Nouvo pano AHF avèti, 'Sifilis grav'

AHF: Sifilis konjenital yon kriz k ap grandi; CDC Dwe Aji agresif sou Prevansyon, Tretman

In Nouvèl pa AHF

 Kantite ka sifilis konjenital—transmisyon manman ak timoun anvan oswa pandan nesans—an 2015 (487 ka) se pi wo depi 2001 (506 ka).). New York Times rapòte tou ke, "Prèske senk fwa plis ti bebe atravè peyi a fèt ak sifilis pase ak VIH"  

AHF di yon mank de lidèchip sante piblik, edikasyon prevansyon efikas ak tretman osi byen ke yon mank kontinyèl nan medikaman kle sifilis, Bicillin LA (Penisilin G benzathine), kontribye nan kriz k ap grandi. 

WASHINGTON (24 out 2017) An repons a done ki revele yon kriz sifilis konjenital k ap grandi atravè peyi Etazini an, defansè soti nan AHF jodi a rele nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) pou yo aji byen plis agresif sou prevansyon, edikasyon ak tretman sou maladi ki kapab mòtèl la. Jodi a tou, AHF repete yon apèl apa sou FDA pou mennen ankèt sou yon mank de Bicillin LA Pfizer a, medikaman prensipal sifilis yo itilize nan tretman fanm ansent.

Dapre mwa oktòb 2016 Siveyans Transmèt Seksyèlman (STD) rapòte ki kouvri done pou ane 2015 la (done ane ki pi resan yo disponib pou), done sou pousantaj sifilis konjenital Ozetazini gen ladan estatistik kle sa yo:

  • Kantite ka sifilis konjenital an 2015 (487 ka) se pi wo depi 2001 (506 ka).
  • Selon sa CDC fè konnen, "Jiska 40% nan ti bebe ki fèt ak fanm ki pa trete sifilis ka mouri, oswa mouri nan enfeksyon an kòm yon tibebe ki fèk fèt."
  • Afriken Ameriken yo fè eksperyans pousantaj ki pi wo yo (35.2 pou chak 100,000 popilasyon) konpare ak tout lòt ras/etnisite nan 2015.

Anplis de sa, New York Times rapòte jodi a ke, "Prèske senk fwa plis ti bebe atravè peyi a yo fèt ak sifilis menm jan ak VIH" (NYT 'Lachas yon asasen: Sèks, Dwòg ak retounen nan sifilis' 23 out 2017 Jan Hoffman)

"Pandan ane, pousantaj sifilis atravè peyi Etazini an te eksploze, ak pousantaj sifilis konjenital, an patikilye, kounye a nan nivo kriz. An menm tan an, pandan ane ki sot pase a, te gen twa ka separe lè te gen soti stock konplè oswa mank nan sèlman dwòg la rekòmande pou tretman fanm ansent. Li se gwo tan pou CDC a agresif ogmante jwèt li a pou konbat, anpeche ak trete sifilis ak sifilis konjenital, epi tou li tan pou FDA a mennen ankèt sou mank Bicillin LA, "te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA.

AHF premye sonnen alam la sou mank nan danjere Bicillin nan Me 2016 epi answit ankò nan Desanm 2016. Poutan, FDA a ak CDC a tou senpleman repete eksplikasyon Pfizer, pwodiktè Bicillin la, ke kontaminasyon fabrikasyon an te lakòz mank nan. Mank la te repete ankò nan mwa me 2017, kite founisè sante yo, patikilyèman moun k ap trete fanm ansent, degoutan pou pwovizyon medikaman an. Mwa sa a, Depatman Sante New York te pibliye yon konsiltatif pou mete ajou kominote a sou sitiyasyon mank Bicillin LA ki kontinye.

Epitou an repons a Pfizer a mank repete nan Bicillin LA., Doktè Tyler B. Evans, MD, MS, MPH, AAHIVS, DTM&H, AIDS Healthcare Foundation's National Director of Infectious Disease (ak Direktè Medikal Hollywood HealthCare Center AHF a), te ekri Doktè Scott Gottlieb, Lè sa a, ki fèk nonmen Komisyonè FDA a. Nan yon lèt ki gen dat 18 me 2017, Doktè Evans te ekri:

"To enfeksyon sifilis prensipal ak segondè yo nan yon nivo rekò. Soti nan 2014-2015, to nasyonal la te ogmante 19 pousan. CDC kontinye rekòmande Bicillin kòm premye rejim tretman an paske li se youn nan zouti ki pi efikas pou abòde kriz sante piblik sa a. Tretman altènatif tankou Doxycycline pa ka konsidere kòm yon ranplasman rezonab kòm Doxycycline pa ka administre fanm ansent epi paske kondisyon dòz yo kreye defi aderans grav pou pasyan yo. AHF te premye sonnen alam sou mank nan danjere Bicillin an Me 2016 epi answit ankò nan Desanm 2016. Poutan, FDA ak Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi yo te senpleman repete eksplikasyon Pfizer, pwodiktè Bicillin la, ke kontaminasyon fabrikasyon an te lakòz mank nan. .

Nan yon moman kote to enfeksyon sifilis yo ap ogmante atravè peyi Etazini, menase sante piblik la, nou ankouraje w pou lanse yon ankèt wo nivo ki gen ladan konsiderasyon pou sanksyon kont manifakti a si li pa imedyatman rezoud sa yo rele sa yo. pwoblèm fabrikasyon. Nou jwenn li difisil pou aksepte ke Pfizer ki gen patant eksklizif pou medikaman sa a, ak gwosè li yo, echèl ak resous li yo, pa te rezoud pwoblèm nan chèn ekipman pou Bicillin. Si Pfizer pa vle oswa li pa kapab satisfè demann kontinyèl pou Bicillin, èske FDA pa ta dwe konsidere elimine eksklizivite patant li a pou yon manifakti ki pi reponn ka satisfè demann medikaman sa a ki enpòtan anpil pou sante piblik ak byennèt Etazini. ?”

FDA poko reponn lèt Doktè Evans la.

Lòt estatistik enpòtan nan rapò Siveyans Transmèt Seksyèlman (STD) Oktòb 2016 la gen ladan sa ki annapre yo:

  • Louisiana rapòte pi gwo pousantaj sifil konjenital (83.9 pou chak 100,000 popilasyon) konpare ak tout lòt eta an 2015.
  • Kalifòni rapòte pifò ka yo (141 ka) konpare ak tout lòt eta an 2015.
  • Rejyon Lwès la rapòte pousantaj ki pi wo yo (18.5 pou chak 100,000 popilasyon) an 2015, ak rejyon Sid la rapòte pi plis ka yo (217 ka) nan 2015.
  • Nan Lwizyana, to a te ogmante de 29.1 an 2011 pou rive 83.9 pou chak 100,000 popilasyon an 2015. Nan menm peryòd tan an, kantite ka yo te ogmante de 18 pou rive 53.
  • Nan Kalifòni, pousantaj la te ogmante soti nan 8.0 nan 2011 a 28.5 pou chak 100,000 popilasyon an 2015. Nan menm peryòd tan an, kantite ka yo te ogmante soti nan 40 a 141.

Dapre CDC estimasyon, gen 20 milyon nouvo enfeksyon STD chak ane nan peyi Etazini, sa ki koute sistèm swen sante a prèske $ 16 milya dola nan depans medikal dirèk. Ajans la rapòte tou plis pase 110 milyon ka aktyèl enfeksyon seksyèlman transmisib nan gason ak fanm ameriken.

Pi gwo mizisyen Meksik yo mete tèt yo ansanm pou sispann VIH
AHF: Kapòt nan viktwa pònografi! AHF felisite Konsèy Sipèvizè LA pou Vòt pou Ranfòse Mezi B