Evènman sa yo te mennen nou nan yon chanjman moral pou nasyon nou an e nou tout dwe leve kanpe kont rayisman sa yo.”

Objektif prensipal gwoup rayisman nan Vijini—minorite rasyal ak etnik—pami popilasyon kle ke AHF pran swen epi sèvi nan 14 eta ak Distri Columbia atravè peyi a ak 38 lòt peyi atravè mond lan.

"Anplis de sa, kòm yon founisè swen ak sèvis pou moun k ap viv ak VIH ak SIDA, stigma ak rayi se move pou sante fizik, mantal ak emosyonèl ak byennèt moun," te ajoute Weinstein AHF. "Epi kòm yon moun pa ka vrèman separe detèminan sosyal sa yo ak anviwònman an, nou dwe #StandAgainstHate ak kont rasis sa a ki fèk ewonan ak sipremasi blan ki enfekte nasyon nou an."

AHF fè lwanj Senatè Bernie Sanders, kòlèg Sena a sou Entwodiksyon Lejislasyon 'Medicare Pou Tout'
AHF kanpe ak, epi li ofri kondoleyans bay pèp la nan Syera Leòn; Bay materyèl sekou bay sivivan glise labou yo